Lipaz Testi Nedir, Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri ?

Lipaz özellikle Pankreas hastalıklarında ve Parotitis ile Pankreatit ayırımında istenebilen bir testtir.

Lipaz Testi Nedir ?

Lipaz Pankreas’tan salgılanan bir sindirim enzimi’dir.

Trigliserit’lerde olduğu gibi yağ asitlerinin Gliserol ile yapmış olduğu ester bağlarını parçalar.

Lipaz Pankreas dokusunda, diğer dokulara göre yaklaşık 5.000 kat daha yüksek oranda bulunur, yani yükselmesi hemen hemen daima Pankreas hasarını gösterir.

Seçilen sınır değerine bağlı olarak Pankreatit için klinik sensitivite ve spesifitesi % 80-100 arasında değişir.

Lipaz Yüksekliği Nedenleri :

Pankreas dokusunda meydana gelen her türlü zedelenme

Serum Lipaz aktivitesindeki artış genellikle Amilaz artışı ile eş zamanlı olur.

Akut Pankreatit

Lipaz 4-8 saat içinde yükselmeye başlar. En yüksek aktiviteye yaklaşık 24 saat içinde ulaşılır. Aktivite yüksekliği 8-14 gün boyunca devam edebilir.

Lipaz aktivitesindeki artış çoğunlukla nispi olarak Amilaz aktivitesi artışına göre daha belirgin olur ve yüksekliğini daha uzun süre muhafaza eder. 

Pankreatit

Safra Kesesi Koliği

ERCP (Endoskopik Retrograd KolanjioPankreatografi)

Narkotik Analjezikler

Oddi sfinkterinde spazma neden olurlar. 

Kolinerjik ilaç kullanımı

Heparin kullanımı

Kronik Böbrek Yetmezliği

Bağırsak Strongülasyonu

Bağırsak İnfarksiyonu

Pankreas Kisti veya Pseudokistleri

Peritonit

Lipaz ve Amilaz Yüksekliği :

Lipaz, Pankreas hastalıklarının teşhis ve takibinde, Amilaz’a göre çok daha spesifik bir testtir. 

Akut Pankreatit vakalarının yaklaşık % 20 kadarında Amilaz referans aralık sınırları içinde bulunabilir. Özellikle de Hiperlipidemi durumunda Amilaz aktivitesi yanıltıcı şekilde normal sınırlar içinde ölçülebilir.

Peptik Ülser

Tükürük bezleri ile ilgili iltihabi olaylar

İltihabi Bağırsak Hastalıkları ve

İntestinal Tıkanma gibi durumlarda Amilaz yükseldiği halde Lipaz normal sınırlar içinde bulunur.

Bu nedenlePankreatit olasılığının değerlendirilmesi sırasında bu iki enzimin beraberce değerlendirmeye tabi tutulması önerilmektedir.

Serum Lipaz/Amilaz oranı, Alkolik ve Nonalkolik Pankreatitler arasındaki ayırıcı tanıya yardımcı olur. Oranın 2’den büyük olması Alkolik Pankreatit lehine bir bulgu olarak kabul edilir.

Lipaz Düşüklüğü Nedenleri :

Sağlıklı kişiler

Genetik düşüklük

Kistik Fibrozis durumlarında görülebilir. Lipaz düşüklüğü çok önemli değildir.

Numune :

Serum.

Numunenin açlık koşullarında alınması veya yüksek sonuçların açlıkta yeniden alınacak numuneden yapılacak tekrar çalışması ile kontrol edilmesi önerilir.

Referans Aralığı :

13 – 60 U/L.

 

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !