Makroprolaktin Nedir, Yüksekliği ve Pozitif Nedenleri ?

Makroprolaktin Prolaktin’in bazı immunglobulinlerle kompleks yapmış halidir ve Prolaktin konsantrasyonunun yüksek bulunmasına rağmen, klinik ve radyolojik olarak Hiperprolaktinemi olasılığını düşündüren bulgular sergilemeyen hastalarda kullanılır.

Makroprolaktin Nedir ?

Prolaktin, Hipofiz bezinin asidofilik hücrelerinden salgılanır. Prolaktin 198 aminoasit içeren bir hormondur.

Prolaktinin üç ana formu gösterilmiştir. Bu formlar monomerik prolaktin, ‘big-prolaktin’ ve ‘big big-prolaktin’dir. ‘Big big-prolaktin’ makroprolaktin olarak isimlendirilir.

Dolaşımdaki hakim form % 85-95 monomerik prolaktinken, makroprolaktin %1’in altında bulunur.

Makroprolaktin genellikle monomerik prolaktin ve IgG tipi antikorların birleşmesiyle veya monomerik prolaktinin birbiriyle polimer oluşturmasıyla meydana gelir.

Bazen Prolaktin moleküllerinin polimerize olmaları veya immünoglobulinlerle kompleks oluşturmaları sonucunda Makroprolaktin adı verilen, çok daha büyük makromoleküller oluşur.

Bu moleküller genellikle biyolojik aktiviteye sahip olmadığından herhangi bir klinik bulguya sebep olmaz. Makroprolaktin vakaları çoğu zaman tesadüfen tespit edilir.

Herhangi bir klinik veya radyolojik bulgusu olmadığı halde, kan Prolaktin konsantrasyonu yüksek bulunan vakalarda bu olasılığın akla getirilmesi gerekir.

Makroprolaktin Yüksekliği ?

Hiperprolaktinemili vakalarda makroprolaktinemi yaklaşık % 10-40 arasında değişir.

Genel olarak hiperprolaktinemisi olan fakat hiperprolaktinemi kliniği (amenore, galaktore, infertilite gibi) bulunmayan hastalarda araştırılması önerilmektedir.

Anti-prolaktin antikorları’nın makroprolaktinemiye neden olduğu düşünülmektedir.

SLE

Gebelik

Otoimmün hastalıklar daha çok prolaktin-IgG yapısında prolaktin antikor komplekslerine neden olabilir.

Çöktürme işlemi sonrasında süpernatandan elde edilen ölçüm sonucunun işlem öncesi elde edilmiş ölçüm sonucuna oranı % 50’den fazla ise Makroprolaktinemi bulunmadığına karar verilir.

Oranın % 40’dan düşük olması ise Makroprolaktinemi olasılığını destekleyen bir veri olarak kabul edilir.

Makroprolaktinemi varlığı, herhangi bir klinik veya radyolojik bulguya neden olmaz.

Yalnızca teşhiste yanılgıya ve gereksiz tedaviye sebep olabileceği için önem taşır.

Makroprolaktin Pozitif Nedenleri ?

SLE

Gebelik

Otoimmün hastalıklar başlıca nedenler olabilir.

Numune:

Serum.

Referans Aralığı:

Çöktüme işlemi sonrasında ölçülen monomerik prolaktin konsantrasyonunun, işlem öncesi ölçülen total konsantrasyona oranına dayanılarak, aşağıdaki tabloya göre değerlendirme yapılır.

Monomerik prolaktin oranı ; > % 50 ise Makroprolaktin yok

Monomerik prolaktin oranı ;  % 40-50 ise sınırda

Monomerik prolaktin oranı ; < % 40 ise Makroprolaktin var.