LABORATUVAR TESTLERİ MAKALELERİ

 

Generic selectors
Sadece tam eşleşenler...
Başlıklarda ara
İçeriklerde ara
Yazılarda ara
Sayfalarda ara
Kategorilere göre filtrele
Diyet ve Gıdalar
Genel
Güncel
Haber
Hastalıklar
Hobi
PPT Sunular
Sağlık
Teknoloji
Testler
Web-İnternet
Yasal sayfalar

 

 

Kriyofibrinojen Testi Nedir ?

Kriyofibrinojen testine soğuğa maruz kaldığında cildinde ve ekstremitelerinde dolaşım sorunu yaşayan hastalarda, Vaskülitlerde ve Glomerülonefritlerde sebebi belirlemeye yönelik araştırmalar sırasında ...
Daha Fazlasını Oku

Siklosporin Testi Nedir ?

Siklosporin bir immünsüpresif ilaçtır ve testi  tedavi uygulanan hastalarda hedeflenen kan konsantrasyonunun elde edilip edilemediğinin kontrolü ve hasta için uygun ...
Daha Fazlasını Oku

Fenobarbital Testi Nedir ?

Fenobarbital testi, Epilepsi tedavisinde kullanılan bu ilacın hedeflenen tedavi edici kan kan konsantrasyonuna ulaşıp ulaşmadığının izlenmesi ve toksisite olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır ...
Daha Fazlasını Oku

Kan Tahlilinde WBC Ne Demek, Yüksekliği ve Düşüklüğü ?

Lökosit Sayısı (WBC) testi Hemogram yani tam kan testinde ölçülen parametrelerden birisidir. Kan Tahlilinde WBC Ne Demek ? Enfeksiyon ve hastalıklara ...
Daha Fazlasını Oku

Anti-SSA (Ro) Testi Nedir, Pozitif Ne Demek ?

SS-A (Ro) testi bir kollajen doku hastalığı olan Sjögren sendromu başta olmak üzere kollajen doku hastalığı olasılığı düşünülen hastalarda istenir ...
Daha Fazlasını Oku

Protein S Aktivitesi Nedir, Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri ?

Protein S Aktivitesi testi özellikle Tromboembolik bir olay yaşayanlarda ve Tekrarlayan Düşük sorunu sebebiyle Trombofili açısından araştırmaya tabi tutulanlarda ihtiyaç ...
Daha Fazlasını Oku

Lizozim (Muramidaz) Testi Nedir ?

Lizozim (Muramidaz) bir enzim'dir. Bu test Akut-Kronik Granülositik veya Miyelomonositik Lösemi, Miyeloproliferatif hastalıklar (Polisitemi vera), bazı Böbrek hastalıkları, Kronik enfeksiyonlar ...
Daha Fazlasını Oku

Nöron Spesifik Enolaz (NSE) Testi Nedir, Yüksekliği Neden Olur ?

Nöron Spesifik Enolaz (NSE) testi özellikle Küçük Hücreli Akciğer Kanseri, Nöroblastoma, Retinoblastoma, Tiroit Medüller Kanseri gibi kanserlerin araştırılması sırasında kullanılır ...
Daha Fazlasını Oku

CRP Yüksekliği Nedenleri ve Kaç Günde Düşer ?

CRP özellikle ateş, halsizlik, kırıklık, öksürük, Boğaz ağrısı veya Kalp hastalığı gibi durumlarda en fazla istenen kan tahlilleri'nin başında gelir. Peki ...
Daha Fazlasını Oku

ESR (Sedimantasyon) Yüksekliği Kanser Belirtisi mi ?

Sedimantasyon (ESR) testi genellikle Akut Faz Yanıtı'nı (İnflamasyon, Koagulasyon artışı, Kompleman aktivasyonu, Endotel aktivasyonu vs) değerlendirmede kullanılır. Laboratuvar Dünya'sında en ...
Daha Fazlasını Oku

RF (Romatoid Faktör) Nedir, RF Pozitif ve Negatif Ne Demektir ?

RF testi genellikle Romatoid Artrit olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır. Bununla beraber birçok Romatolojik hastalıkta yükselebildiğinden spesifik değildir. Romatoid Artrit (RA) ...
Daha Fazlasını Oku

İdrar Kalsiyum Testi Nedir, Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri ?

İdrarda Kalsiyum testi özellikle Kalsiyum atılımında azalma veya artma meydana getirebilen durumların araştırılması için kullanılır. En sık olarak tekrarlayan Üriner ...
Daha Fazlasını Oku

EBV Antikor (VCA IgG-IgM-EBNA) Testleri Nelerdir ?

EBV Antikor (VCA IgG-IgM-EBNA) testleri Ebstein-Barr virüsü Viral Kapsid Antijen Antikoru IgM ve IgG demektir ve Ebstein-Barr Virüs Enfeksiyonu olasılığının değerlendirilmesi ...
Daha Fazlasını Oku

Anti-Sentromer Antikoru ve Crest Sendromu Nedir ?

Anti-Sentromer Antikoru genellikle  Skleroderma hastalığının bir varyantı olarak kabul edilen CREST Sendromu olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır. Kollajen Doku Hastalığı olasılığı ...
Daha Fazlasını Oku

Kan Tahlilinde Pıhtılı Numune Ne Demek ?

Kan Tahlillerinin bazılarının sonuç kısmında "Pıhtılı Numune, Tekrarı Gerekir" şeklinde notlar yazılıdır. Bu o numunenin pıhtılaştığını yani kabaca donduğunu, ölçüm ...
Daha Fazlasını Oku

Estradiol (E2) Testi Nedir, Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri ?

Estradiol (E2) Biyolojik olarak en güçlü Endojen Östrojen'dir. Genellikle Hipogonadizm, Polikistik Over Sendromu, Hirsutizm, erkeklerde Jinekomasti gibi durumlarda tanıya yardımcı olarak ...
Daha Fazlasını Oku

Anti-Nötrofil Sitoplazmik Antikor (ANCA) Testi Nedir, Pozitifliği Ne Demek ?

Anti-Nötrofil Sitoplazmik Antikor (ANCA) testi başlıca olarak Wegener Granülomatozis, Mikroskopik Polianjitis (Churg-Strauss Sendromu) ve İmmun Nekrotizan Glomerülonefrit gibi otoimmun vaskülitlerin teşhisi ...
Daha Fazlasını Oku

Kan Tahlilinde PDW, HCT, PCT, Ne veya NEU Nedir ?

Kan Tahlili'nde, Hemogram testi raporlarında PDW, HCT, PCT ve NEU gibi kısaltmalar olduğunu görürsünüz. Bu yazımızda "Bu kısaltmalar neyi ifade ...
Daha Fazlasını Oku

Kan Tahlilinde Mo, Mon, Mono, Lym ve MCH Nedir ?

Kan Tahlilinde, Hemogram yani "Tam Kan Sayımı" testi altında Mo, Mon, mono, Lym ve MCH gibi kısaltmalar vardır. Bu yazımızda ...
Daha Fazlasını Oku

CRP (C-Reaktif Protein) Nedir, Yüksekliği ve Düşüklüğü ?

CRP testi başlıca Bakteriyel enfeksiyonlar olmak üzere her türlü enfeksiyonun ve iltihabi sürecin belirlenmesi ve tedaviye alınan cevabın izlenmesi amacıyla ...
Daha Fazlasını Oku

ALT, ASO, GGT, CRP ve CA 125 Testi Neden Yüksek Çıkar ?

Kan Tahlilleri birçok hastalık tanı ve tedavi takibinde çok önemli bilgiler veren değerli testlerdir. Bunlardan ALT, ASO, GGT, CRP ve CA ...
Daha Fazlasını Oku

HBV-DNA Testi Nedir, HBV-DNA PCR Kantitatif Değerleri ?

HBV-DNA testi Hepatit B virüsü'nü kesin olarak gösteren en güvenilir testlerin başında gelir. HBV-DNA PCR Testi Nedir ? Hepatit B ...
Daha Fazlasını Oku

INR Kaç Olursa Kanama Olur ?

INR, Protrombin Zamanı (PT) testini tüm Dünya'da standart olarak değerlendirmek için geliştirilmiş bir ölçü birimidir. Daha rahat anlaşılması için tam ...
Daha Fazlasını Oku

Tümör Markerı CA 125 Nedir, Yüksekliği Nedenleri ?

CA 125 testi Tümör Markerlarından biridir ve başlıca olarak Over yani Yumurtalık Kanseri tedavisine başlamadan önce veya Yumurtalık kanseri gelişme riski ...
Daha Fazlasını Oku

Tümör Markerı CA 15-3 Nedir, Yüksekliği Nedenleri ?

CA 15-3 testi özellikle invaziv Meme kanserinin tedavisine yanıtı izlemek ve hastalık nüksünü gözlemek için kullanılır. CA 15-3 Nedir ? ...
Daha Fazlasını Oku

Ferritin Nedir, Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri ?

Ferritin testi başlıca olarak Anemi (Kansızlık, özellikle de Demir Eksikliği Anemisi) tanısında ve tedavi takibinde istenir. Demir fazlalığı durumlarında da  ...
Daha Fazlasını Oku

CA 19-9 Testi Nedir, Yüksekliği Nedenleri ?

CA 19-9, PSA gibi tümör yani kanserlerde artabilen belirteçlerdendir. Özellikle gastrointestinal sistem kanserlerinin (Pankreas, Karaciğer, Safra, Mide, Kolon ve Rektum) ...
Daha Fazlasını Oku

Angiotensin II Testi Nedir, Neden Yapılır ?

Angiotensin II testine Hipertansiyon nedeninin araştırılması sırasında, Renin-Angiotensin sisteminin değerlendirilmesi amacıyla ihtiyaç duyulabilir. Pek fazla istenen test değildir. Angiotensin II ...
Daha Fazlasını Oku

Nükleer Matriks Protein (NMP-22) Testi Nedir, Neden İstenir ?

Nükleer Matriks Protein (NMP-22) testi özellikle Mesane Kanseri tanısında istenen bir testtir. Mesane göbek altındaki kasların arkasında, erkeklerde Bağırsakların önünde ...
Daha Fazlasını Oku

CA 15-3 Nedir, Yüksekliği Nedenleri ?

CA 15-3 Kanserlerde ve bazı iyi huylu hastalıklarda kanda artabilen, enzim, karbonhidrat ve protein yapısında olabilen Tümör Belirteçlerinden biridir. CA ...
Daha Fazlasını Oku
Loading...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !