Lityum Testi Nedir, Zehirlenmesi Belirtileri ?

Lityum özellikle Bipolar hastalık tedavisinde kullanılır ve testi de  bu ilaçla tedavi sırasında hedeflenen tedavi edici kan konsantrasyonuna ulaşılıp ulaşılmadığının izlenmesi ve toksite olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.

Lityum Testi Nedir ?

Lityum başta Duygudurum bozuklukları olmak üzere psikiyatride pek çok hastalıkta ve Nötropeni tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Endüstride geniş bir kullanım alanı olmasına karşın mesleki zehirlenme seyrektir.

İlaç olarak kullanıldığında, terapötik indeksinin dar olması ve diğer ilaçlarla etkileşmesi nedeniyle sıklıkla zehirlenmeye yol açar.

Toksik Etki Mekanizması

Nöronda sinirsel iletimini baskılar ve uyarılabilirliği azaltır.

Toksik Doz

Günlük tedavi dozu olarak 300-2400 mg arasında kullanıldığında, serumda 0,6-1,2 mEq/L’lik bir ilaç düzeyi oluşturur, ancak akut olarak 20-30 tablet alınması ciddi zehirlenmeye neden olur.

1,5-2,0 mEq/L: Bulantı, İshal

2,0-2,5 mEq/L: Poliüri, görme bulanıklığı, güçsüzlük, letarji, baş dönmesi, reflekslerde artış, kas  fasikülasyonları

2,5-3,0 mEq/L: Miyokloni, idrar ve dışkı kaçırma, uyuklama, huzursuzluk, koma

>3,0 mEq/L: Konvülsiyon, Hipotansiyon, Aritmi, Dolaşım yetmezliği, Ölüm

Numune :

Serum.

Referans Değerler :

Terapötik aralık 0,6-1,2 mEq/L’dir.

Serum Lityum düzeyleri klinik bulgularla birebir ilişki göstermeyebilir.

 

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !