LABORATUVAR TESTLERİ MAKALELERİ

 

Generic selectors
Sadece tam eşleşenler...
Başlıklarda ara
İçeriklerde ara
Yazılarda ara
Sayfalarda ara
Kategorilere göre filtrele
Diyet ve Gıdalar
Genel
Güncel
Haber
Hastalıklar
Hobi
PPT Sunular
Sağlık
Teknoloji
Testler
Web-İnternet
Yasal sayfalar

 

 

Direkt Coombs Testi Nedir, Pozitif ve Negatif Ne Demek ?

Direkt Coombs testi başlıca Otoimmun Hemolitik Anemi, Rh uyumsuzluğuna bağlı Yenidoğanın Hemolitik Hastalığı, İlaç kullanımına bağlı Hemoliz ve Transfüzyon reaksiyonları ...
Daha Fazlasını Oku

Hemogram Testi Nedir, Neden İstenir ?

Hemogram (Tam Kan Sayımı, CBC) bir kerede en az 16 Hematolojik parametrenin ölçüldüğü ve Laboratuvar dünyasında en fazla istenen testlerden ...
Daha Fazlasını Oku

ESBL (GSBL) Pozitif Ne Demek, Nasıl Yapılır ?

ESBL veya Genişlemiş Spektrumlu β-Laktamaz (GSBL)’lar bazı Bakterilerce salgılanan ve antibiyotiklere direnç sağlayan enzimlerdir ve bu bakterilere de ESBL (+) ...
Daha Fazlasını Oku

Katalaz Testi Nedir, Nasıl Yapılır ?

Katalaz Testi, Mikrobiyoloji laboratuvarlarında Katalaz enzimi yapabilen Bakterilerin ayırdedilmesinde kullanılan bir testtir.  Özellikle Stafilokok ile Streptokok türü bakterilerin ayırtedilmesinde kullanılır ...
Daha Fazlasını Oku

Topuk Kanından Nelere Bakılır, Yenidoğan Tarama Testleri ?

Yenidoğan Bebeklere doğumlarının ilk birkaç gününde özellikle de topuktan alınan kanda Fenilketonüri, Konjenital Hipotiroidizm, Kistik Fibrozis, Biotinidaz eksikliği ve Tirozinemi ...
Daha Fazlasını Oku

Biyokimya Testi Nedir, Neden İstenir ?

Biyokimya Testi, kan tahlili raporlarında geçen bir grup testi tarif eder. Hormon, Hemogram, Hematoloji ve Koagülasyon testleri en sık kullanılan ...
Daha Fazlasını Oku

Magnezyum Eksikliği, Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri ?

Magnezyum (Mg) testi Magnezyum metabolizmasının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır. En sık olarak, Kalsiyum metabolizması ile ilişkili herhangi bir dengesizliği bulunmamasına rağmen ...
Daha Fazlasını Oku

HIV Testleri Ne Zaman Pozitif Olur ?

İnsan immün yetmezlik virüsü (Human immunodeficiency virus/HIV) RNA virüsüdür ve Edinilmiş bağışıklık yetersizliği sendromu (Acquired Immunodeficiency Syndrome/AIDS) HIV’in neden olduğu ...
Daha Fazlasını Oku

İslet Cell Anticore (Adacık Hücre Antikoru) Testi Nedir, Neden Yapılır ?

İslet Cell Anticore (Adacık Hücre Antikoru) testi genellikle Tip 1 Diyabet olasılığının değerlendirilmesi, Tip 1 ve Tip 2 Diyabet arasında ...
Daha Fazlasını Oku

HIV Testleri Ne Kadar Güvenilir ?

HIV testleri oldukça güvenilir testlerdir. Çok sık kullanılan antikor testleri olan Anti-HIV testleri 3.ayda yapılırsa yüzde 96, HIV RNA testi ...
Daha Fazlasını Oku

Kan Tahlilinde RDW Ne Demek, Yüksekliği ve Düşüklüğü ?

Hemogram adlı Kan tahlilinde geçen RDW, "Eritrosit Dağılım Genişliği" demektir ve genelde Talasemi ile Demir Eksikliği Anemisi ayırımında kullanılır. Vücudunuzdaki ...
Daha Fazlasını Oku

Kan Tahlilinde GGT Nedir, Düşüklüğü ve Yüksekliği Nedenleri ?

Kan Tahlillerinden biri olan GGT, ismini "Gama Glutamil Transferaz" kelimelerinin baş harflerinden alır, bir enzimdir ve genellikle Karaciğer ve Pankreas ...
Daha Fazlasını Oku

Kan Tahlilinde TSH, Tg, TDBK, IgE, Sedim, Sedimantasyon Ne Demek ?

Laboratuvarlardan aldığınız kan tahlillerinde (testlerinde), raporlarda kısa isimleriyle de verilen TSH, Tg, TDBK, IgE, Sedim, Sedimantasyon nedir, ne demektir kısaca bir ...
Daha Fazlasını Oku

Kan Tahlilinde (Testinde) ASO, ALT, AST, ALP, Anti-HBs Ne Demek ?

Kan Tahlillerinde, kısa isimleriyle de verilen AST, ALT, ALP, Anti-HBS ve ASO Nedir, Ne Demektir kısaca bir bakalım. Alanin Aminotransferaz (ALT, ...
Daha Fazlasını Oku

Kriyofibrinojen Testi Nedir ?

Kriyofibrinojen testine soğuğa maruz kaldığında cildinde ve ekstremitelerinde dolaşım sorunu yaşayan hastalarda, Vaskülitlerde ve Glomerülonefritlerde sebebi belirlemeye yönelik araştırmalar sırasında ...
Daha Fazlasını Oku

Siklosporin Testi Nedir ?

Siklosporin bir immünsüpresif ilaçtır ve testi  tedavi uygulanan hastalarda hedeflenen kan konsantrasyonunun elde edilip edilemediğinin kontrolü ve hasta için uygun ...
Daha Fazlasını Oku

Fenobarbital Testi Nedir ?

Fenobarbital testi, Epilepsi tedavisinde kullanılan bu ilacın hedeflenen tedavi edici kan kan konsantrasyonuna ulaşıp ulaşmadığının izlenmesi ve toksisite olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır ...
Daha Fazlasını Oku

Kan Tahlilinde WBC Ne Demek, Yüksekliği ve Düşüklüğü ?

Lökosit Sayısı (WBC) testi Hemogram yani tam kan testinde ölçülen parametrelerden birisidir. Kan Tahlilinde WBC Ne Demek ? Enfeksiyon ve hastalıklara ...
Daha Fazlasını Oku

Anti-SSA (Ro) Testi Nedir, Pozitif Ne Demek ?

SS-A (Ro) testi bir kollajen doku hastalığı olan Sjögren sendromu başta olmak üzere kollajen doku hastalığı olasılığı düşünülen hastalarda istenir ...
Daha Fazlasını Oku

Protein S Aktivitesi Nedir, Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri ?

Protein S Aktivitesi testi özellikle Tromboembolik bir olay yaşayanlarda ve Tekrarlayan Düşük sorunu sebebiyle Trombofili açısından araştırmaya tabi tutulanlarda ihtiyaç ...
Daha Fazlasını Oku

Lizozim (Muramidaz) Testi Nedir ?

Lizozim (Muramidaz) bir enzim'dir. Bu test Akut-Kronik Granülositik veya Miyelomonositik Lösemi, Miyeloproliferatif hastalıklar (Polisitemi vera), bazı Böbrek hastalıkları, Kronik enfeksiyonlar ...
Daha Fazlasını Oku

Nöron Spesifik Enolaz (NSE) Testi Nedir, Yüksekliği Neden Olur ?

Nöron Spesifik Enolaz (NSE) testi özellikle Küçük Hücreli Akciğer Kanseri, Nöroblastoma, Retinoblastoma, Tiroit Medüller Kanseri gibi kanserlerin araştırılması sırasında kullanılır ...
Daha Fazlasını Oku

CRP Yüksekliği Nedenleri ve Kaç Günde Düşer ?

CRP özellikle ateş, halsizlik, kırıklık, öksürük, Boğaz ağrısı veya Kalp hastalığı gibi durumlarda en fazla istenen kan tahlilleri'nin başında gelir. Peki ...
Daha Fazlasını Oku

ESR (Sedimantasyon) Yüksekliği Kanser Belirtisi mi ?

Sedimantasyon (ESR) testi genellikle Akut Faz Yanıtı'nı (İnflamasyon, Koagulasyon artışı, Kompleman aktivasyonu, Endotel aktivasyonu vs) değerlendirmede kullanılır. Laboratuvar Dünya'sında en ...
Daha Fazlasını Oku

RF (Romatoid Faktör) Nedir, RF Pozitif ve Negatif Ne Demektir ?

RF testi genellikle Romatoid Artrit olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır. Bununla beraber birçok Romatolojik hastalıkta yükselebildiğinden spesifik değildir. Romatoid Artrit (RA) ...
Daha Fazlasını Oku

İdrar Kalsiyum Testi Nedir, Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri ?

İdrarda Kalsiyum testi özellikle Kalsiyum atılımında azalma veya artma meydana getirebilen durumların araştırılması için kullanılır. En sık olarak tekrarlayan Üriner ...
Daha Fazlasını Oku

EBV Antikor (VCA IgG-IgM-EBNA) Testleri Nelerdir ?

EBV Antikor (VCA IgG-IgM-EBNA) testleri Ebstein-Barr virüsü Viral Kapsid Antijen Antikoru IgM ve IgG demektir ve Ebstein-Barr Virüs Enfeksiyonu olasılığının değerlendirilmesi ...
Daha Fazlasını Oku

Anti-Sentromer Antikoru ve Crest Sendromu Nedir ?

Anti-Sentromer Antikoru genellikle  Skleroderma hastalığının bir varyantı olarak kabul edilen CREST Sendromu olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır. Kollajen Doku Hastalığı olasılığı ...
Daha Fazlasını Oku

Kan Tahlilinde Pıhtılı Numune Ne Demek ?

Kan Tahlillerinin bazılarının sonuç kısmında "Pıhtılı Numune, Tekrarı Gerekir" şeklinde notlar yazılıdır. Bu o numunenin pıhtılaştığını yani kabaca donduğunu, ölçüm ...
Daha Fazlasını Oku

Estradiol (E2) Testi Nedir, Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri ?

Estradiol (E2) Biyolojik olarak en güçlü Endojen Östrojen'dir. Genellikle Hipogonadizm, Polikistik Over Sendromu, Hirsutizm, erkeklerde Jinekomasti gibi durumlarda tanıya yardımcı olarak ...
Daha Fazlasını Oku
Loading...