Lesitin/Sfingomiyelin oranı (L/S)

Lesitin/Sfingomiyelin oranı (L/S) kullanım alanı genellikle sadece prematüre doğum riskinin bulunduğu durumlarda, fetal akciğer matürasyonunun tamamlanıp tamamlanmadığının belirlenmesi olan bir testtir.

Fetal akciğer matürasyonunun tamamlanıp tamamlanmadığının bilinmesi, doğacak bebeğin dış ortamda yaşamasının mümkün olup olmadığının belirlenmesi açısından büyük önem taşır. Bu bilgiye en sık olarak tıbbi veya obstetrik sebeplerle doğumun zamanından önce gerçekleşebileceğinden kuşku duyulduğunda veya bebeğin sezeryan sectio ile alınması gerektiğinde ihtiyaç duyulur. Membranların erken yırtılması, annenin hipertansiyonunun kontrol edilememesi, annede ağır böbrek hastalığı gelişmesi, intrauterin gelişme geriliği ve fetal distres bu gibi durumlara örnek olarak verilebilir. Test sonucunda akciğer matürasyonunun tamamlanmadığının belirlenmesi durumda, mümkünse planlanan doğum ertelenir veya terminden önce başlayan doğum eylemi sözkonusu ise, tokoliz ile önlenmeye çalışılır.

Doğumdan önce kortikosteroid tedavisi uygulanması akciğer matürasyonunu hızlandırarak respiratuvar distres sendromunun gelişmesini önleyebilir. Bütün çabalara rağmen, akciğer matürasyonunu tamamlamamış bir fetüsün doğumunun engellenemeyeceğinin anlaşılması durumunda, doğumun uygun bakım koşullarının olduğu bir merkezde gerçekleştirilmesi veya doğacak bebeğin uygun merkeze süratle aktarılması konularında gereken tedbirler alınır.

Fosfolipit yapısında bir madde olan sürfaktan, alveollerde yüzey basıncını azaltarak akciğerlerin kollabe olmasını önler. Bu nedenle doğan bebeğin solunum desteği almaksızın yaşamını sürdürebilmesi için, akciğerlerin sürfaktan sentezleyerek akciğer yüzeyine salgılayabilme yeteneğini kazanmış olması gerekir. Aksi halde, bu yeteneği kazanmadan doğan prematüre bebeklerde geçmişte hyalin membran hastalığı olarak da adlandırılan respiratuvar distres sendromu gelişir.

Matürasyonunu tamamlamış bir akciğerde, sürfaktanın % 70-80’i fosfolipitlerden, % 10’u proteinlerden, % 10’u başta kolesterol olmak üzere nötral lipitlerden oluşur. Fosfatidilkolin (lesitin) fosfolipitlerin yaklaşık % 80’ini oluşturur. Geri kalan kısmın % 10’unu fosfatidilgliserol, % 3’ünü fosfatidiletanolamin, % 2’sini sfingomyelin ve % 5 kadarını fosfatidilinositol oluşturur. Fosfatidilkolin (lesitin) ve fosfatidilgliserol sırasıyla en önemli yüzey aktif fosfolipitlerdir.
Test sonucunun yorumu:

35. haftada Lesitin/sfingomiyelin oranı 2.0 civarına ulaşır. Bu oranın üzerinde respiratuvar distres sendromu ile karşılaşma olasılığı çok düşüktür. Buna karşılık oranın 1.5-1.9 arasında olması durumunda riskin %50, < 1.5 olması durumunda ise riskin %73 olduğu bildirilmektedir.

Numune: Amniyon mayii. Numune, jelsiz, steril tüp içinde gönderilmelidir.

Referans Aralığı: > 2

Bir Cevap Yazın

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !
%d blogcu bunu beğendi: