Lityum Testi Nedir, Zehirlenmesi Belirtileri ?

Lityum özellikle Bipolar hastalık tedavisinde kullanılır ve testi de  bu ilaçla tedavi sırasında hedeflenen tedavi edici kan konsantrasyonuna ulaşılıp ulaşılmadığının izlenmesi ve toksite olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.

Lityum Testi Nedir ?

Lityum başta Duygudurum bozuklukları olmak üzere psikiyatride pek çok hastalıkta ve Nötropeni tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Endüstride geniş bir kullanım alanı olmasına karşın mesleki zehirlenme seyrektir.

İlaç olarak kullanıldığında, terapötik indeksinin dar olması ve diğer ilaçlarla etkileşmesi nedeniyle sıklıkla zehirlenmeye yol açar.

Lityum Zehirlenmesi Belirtileri ?

Nöronda sinirsel iletimini baskılar ve uyarılabilirliği azaltır.

Günlük tedavi dozu olarak 300-2400 mg arasında kullanıldığında, serumda 0.6-1.2 mEq/L’lik bir ilaç düzeyi oluşturur, ancak akut olarak 20-30 tablet alınması ciddi zehirlenmeye neden olur.

Bulantı

İshal

Poliüri

Görme bulanıklığı

Güçsüzlük

Letarji

Baş dönmesi

Reflekslerde artış

Kas  fasikülasyonları

Miyokloni

İdrar ve dışkı kaçırma

Uyuklama

Huzursuzluk

3.0 mEq/L ve üstünde ise :

Konvülsiyon

Hipotansiyon

Aritmi

Dolaşım yetmezliği

Ölüm görülebilir.

Numune :

Serum.

Referans Değerler :

Terapötik aralık 0.6-1.2 mEq/L’dir.

Serum Lityum düzeyleri klinik bulgularla birebir ilişki göstermeyebilir.