Meme Kanseri Nasıl Başlar, Belirtileri, Kurtulma Şansı ve Tedavisi

Meme, Süt bezleri ve burada üretilen Süt’ü Meme başına taşıyan kanallardan oluşur.

Bu Süt bezleri ve kanalları döşeyen hücrelerin, kontrol dışı olarak çoğalmaları ile oluşan kötü huylu kitle’ye Meme Kanseri denir.

Meme Kanseri Risk Faktörleri Nelerdir ?

İleri yaş

İlk doğum yaşının yüksek olması (30 yaş üstü)

Daha önce Meme Kanseri geçirmiş ve tedavi olmuş olmak

Ailede Meme Kanserli birey bulunması

Adet görmeye erken başlanması

Menopoza geç girilmesi

Östrojen tedavisi görmek

Alkol ve Sigara kullanmak

Şişman olmak ve

Yağlı gıdalarla beslenmek ana risk faktörleridir.

Meme Kanseri Riskini Azaltan Önlemler Neler ?

Birden fazla doğum yapmak

Bebeği emzirmek

Düzenli egzersiz yapmak

Şişmanlığın azaltılması

Sebze ve meyveden zengin beslenmek

Yağlı yiyeceklerden uzak durmak

Yeterli C vitamini ve uygun dozda A vitamini almak koruyucu önlemlerdir.

 

Meme Kanseri Uyarıcı Belirtileri Nelerdir ?

Meme Kanserinin en yaygın belirtisi ağrısız bir Kitle hissedilmesidir. Ancak, hastaların % 10 kadarı, Kitle olmaksızın ağrı hissetmektedir.

Meme Kanserinin daha seyrek görülen belirtileri arasında :

Göğüs cildinde kalınlaşma

Meme’de şişlikler

Meme derisinde tahriş yada bozulmalar

Meme derisinde akıntılar

Meme ucunun hassaslaşması

Meme ucunun içe dönmesi  sayılabilir.

Meme Kanseri Erken Tanısı Nasıl Konur ?

Erken aşamadaki Meme Kanseri tipik olarak hiç bir belirti göstermez. Bu nedenle, Kadınların Meme Kanserinin erken tanısı için önerilen kontrol programlarını uygulamaları çok önemlidir.

Kendi kendine yapılan kontroller ve Doktor tarafından yapılan kontroller, Meme Grafileri erken tanı için önerilen yaklaşımlardır.

20 yaşından sonra her ay kendi kendinize Meme muayenesi yapınız.

40 yaşından sonra da yılda 1 kez olmak üzere klinik göğüs kontrollerini yaptırınız ve Meme Grafisi çektiriniz.

Kendi Kendine Meme Muayenesinin Önemi Nedir ?

Her bilinçli Kadın kendi kendine Meme muayenesi yapmayı öğrenmeli ve bu muayeneyi düzenli olarak yapmayı alışkanlık haline getirmelidir.

Memedeki Kitlelerin % 80’i, bu Kitleler iyi huylu olsun, kötü huylu olsun, Kadınların kendisi tarafından ya tesadüfen, ya da kendi kendine Meme muayenesinde keşfedilmektedir.

Tesadüfen keşfedilen kitleler genellikle çok büyük kitleler olmakta, aksine, usulüne uygun olarak yapılan bir kendi kendine Meme muayenesinde daha ufak çaptaki kitleleri ve ek olarak Meme Kanserine işaret edebilecek bazı bulguları keşfetme imkanı doğmaktadır.

Kendi Kendine Meme Muayenesi Yapılma Zamanı ;

Kendi kendine Meme muayenesi ideal olarak adet döngüsünün 5 – 7. günleri arasında, Ayda 1 kez yapılmalıdır.

Adet kanamasının başlamasıyla birlikte kanda Östrojen ve Progesteron hormonlarının etkinlikleri nispeten azalır ve Meme dokusunu incelemek kolaylaşır.

Yukarıda belirtilen günler dışında ve özellikle de adet kanamasına yakın yapılan Meme muayenelerinde bu hormonların etkisiyle Memeler dolgun ve bastırmakla ağrılı olurlar. Bu da kendi kendine muayenenin etkinliğini önemli derecede azaltır.

Menopoz döneminde olan ve adet görmeyen Kadınlar ise her Ay kendi belirledikleri bir günde bu muayeneyi yapabilirler.

Menopoz döneminde kullandıkları hormon ilaçları nedeniyle düzenli olarak adet görmeye devam eden Kadınlar da yine bu muayeneyi adet döngüsünün 5 -7. günleri arasında yapmalıdırlar.

Kendi Kendine Meme Muayenesi Nasıl Yapılır ?

Gözle Değerlendirme ;

Kendi kendine Meme muayenesinin ilk basamağı Memelerin gözle değerlendirilmesidir.

İyi aydınlatılmış bir odada üstünüzü çıkarıp ayna karşısına geçerek Meme muayenenize başlayın :

Elleriniz Kalçalarınızdayken, Avuçlarınızı önde sıkarken, Kollarınız yanlarda serbest sallanır durumdayken, Elleriniz havadayken ve vücut öne serbestçe eğilmiş durumdayken, toplam 5 ayrı pozisyonda her iki Memenizi Aynada iyice inceleyin.

Bu incelemenin toplam 5 ayrı pozisyonda yapılmasının amacı Meme dokusunun arkasında kalan kasların çeşitli pozisyonlarda farklı şekilde kasılmasının ve böylece Meme dokusundaki muhtemel Habis oluşumların gözle görülebilir hale gelmesinin sağlanmasıdır.

Memedeki Habis kitleler çoğu durumda Memeye sabit bir duruş kazandıran bağların ve Meme arkasındaki kasların işlevlerini bozar ve bu durum Memeye çeşitli pozisyonlar verilerek belirgin hale getirilebilir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler ;

Gözle değerlendirmede Memelerinizde ;

Belirgin Şişlik

Meme cildinde içe doğru çekilme alanları

Renk değişiklikleri

Kızarıklık

Yüzeydeki damarlarda önceden varolmayan bir belirginleşme hali

Meme başında Şekil ve Renk değişiklikleri

Ciltte “Portakal Kabuğu” manzarası gibi bulgular arayın.

Özellikle bir pozisyondan diğerine geçişte bazı değişiklikler belirginleşebilir.

Aynada Memelerinizden birinin diğerine göre daha farklı bir boyutta olduğunu fark ederseniz endişeye kapılmayın. Başka bir bulgunun yokluğunda bu, yapısal normal bir durum olarak kabul edilir.

 

Meme uçlarınız önceden beri içe dönükse bu yapısal bir durumdur, önemli olan böyle bir değişikliğin yeni ortaya çıkmış olup olmamasıdır.

Bir pozisyondan diğerine geçişte içe gömülen veya dışarı taşan Meme Başı normal dışı bir durumun habercisi olabilir.

Yukarıdaki görsel değişikliklerin varlığı Memelerinizde normal dışı bir durumun varlığını göstermemekle beraber, Doktora başvurulmasını gerektiren durumlardır.

Memelerin gözle değerlendirilmesi sonrasında sıra Elle değerlendirmeye gelir. Bu aşamada öncelikle hem yatar pozisyonda hem de ayaktayken Elle değerlendirmede kullanacağınız muayene usulleri konusunda bilgi sahibi olmalısınız.

Elle Değerlendirme

Elle değerlendirmede Meme dokusunda normalde var olan Meme dokusu ile olmaması gereken bir dokunun ayrımı önemlidir.

Elle değerlendirmede Meme dokusu asla Baş ve İşaret parmağı arasında sıkılmamalı, Elin Baş ve Serçe parmakları dışında kalan 3 parmağı Meme dokusu üzerine yerleştirilerek tarama parmakların hassas olan iç yüzeyleriyle dokuyu hissederek yapılmalıdır.

Meme dokusunun tümüyle taranması, Memenin koltuk altından Göğüs Kemiğine, Köprücük Kemiğinden Memenin alt sınırına kadar tüm alanların dikkatlice hissedilerek taranması demektir.

Muayeneyi yaparken parmaklarınızı yalnızca cilt üzerinde kaydırmanız bulgu vermez. Her Memede her taramayı toplam 3 kez hafif, orta ve şiddetlice bastırarak tekrarlayın.

Elinize Gelenlerin Anlamı ;

Meme dokunuzu Baş ve İşaret parmaklarınız arasında sıkıştırarak incelemeyi denediğinizde elinize büyükçe kitleler gelecektir. Bu “Kitleler” normal Meme dokunuzdur.

Kendi kendine Meme muayenesinde amaç bu kitleler arasında yer alan normal dışı Tümöral yapıların saptanmasıdır. Bu tür yapıları saptadığınızda vakit geçirmeden Doktora başvurmalısınız.

Doktora Başvurulması Gereken Durumlar ;

Memede ele gelen her kitle mutlaka Doktor tarafından ileri incelemelerle değerlendirilmelidir.

Gözle muayene aşamasında bir sorun olduğunu düşünürseniz, Meme ucundan sıvı geldiğinde veya elinize kitle geldiğini fark ettiğinizde gecikmeden Doktora başvurulmalıdır.

Memedeki kitlelerin % 80′ninin Kadın tarafından yapılan bu aylık muayenede saptandığı unutulmamalıdır.

Meme Kanserinin Tedavisi Nasıldır ?

Tedavi kararı alınırken, Kanserin aşaması, Hastanın yaşı, diğer sağlık problemleri, önerilen tedavilerin riskleri ve getirecekleri yararlar göz önünde tutulur.

Meme Kanseri tanısı konmuş Kadınların hemen hepsi Meme Ameliyatı geçirirler.

Ameliyat sonrası bu tedaviyi tamamlamak amacıyla Radyoterapi yani Işın tedavisi, Kemoterapi yani İlaç tedavisi, Hormon tedavisi gibi bugün standartlaşmış olan Kanser tedavilerinden biri yada birkaçı uygulanır.

Meme Kanserinde Ortalama Yaşam Süresi Ne Kadar dır ?

Hayatta kalma oranı, aynı Tip ve Evredeki Kanserli hastalarda belirli bir süredeki yaşama oranı’dır.

Belirli bir Kanser türüne ve evresine ilişkin görünüm istatistiklerinde çoğu zaman 5 yıllık sağ kalım oranları verilir, ancak birçok insan çoğu zaman 5 yıldan daha uzun yaşar.

5 yıllık sağ kalım oranı, Kanser teşhisi konduktan sonra en az 5 yıl yaşayan insanların yüzdesidir.

Örneğin, 5 yıllık sağ kalım oranı % 90, Kanser hastalığına yakalanmış 100 kişiden yaklaşık 90 tanesinin teşhis konulduktan 5 yıl sonra hala hayatta olduğu anlamına geliyor.

Yaş ve sağlık, Kanser hücrelerinde Hormon reseptörlerinin varlığı, alınan tedavi ve Kanserin tedaviye ne kadar iyi tepki verdiği gibi bir çok faktör, kişinin yaşam süresini etkiler.

Evre 0 veya Evre I Meme Kanseri olan Kadınlar için 5 yıllık sağ kalım oranı % 100’e yakındır.

Evre II Meme Kanseri olan Kadınlar için, 5 yıllık sağ kalım oranı yaklaşık % 93′tür.

Evre III Meme kanseri için 5 yıllık sağ kalım oranı yaklaşık % 72‘dir.

Vücudun diğer bölgelerine yayılmış olan yani Metastatik (Evre IV) Meme Kanserinde, 5 yıllık hayatta kalma oranı ise yaklaşık % 22‘dir.

Unutmayın, bu hayatta kalma oranları yalnızca istatistiki tahminlerdir – herkese ne olacağı kesin olarak bilinemez.

 

 

Bir Cevap Yazın

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !
%d blogcu bunu beğendi: