LABORATUVAR TESTLERİ MAKALELERİ

 

Generic selectors
Sadece tam eşleşenler...
Başlıklarda ara
İçeriklerde ara
Yazılarda ara
Sayfalarda ara
Kategorilere göre filtrele
Diyet ve Gıdalar
English
Genel
Güncel
Haber
Hastalıklar
Hobi
PPT Sunular
Sağlık
Teknoloji
Testler
Web-İnternet
Yasal sayfalar

 

 

Kan Tahlili Kaç Dakikada, Saatte veya Günde Çıkar ?

Kan tahlili kaç dakikada, saatte veya günde çıkar ? sorusunu yanıtlamadan önce "Kan tahlili nedir ?" ona bakalım. Kan Tahlili ...
Daha Fazlasını Oku

İdrarda Protein Çıkması, İdrar Protein Kaçağı Ne Anlama Gelir, Neden Olur ?

İdrar Protein testi ile idrarla atılan Protein miktarı ölçülür. Albümin Karaciğer'de üretilen bir proteindir ve kan protein miktarının % 60'ını ...
Daha Fazlasını Oku

Demir-TDBK-Ferritin Testi Nedir, Neden Yapılır ? & Kansızlık Testleri

Demir, TDBK ve Ferritin testleri genellikle Anemi (Kansızlık) veya Hemokromatoz gibi Demir fazlalığı durumlarının değerlendirilmesi amacıyla kullanılırlar. Hemogram'la beraber çok ...
Daha Fazlasını Oku

Sistin Testi ve Sistin Taşı Nedir ?

Sistin testi özellikle tekrarlayan Üriner Sistem Taşı öyküsünde Sistin taşını araştırmak ve Sistinüri tanısında kullanılır. Sistein ve Sistin  zararlı toksinlerin ...
Daha Fazlasını Oku

Laboratuvar Panik Değerler

PANİK DEĞERLER Laboratuvar panik değerleri  laboratuvarda çalışılan testlerden, belirlenen referans aralığı dışında ve hastanın sağlığı için risk oluşturabilecek değerlerdir. Buradaki ...
Daha Fazlasını Oku

İdrarda Ürobilinojen Pozitif Ne Demek, İdrarda Ürobilinojen Görülmesi ?

"İdrarda Ürobilinojen Görülmesi Ne Anlama Gelir ?" sorusunu yanıtlamadan önce Ürobilinojen nedir bir bakalım. Ürobilinojen Nedir ? Başlıca Hemoglobin'inin yıkımından ...
Daha Fazlasını Oku

Monosit (Mon) Yüksekliği ve Düşüklüğü Ne Demek ?

Monosit'ler kandaki en büyük Lökosit yani beyaz kan hücreleri türüdür. Beyaz kan hücrelerinin yaklaşık % 2 ila 10'unu oluştururlar. Bu ...
Daha Fazlasını Oku

Laktoz Tolerans Testi Nedir, Test Sonuçları Normal Değerleri ?

Laktoz Tolerans Testi başlıca olarak Karbonhidrat sindiriminin değerlendirilmesi'nde kullanılan bir testtir. İnce bağırsak mukozasında Laktoz eksikliğine bağlı olarak gelişen Karbonhidrat ...
Daha Fazlasını Oku

Alkalen Fosfataz (ALP) İzoenzimleri Testi Nedir ?

Alkalen Fosfataz (ALP) İzoenzimleri genellikle total Alkalen Fosfataz aktivitesinin yüksek bulunduğu durumlarda, aktivite yüksekliğine neden olan kaynağın belirlenmesi amacıyla kullanılır ...
Daha Fazlasını Oku

Rubella (Kızamıkçık) IgG-IgM Pozitif Ne Demek ?

Rubella (Kızamıkçık) IgG-IgM Antikorları, özellikle çocuk ve gebelerde çok istenen testlerdir. Başlıca olarak kişinin Kızamıkçık virüsuna karşı bağışıklık durumunun belirlenmesi amacıyla kullanılır ...
Daha Fazlasını Oku

Asit Fosfataz Testi Nedir, Yüksekliği Neden Olur ?

Asit Fosfataz testi Prostat Kanseri'ninin tespiti amacıyla istenirse de artık PSA istendiğinden günümüzde kullanımı büyük ölçüde terk edilmiştir. Asit Fosfataz, Eritrositler, ...
Daha Fazlasını Oku

Yara ve Vücut Sıvıları Kültürü Nedir, Nasıl Alınır ?

Yara Kültürü, özellikle hastalık yapan bakterilerin yol açtığı Deri veya derin dokulardaki yara enfeksiyonunu belirlemek, bakterinin varlığını saptamak ve ürediyse ...
Daha Fazlasını Oku

Anti-Tiroglobulin Antikoru (Anti-Tg) Testi Nedir, Ne Zaman ve Neden Bakılır ?

Anti-Tiroglobulin veya kısaca Anti-TG testi Hashimoto hastalığı, Postpartum Tiroidit, Graves hastalığı gibi Otoimmun Tiroit hastalıklarının teşhisinde kullanılır. Anti-Tiroglobulin antikorlarının varlığı, ...
Daha Fazlasını Oku

Eklem Sıvısı Analizi ve Hücre Sayımı ?

Sıklıkla Eklem Sıvısı Olarak Adlandırılan Sinoviyal Sıvı tüm Eklemlerde bulunur. Sinovyal eklemler, kemikler eklem kıkırdağı ile kaplıdır ve birbirlerinden sinovyal ...
Daha Fazlasını Oku

İdrarda Kan Görülmesi (Hematüri) Neden Olur ?

İdrarda Kan (Eritrosit) görülmesine Hematüri denir. Genelde mikroskobun HPF denilen büyük büyütme alanında 1-2 eritrosit görülmesi normal kabul edilir ancak ...
Daha Fazlasını Oku

Hepatit B Nedir, HBsAg Pozitif ve Negatif Ne Demek ?

HBsAg testi Akut veya Kronik Hepatit enfeksiyonlarının ya da kronik taşıyıcılık durumlarının bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla kullanılır. Hepatit (Karaciğer İltihabı) ilaçlar, ...
Daha Fazlasını Oku

Keton Cisimleri Nedir ?

KETON CİSİMLERİ (İDRAR-KAN) Karbonhidratlar (glukoz) organizmanın başlıca enerji kaynağıdır ve enerji temini için hücre içinde yakılır. Hiperglisemi hali ortaya çıktığında ...
Daha Fazlasını Oku

İdrarda Nitrit Pozitif Ne Demek ve Nedenleri ?

İdrarda Nitrit Pozitifliği, idrardaki bakterileri indirekt olarak gösteren bir durumdur. Birçok kişide idrar yolu enfeksiyonları belirti vermeden mevcut olabilir ve ...
Daha Fazlasını Oku

Nikel Testi ve Zehirlenmesi Nedir ?

Nikel, çevrede çok düşük seviyede bulunan bir elementtir. Nikelin en yaygın uygulaması, paslanmaz çelik ve diğer metal malzemelerin içeriği olarak ...
Daha Fazlasını Oku

Teksifle ARB Aranması Nedir ?

Teksifle ARB Aranması (EZN Boyama) Tüberküloz olasılığı düşünülen vakalarda, kültür için kullanılacak materyelde kısa zaman içinde değerlendirme yapılması amacıyla kullanılır ...
Daha Fazlasını Oku

Sodyum (Na) Testi Nedir, Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri

Sodyum (Na) testi başlıca Sıvı-Elektrolit ve Asit-Baz dengesi ile ilgili değerlendirmelerde, Su zehirlenmesini değerlendirmede ve Dehidratasyon tayininde kullanılır. Kandaki Elektrolidlerin ...
Daha Fazlasını Oku

Takrolimus Düzeyi ve Testi, Düşüklüğü Ne Demek ?

Tacrolimus testi bu ilacı kullanan İmmunosupressif tedaviye tabi tutulan hastalarda, uygun dozun belirlenmesi amacıyla kullanılır. Siklosporin gibi etkisini T hücrelerinde ...
Daha Fazlasını Oku

CMV Avidite Testi Nedir, Nasıl Yapılır, Sonucu ve Normal Değerleri

CMV Avidite Testi  CMV’ye özgü IgG ve IgM antikorlarının beraberce pozitif bulunması halinde, bu durumun primer enfeksiyonla ilişkili olup olmadığının ...
Daha Fazlasını Oku

Digoksin Testi Nedir, Ne Zaman Yapılır ?

Digoxin testi özellikle Kalp yetmezliği tedavisi sırasında ilacın hedeflenen tedavi edici kan kan konsantrasyonuna ulaşıp ulaşmadığının izlenmesi ve toksite olasılığının değerlendirilmesi ...
Daha Fazlasını Oku

Spesifik IgE Testi Nedir, Yüksekliği Ne Demek ?

Spesifik IgE testleri belirli bir Allerjen'e karşı hassasiyet bulunduğundan kuşku duyulması halinde istenir. Bu amaçla kullanılan teknik, genel bir Allerji ...
Daha Fazlasını Oku

Somatomedin-C (IGF-1) Testi Nedir, Düşüklüğü ve Yüksekliği Nedenleri ?

Somatomedin-C (IGF-1) testi başlıca olarak Boy kısalığı, Cücelik, Gigantizm ve Akromegali gibi büyüme ile ilgili hastalıkların araştırılması ve teşhis konmuş ...
Daha Fazlasını Oku

TSH (Tiroit Stimulan Hormon) Testi Nedir, Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri

TSH (Tiroid Stimulan Hormon) testi  başlıca Tiroid bezi'nin fonksiyonlarının kontrol edilmesi amacıyla istenir. Primer, Sekonder veya Tersiyer Hipo - Hipertiroidi'lerin ...
Daha Fazlasını Oku

Anti-TPO, Tiroid Peroksidaz Antikoru Pozitif ve Negatif Ne Demek ?

TPO (Anti-TPO, Tiroid Peroksidaz Antikoru) testi özellikle Hashimoto tiroiditi, Postpartum tiroidit ve Graves hastalığı gibi otoimmun tiroiditlerle ilişkili araştırmalar sırasında ...
Daha Fazlasını Oku

CMV IgG-IgM Testi Pozitif ve Negatif Ne Demek ?

CMV IgG-IgM Antikor Testleri  başlıca olarak Gebelikte CMV virüsüne karşı bağışıklığın bulunup bulunmadığının veya hamileliğin başlangıç döneminde primer enfeksiyon geçirip ...
Daha Fazlasını Oku

Direkt Coombs Testi Nedir, Pozitif ve Negatif Ne Demek ?

Direkt Coombs testi başlıca Otoimmun Hemolitik Anemi, Rh uyumsuzluğuna bağlı Yenidoğanın Hemolitik Hastalığı, İlaç kullanımına bağlı Hemoliz ve Transfüzyon reaksiyonları ...
Daha Fazlasını Oku
Loading...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !