Liver Kidney Mikrozomal Antikor Tip1 (LKM Tip1) Nedir ?

Anti- Liver Kidney Mikrozomal Antikor Tip 1 (LKM Tip 1) testi özellikle  Otoimmün Hepatit‘i teşhis etmeye ve diğer Karaciğer hasar nedenlerinden ayırmaya yardımcı olan bir testtir.

Otoimmün bir süreçten kaynaklandığından şüphelenilen Hepatit varsa istenebilir.

LKM Antikoru Nedir ?

Karaciğer Böbrek Mikrozom Tipi 1 (Anti-LKM-1) Antikorları, öncelikle Karaciğer hücrelerinde bulunan bir protein olan sitokrom P450 2D6 olarak adlandırılan kendi enzimini tanıyan ve hedef alan, vücudun bağışıklık sistemi tarafından üretilen otoantikorlardır.

Anti-LKM-1 Antikorlarının gelişimi, Tip 2 Otoimmün Hepatit ile kuvvetli bir şekilde ilişkilidir.

Otoimmün Hepatit Nedir ?

Karaciğer Siroz‘una ve bazı durumlarda Karaciğer Yetmezliği‘ne yol açabilen akut veya kronik bir inflamasyondur.

Viral bir enfeksiyon, İlaç, Toksin, Kalıtımsal bir bozukluk veya Alkol bağımlılığı gibi tanımlanabilir başka bir nedenden kaynaklanmayan Hepatit’tir.

Herkeste görülebilir, ancak etkilenenlerin çoğunluğu Kadınlardır.

İki ana tip Otoimmün Hepatit vardır.

Tip 1, Amerika‘da Otoimmün Hepatit‘in en yaygın şeklidir ve kanda Düz Kas Antikorlarının (ASMA) varlığı ile ilişkilidir.

Tip 2 daha az görülür ve daha şiddetli olma eğilimindedir. Anti-LKM-1 Antikorları ile ilişkilidir ve öncelikli olarak genç kızları etkiler.

Otoimmün Hepatit Belirtileri Nelerdir ?

Kaşıntı

Hepatomegali

Eklem ağrıları

Karın rahatsızlığı

Derideki anormal kan damarları (Örümcek Anjiomları)

Mide Bulantısı veya Kusma

Koyu renk idrar

İştah kaybı

Soluk veya Kil renkli dışkı

Kas ağrısı (Myalji)

Kadınlarda menstrüel periyot eksikliği (Amenore)

Deri döküntüleri

Sıvı birikimi (Ödem)

Bu semptomların birçoğu Otoimmün Hepatit için spesifik değildir; Karaciğer hasarının diğer nedenleri ve diğer koşullarıyla da görülürler.

LKM-1 Pozitif ve Negatif Ne Demek ?

Anti-LKM-1’in yüksek miktarı veya titresi, test edilen kişinin Tip 2 Otoimmün Hepatit ihtimali olduğuna işaret eder, ancak sonuç kesin değildir. Tanı konmasına yardımcı olmak için Karaciğer dokusundan Biyopsi yapılabilir.

Anti-LKM-1 testi Negatif, ancak ASMA ve/veya ANA Pozitif‘se, kişi muhtemelen Tip 1 Otoimmün Hepatit‘e sahiptir.

Her ikisi de Negatif ise, o zaman kişinin semptomları muhtemelen başka bir nedene bağlıdır. Ancak, durum tamamen dışlanmış değildir.

Otoimmün Hepatit olan herkeste Anti-LKM-1 veya ASMA antikorları görülmeyebilir,bazı insanlar nadiren test edilen diğer Otoantikorlar üretir.

Anti-LKM-1 düzeyleri, bir kişinin semptomlarının şiddetiyle  yakından ilişkili değildir. Seviyeler zamanla değişebilir.

Tip 2 Otoimmün Hepatit olanlar, Diyabet veya Tiroidit gibi başka otoimmün bozukluklara da sahip olabilirler.

Numune :

Serum

Referans Değerler :

Negatif