Lizozim (Muramidaz) Testi Nedir ?

Lizozim (Muramidaz) bir enzim’dir.

Bu test Akut-Kronik Granülositik veya Miyelomonositik Lösemi, Miyeloproliferatif hastalıklar (Polisitemi vera), bazı Böbrek hastalıkları, Kronik enfeksiyonlar (Tüberküloz) ve Malign Histiositozis tanısında yardımcı olarak istenebilir.

Lizozim Nedir ?

Bakteri duvarını parçalar yani bir nevi savunma enzimi’dir. Gözyaşı, Tükrük, Süt ve Mukus salgılarında bol bulunur.

Nötrofil granüllerinde de mevcuttur. Yumurta Beyazı da bol miktarda Lizozim içerir.

Özellikle Gram Pozitif Bakterilerin hücre duvarlarındaki Peptidoglikan’lara bağlanarak hücrenin parçalanmasını sağlar.

Yenidoğanlarda “Bronkopulmoner Displazi” durumlarında Lizozim seviyeleri azalmıştır. Eksikliğinde ishal sıklığı artar.

Formül beslemelerde (Hazır Mama) Lizozim miktarı az olduğundan özellikle Gram Pozitif Basillus ve Streptokok enfeksiyonları riski de artar.

Yine Gözyaşı salgısında yetersiz olursa Konjunktiva iltihabı riski artar ve Konjunktivit sık görülür.

Miyelomonositik Lösemi gibi bazı kanserlerde ise fazla Lizozim üretimi nedeniyle kanda lizozim seviyeleri yüksek bulunur. Bu da Böbrek yetmezliği ve Potasyum düşüklüğü‘ne neden olabilir.

Lizozim Yüksekliği Nedenleri :

Akut-Kronik Granülositik veya Miyelomonositik Lösemi

Myeloproliferatif hastalıklar (Polisitemi vera)

Bazı Böbrek hastalıkları

Kronik Enfeksiyonlar (Tüberküloz)

Malign Histiositozis

Lizozim Düşüklüğü Nedenleri :

Bronkopulmoner Displazi

Hazır Mama ile beslenme

Plazma Lizozim seviyesi > 200 μg/ml ise genellikle Akut Nonlenfositik Lösemi (M2, M4,M5) veya Kronik Granülositik Lösemi düşünülür.

Numune :

Serum.

Referans Değerler :

0.2- 15.8 μg/ml