Lökosit Alkalen Fosfataz (LAP Skoru) Nedir ?

Lökosit Alkalen Fosfataz (LAP Skoru) başta KML ve Polisitemia vera olmak üzere bazı hematolojik hastalıkların tanısına yardımcı olarak istenir.

Uygun boyama tekniği kullanılarak periferik yayma preparatı hazırlandıktan sonra 100 adet nötrofil değerlendirmeye ve alkalen fosfataz aktivitesi açısından 0 ile +4 arasında skorlamaya tabi tutulur. Her bir hücre için belirlenen skorlar toplanarak hastanın LAP skoru belirlenir.

Lökosit Alkalen Fosfataz (LAP Skoru) Nedir ?

Günümüzde önemi ve kullanımı çok azalmış bir test haline gelmiştir. Hassasiyeti ve tekrarlanabilirliği yeterli bulunmadığı ve klinik ihtiyacı karşılayacak daha güvenilir analiz parametrelerinin rutin kullanıma girmesi sebebiyle pek çok merkez bu testin kullanımını terk etmektedir.

Test Nasıl Değerlendirilir ?

En temel kullanım amaçlarından biri KML olasılığının değerlendirilmesidir. KML, ALP skorunun düşük bulunduğu hastalıktır. Skor, hastalığın remisyon fazında normale dönebilir.

KML dışında miyelodisplazi

Sideroblastik anemi

ITP

PNH

AML

Kollajen doku hastalıkları

Siroz

Konjestif kalp yetmezliği

Diabet

Gut ve

Sarkoidoz gibi bazı hastalıklarda da LAP skoru düşük bulunabilir.

Polisitemia vera, lökomoid reaksiyonlar ve reaktif nötrofili durumlarında LAP skoru yükselir. Bunların dışında Down sendromu, stres, gebelik, ALL, Hodgkin lenfoma, aplastik anemi ve bakteriyel enfeksiyonlarda LAP skoru yükselir.

LAP skoru KML ile lökomoid reaksiyon ve Polisitemia vera ile Sekonder polisitemi ayırıcı tanısında yardımcı olabilir.

Numune:

Heparinli veya düz kandan taze olarak lam üzerine yapılmış 8-10 yayma preparatı (parmak ucundan yapılacak yaymalar da kullanılabilir).

Referans Aralığı:

% 30 – 140.