Liver Kidney Mikrozomal Antikor Tip1 (LKM Tip1)

Liver Kidney Mikrozomal Antikor Tip 1 (LKM Tip 1) testi özellikle  otoimmün hepatiti teşhis etmeye ve diğer karaciğer hasar nedenlerinden ayırmaya yardımcı olan bir testtir. Otoimmün bir süreçten kaynaklandığından şüphelenilen hepatit varsa istenebilir.

Karaciğer böbrek mikrozom tipi 1 (anti-LKM-1) antikorları, öncelikle karaciğer hücrelerinde bulunan bir protein olan sitokrom P450 2D6 (CYP2D6) olarak adlandırılan kendi enzimini tanıyan ve hedef alan vücudun bağışıklık sistemi tarafından üretilen otoantikorlardır. Anti-LKM-1 antikorlarının gelişimi, tip 2 otoimmün hepatit ile kuvvetli bir şekilde ilişkilidir. Bu test, kandaki anti-LKM-1’in (veya CYP2D6’ya karşı antikorun) miktarını (titresi) algılar ve ölçer.

Otoimmün hepatit, karaciğer sirozuna ve bazı durumlarda karaciğer yetmezliğine yol açabilen akut veya kronik bir inflamasyondur. Viral bir enfeksiyon, bir ilaca veya toksine maruz kalma, kalıtımsal bir bozukluk veya alkol bağımlılığı gibi tanımlanabilir başka bir nedenden kaynaklanmayan hepatittir. Herkeste görülebilir, ancak etkilenenlerin çoğunluğu kadınlardır.

İki ana tip otoimmün hepatit vardır. Tip 1, Amerikada otoimmün hepatitin en yaygın şeklidir ve kanda düz kas antikorlarının (SMA) varlığı ile ilişkilidir. Tip 2 daha az görülür ve daha şiddetli olma eğilimindedir. Anti-LKM-1 antikorları ile ilişkilidir ve öncelikli olarak genç kızları etkiler ve Avrupa’da Amerika Birleşik Devletleri’nden daha sık görülür.

Otoimmün hepatite bağlı semptomlar şunlardır:

Kaşıntı
Hepatomegali
Eklem ağrıları
Karın rahatsızlığı
Derideki anormal kan damarları (örümcek anjiomları)
Mide bulantısı veya kusma
Koyu renk idrar
İştah kaybı
Soluk veya kil renkli dışkılar
Kas ağrısı (myalji)
Kadınlarda menstrüel periyot eksikliği (amenore)
Deri döküntüleri
Sıvı birikimi (ödem)

Bu semptomların birçoğu otoimmün hepatit için spesifik değildir; Karaciğer hasarının diğer nedenleri ve diğer koşullarıyla da görülürler.

Değerlendirme :

Anti-LKM-1’in yüksek bir miktarı veya titresi, test edilen kişinin tip 2 otoimmün hepatit ihtimali olduğuna işaret eder, ancak sonuç kesin değildir. Tanı konmasına yardımcı olmak için karaciğer dokusundan biyopsi yapılabilir.

Anti-LKM-1 testi negatifse, ancak SMA ve / veya ANA pozitifse, kişi muhtemelen tip 1 otoimmün hepatite sahiptir.

Her ikisi de negatif ise, o zaman kişinin semptomları muhtemelen otoimmün hepatitten başka bir nedene bağlıdır. Ancak, durum tamamen dışlanmış değildir. Otoimmün hepatit olan herkeste anti-LKM-1 veya SMA antikorları görülmeyebilir,bazı insanlar nadiren test edilen diğer otoantikorlar üretir.

Anti-LKM-1 düzeyleri, bir kişinin semptomlarının şiddetiyle veya prognozuyla yakından ilişkili değildir. Seviyeler zamanla değişebilir.

Tip 2 otoimmün hepatit olanları diyabet veya tiroidit gibi başka otoimmün bozukluklara da sahip olabilirler.

Numune : Serum

Referans değerler: Negatif

Bir Cevap Yazın

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !
%d blogcu bunu beğendi: