Makroprolaktin Nedir, Yüksekliği ve Pozitif Nedenleri ?

Makroprolaktin Prolaktin’in bazı immunglobulinlerle kompleks yapmış halidir ve  Prolaktin konsantrasyonunun yüksek bulunmasına rağmen, klinik ve radyolojik olarak Hiperprolaktinemi olasılığını düşündüren bulgular sergilemeyen hastalarda, biyolojik olarak aktivite gösteren Prolaktin oranının belirlenmesi amacıyla kullanılır.

Prolaktin, Hipofiz bezinin asidofilik hücrelerinden salgılanır.

Bazen Prolaktin moleküllerinin polimerize olmaları veya immünoglobulinlerle kompleks oluşturmaları sonucunda Makroprolaktin adı verilen, çok daha büyük makromoleküller oluşur.

Bu moleküller genellikle biyolojik aktiviteye sahip olmadığından herhangi bir klinik bulguya sebep olmaz. Makroprolaktin vakaları çoğu zaman tesadüfen tespit edilir.

Herhangi bir klinik veya radyolojik bulgusu olmadığı halde, kan Prolaktin konsantrasyonu yüksek bulunan vakalarda bu olasılığın akla getirilmesi gerekir.

Değerlendirme:

Çöktürme işlemi sonrasında süpernatandan elde edilen ölçüm sonucunun işlem öncesi elde edilmiş ölçüm sonucuna oranı % 50’den fazla ise Makroprolaktinemi bulunmadığına karar verilir.

Oranın % 40’dan düşük olması ise Makroprolaktinemi olasılığını destekleyen bir veri olarak kabul edilir.

Makroprolaktinemi varlığı, herhangi bir klinik veya radyolojik bulguya neden olmaz.

Yalnızca teşhiste yanılgıya ve gereksiz tedaviye sebep olabileceği için önem taşır.

Numune:

Serum.

Referans Aralığı:

Çöktüme işlemi sonrasında ölçülen monomerik prolaktin konsantrasyonunun, işlem öncesi ölçülen total konsantrasyona oranına dayanılarak, aşağıdaki tabloya göre değerlendirme yapılır.

Monomerik prolaktin oranı ; > % 50 ise Makroprolaktin yok

Monomerik prolaktin oranı ;  % 40-50 ise sınırda

Monomerik prolaktin oranı ; < % 40 ise Makroprolaktin var.

 

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !