Listeria Monositogenez Hastalığı ve Testleri, Antikoru Nedir ?

Listeria Monositogenez Antikorları  Listeriozis enfeksiyonu olasılığının araştırılması sırasında kullanılır.

Listeria, gram (+), fakültatif anaerobik, hareketli, spor yapmayan bir bakteridir.

Çok çeşitli hücrelerde hücre içi enfeksiyon meydana getirir.

Çoğunlukla sporadik vakalar şeklinde görülse de zaman zaman pastörize edilmemiş süt ürünleri ve işlenmiş et ürünleri başta olmak üzere pek çok gıda ürünü ile bulaşabilir.

Enfeksiyon, başlıca 5 farklı hastalık tablosu oluşturabilir:

Gebelik sırasında enfeksiyon:

Genellikle gebeliğin son trimestirinde orta şiddette ateşe sebep olur.

Anne açısından iyi seyirli bir hastalıktır. Vakaların % 80 kadarında özel bir tedavi uygulanmaksızın kendiliğinden iyileşir.

Yaklaşık % 20 kadarında ise spontan düşük veya ölü doğum gibi ciddi komplikasyonlara sebep olabilir.

Granülomatosis infantisepticum:

Enfeksiyon etkeni ile anne karnındayken karşılaşılması durumunda ortaya çıkan ağır bir tablodur.

Yaygın apseler ve granülomlarla karakteristik, mortalite oranı yüksek bir tablodur.

Bakteriemi:

Daha çok yeni doğan bebeklerde veya bağışıklık sistemi yetersizliği olanlarda görülür.

Hastaların çoğu klinik olarak sebebi bilinmeyen ateşli hastalık ön tanısıyla takip edilir.

Menenjit:

Daha çok bağışıklık sistemi yetersizliği olan kişilerde görülür. En çok 2 ay altı bebeklerde ve yaşlı yetişkinlerde görülür.

HIV enfeksiyonluların yanı sıra infliximab gibi TNF inhibitörü tedavisi görenlerde Listeria Monocytogenes’in sebep olduğu Menenjitlere daha sık rastlanır.

Bakteriyel Menenjite en sık sebep olan etkenler sıralamasında Menengokok ve Pnömokoklardan sonra 3. sırada yer almaktadır.

Fokal enfeksiyonlar:

Adenit, Beyin apsesi, Endokardit, Osteomiyelit ve Artrit gibi tablolara da sebep olabilir.

Değerlendirme:

Test sonucunun “pozitif” bulunması, yani kişinin serumunda Listeria’ya karşı aglütininlerin bulunması klinik tabloya sebep olan etkenin Listeriozis’i destekler.

Numune:

Serum.

Referans değer:

Negatif.

 

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !