Listeria Monositogenez Hastalığı ve Testleri, Antikoru Nedir ?

Listeria Monositogenez Antikorları Listeriozis enfeksiyonu olasılığının araştırılması sırasında kullanılır.

Listeria Monositogenez Hastalığı Nedir ?

Listeria, gram (+), fakültatif anaerobik, hareketli, spor yapmayan bir bakteridir.

Çok çeşitli hücrelerde hücre içi enfeksiyon meydana getirir.

Çoğunlukla tek tük vakalar şeklinde görülse de zaman zaman pastörize edilmemiş süt ürünleri ve işlenmiş et ürünleri başta olmak üzere pek çok gıda ürünü ile bulaşabilir.

Enfeksiyon, başlıca 5 farklı hastalık tablosu oluşturabilir:

Gebelik sırasında enfeksiyon:

Genellikle gebeliğin son trimestirinde orta şiddette ateşe sebep olur.

Anne açısından iyi seyirli bir hastalıktır. Vakaların % 80 kadarında özel bir tedavi uygulanmaksızın kendiliğinden iyileşir.

Yaklaşık % 20 kadarında ise spontan düşük veya ölü doğum gibi ciddi komplikasyonlara sebep olabilir.

Granülomatosis infantisepticum:

Enfeksiyon etkeni ile anne karnındayken karşılaşılması durumunda ortaya çıkan ağır bir tablodur.

Yaygın apseler ve granülomlarla karakteristik, mortalite oranı yüksek bir tablodur.

Bakteriemi:

Daha çok yeni doğan bebeklerde veya bağışıklık sistemi yetersizliği olanlarda görülür.

Hastaların çoğu klinik olarak sebebi bilinmeyen ateşli hastalık ön tanısıyla takip edilir.

Menenjit:

Daha çok bağışıklık sistemi yetersizliği olan kişilerde görülür. En çok 2 ay altı bebeklerde ve yaşlı yetişkinlerde görülür.

HIV enfeksiyonluların yanı sıra infliximab gibi TNF inhibitörü tedavisi görenlerde Listeria Monocytogenes’in sebep olduğu Menenjitlere daha sık rastlanır.

Bakteriyel Menenjite en sık sebep olan etkenler sıralamasında Menengokok ve Pnömokok’lardan sonra 3. sırada yer almaktadır.

Fokal enfeksiyonlar:

Adenit

Beyin apsesi

Endokardit

Osteomiyelit ve

Artrit gibi tablolara da sebep olabilir.

Listeria Monositogenez Testleri Nelerdir ?

Aseptik şartlarda alınan numuneler, soğuk zincir korunarak ve bekletmeden analize alınır.

Çalışmanın ilk safhasında Listeria türlerinin izolasyonu, ikinci safhasında ise identifikasyonu yapılır.

Listeria tanısı için yöntemler sırasıyla zenginleştirme, selektif katı besiyerine ekim, kolonilerin incelenmesi ve identifikasyon için biyokimyasal testler şeklindedir.

L. monocytogenes, diğer Listeria türlerinden farklı olarak katalaz pozitiftir. Gram ve katalaz pozitif, oksidaz negatif olan, hareket mediumda 25°C’de 7 gün içerisinde şemsiye tarzında üreyen koloniler Listeria şüpheli olarak kabul edilir.

Listeria türlerinin kesin identifikasyonu için ticari kitler kullanılabilir. Bakterilerin biyokimyasal özelliklerine göre doğrulanması mantığı ile çalışan bu kitler ile tür bazında identifikasyon yapılabilir.

Çabuk tanı için floresanlı inceleme, EIA ve PCR yöntemleri kullanılabilir.

Listeria Monositogenez Antikoru Nedir ?

Test sonucunun “pozitif” bulunması, yani kişinin serumunda Listeria’ya karşı aglütininlerin bulunması klinik tabloya sebep olan etkenin Listeriozis’i destekler.

Numune:

Serum.

Referans değer:

Negatif.