LABORATUVAR TESTLERİ MAKALELERİ

 

Generic selectors
Sadece tam eşleşenler...
Başlıklarda ara
İçeriklerde ara
Yazılarda ara
Sayfalarda ara
Kategorilere göre filtrele
Diyet ve Gıdalar
Genel
Güncel
Haber
Hastalıklar
Hobi
PPT Sunular
Sağlık
Teknoloji
Testler
Web-İnternet
Yasal sayfalar

 

 

What Does “Lymph” Mean in Blood Test

Ly or Lym defines lymphocytes. Lymphocytes are another type of white blood cells in the blood. White blood cells help ...
Daha Fazlasını Oku

Sedimantasyon Pıhtılı Numune Ne Demek ?

Sedimantasyon (ESR) testi özellikle inflamatuvar hastalıklar, infeksiyonlar, romatizmal hastalıklar, kan hastalıkları ve malign durumların tanısında yardımcı olarak kullanılan bir testtir ...
Daha Fazlasını Oku

Gebelik Testinde Tek ve Silik Çizgi Çıkması ?

Anne adaylarının hamilelik şüphesinde genelde ilk başvurduğu test olan idrar gebelik testleri ile ilgili olan bu soruyu yanıtlamadan önce kısaca ...
Daha Fazlasını Oku

HBsAg Pozitif ve Negatif Ne Demek ?

HBsAg testi Akut veya Kronik Hepatit enfeksiyonlarının ya da kronik taşıyıcılık durumlarının bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla kullanılır. Hepatit (Karaciğer İltihabı) ilaçlar, ...
Daha Fazlasını Oku

Digoksin Testi Nedir, Ne Zaman Yapılır ?

Digoksin testi özellikle Kalp yetmezliği tedavisi sırasında ilacın hedeflenen tedavi edici kan kan konsantrasyonuna ulaşıp ulaşmadığının izlenmesi ve toksite olasılığının değerlendirilmesi ...
Daha Fazlasını Oku

Toksoplazma PCR Negatif ve Pozitif Ne Demek ?

Toksoplazma PCR testi özellikle Toksoplazma tarafından meydana getirilen merkezi sinir sistemi ve in utero enfeksiyon olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır. İmmün ...
Daha Fazlasını Oku

İdrar Protein Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri ?

İdrar Protein testi aralarında Nefrotik Sendrom, Diabetik Nefropati, Multiple Miyeloma, Renal Tübüler fonksiyon bozuklukları gibi birçok proteinüriye sebep olan birçok hastalığın ...
Daha Fazlasını Oku

Varicella Zoster Virüsü (VZV) IgG-IgM Antikoru

Varicella Zoster Virüsü (VZV) IgG-IgM Antikoru yada Su Çiçeği virüsü antikorları, bu virüsün yol açtığı Su Çiçeği ve Zona hastalıkları ...
Daha Fazlasını Oku

TSH Nedir, Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri ?

TSH (Tiroid Stimulan Hormon) testi başlıca Tiroid bezi'nin fonksiyonlarının kontrol edilmesi amacıyla istenir. Primer, Sekonder veya Tersiyer Hipo - Hipertiroidi'lerin ...
Daha Fazlasını Oku

Teksifle ARB Aranması Ne Demek ?

Teksifle ARB Aranması (EZN Boyama) Tüberküloz olasılığı düşünülen vakalarda, Kültür için kullanılacak örnekte kısa zaman içinde değerlendirme yapılması amacıyla kullanılır ...
Daha Fazlasını Oku

Sükroz Hemoliz Testi Nedir ?

Sükroz Hemoliz Testi günümüzde hemen hemen kullanımı olmayan bir testtir. Sadece Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüri olasılığı düşünülen hastaların değerlendirilmesi ve takibi ...
Daha Fazlasını Oku

Teksifle ARB Aranması Nedir ?

Teksifle ARB Aranması Tüberküloz olasılığı düşünülen vakalarda, kısa zaman içinde değerlendirme yapılması amacıyla kullanılır. Hızlı sonuç veren ve ucuz bir ...
Daha Fazlasını Oku

TBG (Tiroksin Bağlayıcı Globulin) Testi Nedir ?

TBG (Tiroksin Bağlayıcı Globulin) testi özellikle serumdan ölçülen Total T3 ve total T4 konsantrasyonlarının klinik durum ile uyumlu bulunmadığı durumlarda ...
Daha Fazlasını Oku

CMV Avidite Testi Nedir, Sonucu ve Normal Değerleri

CMV Avidite testi CMV IgG ve IgM antikorlarının beraberce pozitif bulunması halinde, bu durumun primer enfeksiyonla ilişkili olup olmadığının belirlenmesine ...
Daha Fazlasını Oku

Spesifik IgE Testi Nedir, Yüksekliği Ne Demek ?

Spesifik IgE testleri belirli bir Allerjen'e karşı hassasiyet bulunduğundan kuşku duyulması halinde istenir. Bu amaçla kullanılan teknik, genel bir Allerji ...
Daha Fazlasını Oku

Sodyum (Na) Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri

Sodyum (Na) testi başlıca Sıvı-Elektrolit, Asit-Baz dengesi, Su zehirlenmesi ve Dehidratasyon değerlendirmesinde kullanılır. Kandaki Elektrolidlerin % 90’ını oluşturur ve ana Baz komponentidir ...
Daha Fazlasını Oku

Takrolimus Testi Nedir ?

Tacrolimus testi bu ilacı kullanan İmmunosupressif tedaviye tabi tutulan hastalarda, uygun dozun belirlenmesi amacıyla kullanılır. Siklosporin gibi etkisini T hücrelerinde ...
Daha Fazlasını Oku

Eklem Sıvısı Analizi ve Hücre Sayımı

Eklem Sıvısı Olarak Adlandırılan Sinoviyal Sıvı tüm Eklemlerde bulunur. Sinovyal eklemler, kemikler eklem kıkırdağı ile kaplıdır ve birbirlerinden sinovyal sıvıyı ...
Daha Fazlasını Oku

İdrarda Kan Görülmesi (Hematüri) Neden Olur ?

İdrarda Kan (Eritrosit) görülmesine Hematüri denir. Genelde mikroskobun HPF denilen büyük büyütme alanında 1-2 eritrosit görülmesi normal kabul edilir ancak ...
Daha Fazlasını Oku

Asit Fosfataz Testi Nedir, Yüksekliği Neden Olur ?

Asit Fosfataz testi Prostat Kanseri'ninin tespiti amacıyla istenirse de artık PSA istendiğinden günümüzde kullanımı büyük ölçüde terk edilmiştir. Asit Fosfataz ...
Daha Fazlasını Oku

Yara Kültürü Nedir, Nasıl Alınır ?

Yara Kültürü, özellikle hastalık yapan bakterilerin yol açtığı Deri veya derin dokulardaki yara enfeksiyonunu belirlemek, bakterinin varlığını saptamak ve ürediyse ...
Daha Fazlasını Oku

Anti-Tiroglobulin (Anti-Tg) Testi Nedir, Neden Bakılır ?

Anti-Tiroglobulin veya kısaca Anti-TG testi Hashimoto hastalığı, Postpartum Tiroidit, Graves hastalığı gibi Otoimmun Tiroit hastalıklarının teşhisinde kullanılır. Anti-Tiroglobulin antikorlarının varlığı, ...
Daha Fazlasını Oku

Rubella (Kızamıkçık) IgG-IgM Pozitif Ne Demek ?

Rubella (Kızamıkçık) IgG-IgM Antikorları, özellikle çocuk ve gebelerde çok istenen testlerdir. Başlıca olarak kişinin Kızamıkçık virüsuna karşı bağışıklık durumunun belirlenmesi amacıyla kullanılır ...
Daha Fazlasını Oku

Alkalen Fosfataz (ALP) İzoenzimleri Testi Nedir ?

Alkalen Fosfataz (ALP) İzoenzimleri genellikle total ALP aktivitesinin yüksek bulunduğu durumlarda, aktivite yüksekliğine neden olan kaynağın belirlenmesi amacıyla kullanılır. Alkalen ...
Daha Fazlasını Oku

Monosit (Mon) Yüksekliği ve Düşüklüğü Ne Demek ?

Monosit'ler kandaki en büyük Lökosit yani beyaz kan hücreleri türüdür. Beyaz kan hücrelerinin yaklaşık % 2 ila 10'unu oluştururlar. Bu ...
Daha Fazlasını Oku

Demir-TDBK-Ferritin Testi Nedir, Neden Yapılır ?

Demir, TDBK ve Ferritin testleri genellikle Anemi (Kansızlık) veya Hemokromatoz gibi Demir fazlalığı durumlarının değerlendirilmesi amacıyla kullanılırlar. Hemogram'la beraber çok ...
Daha Fazlasını Oku

Sistin Testi ve Sistin Taşı Nedir ?

Sistin testi özellikle tekrarlayan Üriner Sistem Taşı öyküsünde Sistin taşını araştırmak ve Sistinüri tanısında kullanılır. Sistin Testi Nedir ? Sistein ...
Daha Fazlasını Oku

(no title)

Laboratuvar Panik Değerler Laboratuvar panik değerleri  laboratuvarda çalışılan testlerden, belirlenen referans aralığı dışında ve hastanın sağlığı için risk oluşturabilecek değerlerdir ...
Daha Fazlasını Oku

BOS IgG İndeksi Testi Nedir, Neden Yapılır ?

BOS IgG İndeksi, BOS sıvısındaki IgG artışının kandan değil intratekal yani BOS kaynaklı olduğunu gösteren bir testtir. BOS IgG İndeksi ...
Daha Fazlasını Oku

İdrar Potasyum Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri ?

İdrar Potasyum testi özellikle Hiperkalemi veya Hipokalemi gibi durumlarda, kan Potasyum konsantrasyonundaki değişikliğin sebebinin araştırılması amacıyla kullanılır. İdrar Potasyum Düşüklüğü ...
Daha Fazlasını Oku