Leptospiroz Nedir, Weil Hastalığı Tedavisi ?

Leptospiroz (Weil Hastalığı) Leptospira İnterrogans adlı bakterinin neden olduğu, iki fazda ortaya çıkabilen çok çeşitli semptomlar üreten bir hastalıktır.

Bazı hastalarda Böbrek veya Karaciğer yetmezliği, Solunum yetmezliği, Menenjit veya hatta ölüme neden olabilir.

Hastalık, Köpek ve At gibi hem evcil, hem de kemirgenler veya vahşi Domuzlar gibi vahşi birçok türün enfekte  idrarıyla yayılır.

Bakteri aylarca Su ve Toprakta hayatta kalabilir. Hastalık, ılıman ve Tropik iklimlerde yaygındır.

Bulaşıcı bakteriler Dünya çapında görülür.

Leptospiroz Bulaşıcı mıdır ? 

Genel olarak, Leptospirozun zayıf olarak bulaşıcı olduğu düşünülür.

Cinsel bulaşa dair birkaç rapor var, ancak bu tür bulaşma insidansı çok düşüktür.

Leptospirozlu hamile anneler fetüslerini enfekte edebilir.

Leptospiroz’un Kuluçka Süresi Nedir ?

Leptospiroz’un kuluçka süresi ortalama 7 – 12 gün arasında olmakla birlikte, 2 – 30 gün arasında değişebilir.

Leptospiroz için Risk Faktörleri Nelerdir ?

Risk faktörleri, insanları hayvanlara, vahşi hayvanlara ve kirlenmiş suya ve toprağa (çiftçiler, mezbaha memurları, veteriner hekimler, madenciler, askeri personel, felaket mağdurları gibi) maruz bırakan meslekleri içerir.

Leptospiroz Belirtileri Nelerdir ?

Leptospiroz semptomları değişkendir ve birçok diğer hastalıkla (Dang humması, Hantavirus, Bruselloz, Sıtma..) benzerlik gösterir.

Belirtiler, bakterilere maruz kaldıktan yaklaşık iki gün ila dört hafta sonra ortaya çıkabilir.

Bazı kişilerin hiçbir belirtisi olmamasına karşın, bazılarında ;

Yüksek ateş

Titreme

Baş ağrısı

Kas ağrıları

Yorgunluk

Boğaz ağrısı

Karın ağrısı

Kusma

İshal

Sarılık

Eklemlerde ağrı

Döküntü ve

Kırmızımsı gözler gibi semptomlar bulunur.

Bu belirtiler genellikle aniden ortaya çıkar.

Bazı hastalarda belirtiler düzelir ve ikinci aşamaya geçmezler. Diğerleri kısaca iyileşir gibi görünebilir ancak daha şiddetli semptomlar ve organ hasarı ile relaps görülür (yaklaşık % 5-10).

İkinci faz semptomları birinci faz semptomlarıyla çakışabilir ve aşağıdakileri içerir:

Sarılık

Böbrek yetmezliği

Pulmoner kanama

Kardiyak aritmiler

Pnömoni

Septik şok

Bu, Leptospirozın ikinci fazı Weil Hastalığı olarak adlandırılır.

Tedavi edilmezse, birkaç ay süreyle çözülemeyebilir ve bazı hastalarda Böbrek ve Akciğer sorunları gibi uzun vadeli komplikasyonlar gelişebilir.

Ölüm oranı yaklaşık % 1 – 5 arasındadır.

Leptospiroz Teşhisi Nasıl Konur ?

Doktorlar hastanın öyküsüne ve fizik muayenesine dayanarak varsayımsal bir teşhis koyarlar.

Leptospiroz için serolojik testler bakterileri hastadan (kan veya BOS) izole ederek antikor bakılmasını veya pozitif mikroskopik aglütinasyon testi (MAT) gibi testleri içerir.

Şiddetli belirtileri olan hastalar, doğrulayıcı testlerin zaman alması nedeniyle hemen tedavi edilmelidir.

Weil Hastalığı Tedavisi Nedir ?

Leptospirozun ilk fazında antibiyotik kullanımı konusunda bir tartışma olmasına rağmen, antibiyotikler (penisilin G, ampisilin, amoksisilin  veya eritromisin), faz iki veya daha şiddetli semptomları olan hastaların tedavisinde önerilir.

Bazı hastalarda IV antibiyotikler ve rehidrasyon gibi destekleyici hastane bakımı gerekebilir.

Leptospiroz’un Gidişatı Nedir ?

Genel olarak, Leptospirozun prognozu iyidir.

Birçok kişi enfekte olur ve tedavi olmadan kendiliğinden düzelir. Bununla birlikte, semptomlar arttıkça prognoz kötüleşir.

Weil Hastalığı olan insanlar, tedaviye verdikleri tepkiye bağlı olarak değişen bir prognoz gösterebilirler.

Enfekte hale gelen gebe kadınlarda özellikle gebeliğin erken döneminde hastalığı bulmaları durumunda fetal mortalite oranı yüksektir.

Leptospiroz için Aşı Var mı ? 

Leptospirosis için bir aşı şu anda sadece bazı Avrupa ve Asya ülkelerinde yüksek riskli işçiler için kullanılıyor.

Ne yazık ki, aşı yaygın koruma sağlamaz.

Kısa sürede yüksek risk altında olan bazı kişiler (örneğin, askeri personel), potansiyel maruz kalmadan bir ila iki güne kadar Doksisiklin (haftada 200 mg) kullanabilir ve bu sayede kemoprofilaksi ile enfeksiyon önleme şansı yaklaşık % 95 olur.

 

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !