LABORATUVAR TESTLERİ MAKALELERİ

 

Generic selectors
Sadece tam eşleşenler...
Başlıklarda ara
İçeriklerde ara
Yazılarda ara
Sayfalarda ara
Kategorilere göre filtrele
Diyet ve Gıdalar
Genel
Güncel
Haber
Hastalıklar
Hobi
PPT Sunular
Sağlık
Teknoloji
Testler
Web-İnternet
Yasal sayfalar

 

 

Kan Tahlilinde Enfeksiyon Çıkması Ne Demek ?

Kan Tahlilinde Enfeksiyon çıkması genellikle Kan Kültürü pozitifliği, Lökosit veya CRP yüksekliği ile anlaşılır. Kanda çıkan Lökosit veya CRP değerlerinin ...
Daha Fazlasını Oku

Kan Tahlilinde Sedimantasyon Yüksek Çıkması Ne Demek ?

Kan Tahlilinde Sedimantasyon değerinin yüksek çıkması genellikle enfeksiyonlar, kansızlık, bazı kanserler, travmalar gibi durumlarda görülür. Sedimantasyon testi en fazla istenen ...
Daha Fazlasını Oku

Kan Tahlilinde Glikozun Yüksek Çıkması Ne Demek ?

Kan Tahlilinde Glikozun Yüksek Çıkması eğer aç karnına alınmışsa genellikle Bozulmuş Glukoz Toleransı veya Diabetes Mellitus yani Şeker hastalığı lehinedir ...
Daha Fazlasını Oku

Kan Tahlilinde Karaciğer Değerlerinin Yüksek Çıkması Ne Demek ?

Karaciğer Testleri AST, ALT, GGT, ALP, LDH gibi enzimler ve Bilirübin ile PT gibi bazı testlerden oluşur. Bu enzimler Karaciğer’de ...
Daha Fazlasını Oku

Kan Tahlilinde Demirin Yüksek Çıkması Ne Demek ?

Kan Tahlilinde Demir'in Yüksek Çıkması genellikle hemoliz gibi yalancı yüksekliklere veya nadiren Hemokromatoz Pernisiyöz, Hemolitik anemi, Lösemi, Hepatit gibi durumlara ...
Daha Fazlasını Oku

Kan Tahlilinde CRP Yüksek Çıkması Ne Demek ?

CRP (C Reaktif Protein) testi özellikle bakteriyel enfeksiyonlar olmak üzere her türlü enfeksiyon ve iltihabi sürecin belirlenmesi ve tedaviye alınan ...
Daha Fazlasını Oku

Kan Tahlili Sonuçları ve Kısaltmaları Ne Anlama Gelir ?

Herhangi bir nedenle bir Hastane veya Laboratuvarda test yaptırdık. Peki ama Kan Tahlili Sonuçları ve Kısaltmaları Ne Anlama Gelir ? ...
Daha Fazlasını Oku

Triptaz Testi Nedir, Yüksekliği Neden Olur ?

Triptaz Mast hücrelerinde bulunan bir enzimdir ve Mast hücresi aktivasyonu için bir marker olarak kullanılır. İnfluenza A virüsünün Hemagglutinin yüzey ...
Daha Fazlasını Oku

HIV, ANA, Anti HCV ve HLA B27 Sınırda Pozitif Ne Demek ?

Kanda yapılan bazı testlerin sonuç kısmında "sınırda pozitif" şeklinde bir ibare yazabilir. Negatif veya Pozitiflik belirtmeyen bu ifade ne demektir ...
Daha Fazlasını Oku

What Does it Mean to Test Positive for ANA ?

ANA (Anti-Nuclear Antibody) test is one of the most prescribed tests in Rheumatic Diseases, especially Rheumatoid Arthritis. It is used ...
Daha Fazlasını Oku

Proteus Spp Üredi Ne Demek ?

Proteus Enterobacteriaceae ailesinin üyesi olan bir bakteridir. Gram negatif, kokobasil veya büyük basil görünümlü, hareketli, sporsuz, kapsülsüz, Laktoz negatif, Üre ...
Daha Fazlasını Oku

ANA Testi Pozitif Ne Anlama Gelir ?

ANA (Anti-Nükleer Antikor) testi özellikle Romatoid Artrit başta olmak üzere Romatizmal hastalıklarda çok istenen testlerdendir. Sistemik Romatizmal hastalık yani Otoimmun ...
Daha Fazlasını Oku

Hemogram Testinde Neye Bakılır, Aç Karnına mı Yapılır ?

Hemogram Testi rutin bir Check up kontrolün parçası olarak veya ateş, halsizlik, kanama, morarma gibi açıklanamayan belirtiler varsa tanıya yardımcı ...
Daha Fazlasını Oku

Kan Tahlilinde Referans Aralığı Nedir ?

Herhangi bir Laboratuvarda Kan Tahlili yaptıranlar görmüştür, Tahlilin sonuç kısmının sağında Referans Değerler, Aralıklar veya Normal Değerler yazar. Tahlilin genelde ...
Daha Fazlasını Oku

Kan Tahlilinde Hangi Değer Kanseri Gösterir ?

Kan Tahlili aralarında Diyabet, Tiroid, Böbrek, Karaciğer ve Pankreas gibi birçok organın hastalıkları hakkında net bilgiler veren ve tanı koymaya ...
Daha Fazlasını Oku

ALP Test Sonucu Yüksek veya Düşük Çıkarsa ?

ALP (Alkalen Fosfataz) Testi özellikle Karaciğer, Pankreas, Safra yolu ve Kemik hastalıklarında istenen bir testtir. Karaciğer ve Kemik dokusunda bol bulunur ...
Daha Fazlasını Oku

Prokalsitonin (PCT) Testi Nedir, Neden İstenir ?

Prokalsitonin (PCT) testi nispeten yeni bir markerdır ve başlıca olarak Sepsis ile şiddetli Bakteriyel enfeksiyonların tanı ve tedavi takibinde istenir ...
Daha Fazlasını Oku

Kan Testinde Beta HCG 0.100 Ne Demek ?

Anne olma isteğiyle yanıp tutuşuyorsunuz ve haliyle "gebe miyim" diye kanda HCG baktırdınız. Beta HCG 0.100 çıktı. Peki bu ne ...
Daha Fazlasını Oku

What Does “Lymph” Mean in Blood Test

Ly or Lym defines lymphocytes. Lymphocytes are another type of white blood cells in the blood. White blood cells help ...
Daha Fazlasını Oku

Sedimantasyon Pıhtılı Numune Ne Demek ?

Sedimantasyon (ESR) testi özellikle inflamatuvar hastalıklar, infeksiyonlar, romatizmal hastalıklar, kan hastalıkları ve malign durumların tanısında yardımcı olarak kullanılan bir testtir ...
Daha Fazlasını Oku

Gebelik Testinde Tek ve Silik Çizgi Çıkması ?

Anne adaylarının hamilelik şüphesinde genelde ilk başvurduğu test olan idrar gebelik testleri ile ilgili olan bu soruyu yanıtlamadan önce kısaca ...
Daha Fazlasını Oku

HBsAg Pozitif ve Negatif Ne Demek ?

HBsAg testi Akut veya Kronik Hepatit enfeksiyonlarının ya da kronik taşıyıcılık durumlarının bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla kullanılır. Hepatit (Karaciğer İltihabı) ilaçlar, ...
Daha Fazlasını Oku

Digoksin Testi Nedir, Ne Zaman Yapılır ?

Digoksin testi özellikle Kalp yetmezliği tedavisi sırasında ilacın hedeflenen tedavi edici kan kan konsantrasyonuna ulaşıp ulaşmadığının izlenmesi ve toksite olasılığının değerlendirilmesi ...
Daha Fazlasını Oku

Toksoplazma PCR Negatif ve Pozitif Ne Demek ?

Toksoplazma PCR testi özellikle Toksoplazma tarafından meydana getirilen merkezi sinir sistemi ve in utero enfeksiyon olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır. İmmün ...
Daha Fazlasını Oku

İdrar Protein Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri ?

İdrar Protein testi aralarında Nefrotik Sendrom, Diabetik Nefropati, Multiple Miyeloma, Renal Tübüler fonksiyon bozuklukları gibi birçok proteinüriye sebep olan birçok hastalığın ...
Daha Fazlasını Oku

Varicella Zoster Virüsü (VZV) IgG-IgM Antikoru

Varicella Zoster Virüsü (VZV) IgG-IgM Antikoru yada Su Çiçeği virüsü antikorları, bu virüsün yol açtığı Su Çiçeği ve Zona hastalıkları ...
Daha Fazlasını Oku

TSH Nedir, Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri ?

TSH (Tiroid Stimulan Hormon) testi başlıca Tiroid bezi'nin fonksiyonlarının kontrol edilmesi amacıyla istenir. Primer, Sekonder veya Tersiyer Hipo - Hipertiroidi'lerin ...
Daha Fazlasını Oku

Teksifle ARB Aranması Ne Demek ?

Teksifle ARB Aranması (EZN Boyama) Tüberküloz olasılığı düşünülen vakalarda, Kültür için kullanılacak örnekte kısa zaman içinde değerlendirme yapılması amacıyla kullanılır ...
Daha Fazlasını Oku

Sükroz Hemoliz Testi Nedir ?

Sükroz Hemoliz Testi günümüzde hemen hemen kullanımı olmayan bir testtir. Sadece Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüri olasılığı düşünülen hastaların değerlendirilmesi ve takibi ...
Daha Fazlasını Oku

Teksifle ARB Aranması Nedir ?

Teksifle ARB Aranması Tüberküloz olasılığı düşünülen vakalarda, kısa zaman içinde değerlendirme yapılması amacıyla kullanılır. Hızlı sonuç veren ve ucuz bir ...
Daha Fazlasını Oku