Lenfosit Alt Grupları (CD4 CD8 oranı) Testi Nedir, Normal Değerleri ?

Lenfosit Alt Grupları (CD4/CD8 oranı) testi ile genellikle AIDS hastalığında Lenfosit’lerin iki tipi olan CD4 ve CD8 oranına bakılır.

CD4 Hücreleri (T Helper) İnfeksiyonlarla savaşta rol alırken, CD8 (T Süpresor) Hücreleri ise Kanser hücreleri gibi bazı zararlı hücreleri öldürür.

Normalde bu hücrelerin birbirine oranı ortalama 1-4 arasındadır yani % 30-75  CD4 ve % 10-30 CD8 hücresi mevcuttur.

Test özellikle HIV (AIDS) hastalarında istenir.

Tam kan CD4/CD8 oranı, HIV virüsü taşıyan hastalarda AIDS tanı ve takibi ile Antiviral tedavinin yönlendirilmesinde ve Hücresel İmmün yetmezliklerin değerlendirilmesinde kullanılır.

AIDS hastalığın 6.ayında CD4 Hücre oranı düşer (% 30’lara iner) ve CD8 oranı artar (% 40’lara çıkar), dolayısıyla CD4/CD8 oranı 1-4 olması gerekirken tersine döner ve genelde < 1 olur.

CD4 sayısının azalması hastalığın kötüye gittiğini, tedavinin başarısızlığını gösterir.

HIV pozitif kişilerde hastalığın ileri dönemlerinde hemen hemen tamamında CD4/CD8 oranı <1 bulunur.

CD4/CD8 oranının HIV için ortalama sensitivite  ve spesifitesi % 99-100 arasındadır.

Bronkoalveolar Lavaj sıvısında ise bu oran özellikle Sarkoidoz tanısında değerlidir. Ortalama olarak CD4/CD8 oranının 3.5’in üzerinde olmasının Sarkoidozis tanısında sensitivitesi % 55, spesifitesi ise % 95’dir.

Lenfosit Alt Grupları Normal (Referans) Değerleri :

Hücre         %            mL deki Hücre Sayısı

T Hücreleri    60-95             800-2.500

T-Helper (CD4)  60-75       600-1.500

T-Süpresör (CD8) 25-30    300-1.000

B hücreleri              4-25       100-450

Naturel Killer         4-30       75-500

CD4/CD8 oranı : 1-4

Testi İnterfere Edici Faktörler Nelerdir ?

Diürnal Varyasyon

Son zamanlardaki viral hastalıklar (T Lenfosit sayısını azaltan)

Steroidler (Lenfosit sayısını arttırır)

İmmunsupresif ilaçlar (Lenfosit sayısını azaltır)

CD4/CD8 Oranının Artması Hangi Hastalıklarda Görülür ?

KLL

B Hücreli Lenfoma

T Hücreli Lenfoma

CD4/CD8 Oranının Azalması Hangi Hastalıklarda Görülür ?

Organ Transplant hastaları

AIDS

Konjenital İmmun Eksiklikler başlıca nedenlerdir.

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !