Menenjit ve Ensefalit Belirtileri ve Tedavisi ?

Ensefalit Beyin inflamasyonu demektir. Beynin inflamasyonuna yol açan birçok nedenle oluşabilir.

Ensefalit Nedenleri Nelerdir ?

Ensefalit, genellikle virüslerle oluşan nadir bir durumdur. Şiddetli Ensefalit’in önde gelen nedeni, Herpes Simpleks virüsüdür.

Sistemik Lupus Eritematosus ve Behçet Hastalığı gibi noninfeksiyöz hastalıklardan da kaynaklanabilir.

Diğer nedenler Enterovirüs enfeksiyonları veya Sivrisinek kaynaklı virüslerdir.

Çok genç ve yaşlıların, daha şiddetli Ensefalit olma ihtimali daha yüksektir.

Virüslere maruz kalma, enfekte kişilerin solunum damlacıklarında solunum yoluyla, bazı Böcek ısırıklarıyla ve doğrudan cilt ile temas yoluyla gerçekleşebilir.

Ensefalit Belirtileri Nelerdir ?

Ensefalit belirtileri ve semptomları çok hafif grip benzeri belirtilerden hayatı tehdit eden olaylara kadar değişebilir.

Ani Ateş

Baş ağrısı

Kusma

Işığa görsel duyarlılık

Sert Boyun ve Sırt

Konfüzyon

Uyuşukluk

Dengesiz yürüyüş

Sinirlilik

Bilinç kaybı

Zayıf tepki

Nöbetler

Kas güçsüzlüğü

Ani ve şiddetli Bunama ve

Hafıza kaybı ana belirti ve bulgulardır.

Ensefalit belirtileri gösteren herkes derhal bir Doktora görünmelidir.

Ensefalit Bulaşıcı mı ?

Ensefalitin bulaşıcı türleri bulaşıcıdır.

Viral ve birçok Bakteriyel formu bulaşıcıdır. Bakteriyel Ensefalit’in çeşitli biçimleri solunum ve ağız sıvılarıyla yayılabilir.

Ensefalit, vücuda Beyne yayılmış bir enfeksiyona da neden olabilir.

Sistemik Lupus Eritematozus ve Behçet Hastalığı gibi noninfeksiyöz Ensefalit’ler bulaşıcı değildir.

Ensefalit Aşısı Var mı ?

Enfeksiyonların yayılmasını önlemek için temel adımlar (el yıkama, öksürdüğünüzde ağzı kaplama, vb.) Ensefalit’i önlemeye yardımcı olabilir.

Bakteriyel hastalıklar için bazı aşılar, önlemeye yardımcı olabilir.

Menenjit Nedir ?

Menenjit Beyin ve Omuriliği çevreleyen zarların (Meninks) iltihabıdır.

Menenjit Neden Olur ?

Menenjit, birçok farklı virüs ve bakteri nedeniyle oluşabilir.

Aynı zamanda, enfeksiyonsuz vücudun dokularının inflamasyonunu tetikleyebilen (Sistemik Lupus Eritematosus ve Behçet Hastalığı gibi) hastalıklardan da kaynaklanabilir.

Menenjit Belirtileri Nelerdir ?

Menenjit’in klasik belirtileri ve semptomları;

Baş ağrısı

Ateş 

Sert Boyun (yetişkinlerde ve daha büyük çocuklarda) ve

Gözlerin ışığa duyarlı olmasıdır (Fotofobi).

Menenjit semptomları aniden ortaya çıkabilir ve ayrıca

Mide bulantısı

Kusma

Uyuşukluk, uyku hali görülebilir.

Bebeklerde, Menenjit semptomları genellikle daha az spesifiktir ve aşağıdakileri içerebilir:

Sinirlilik veya yorgunluk

Zayıf beslenme ve ateş.

Özellikle hastalığın erken dönemlerinde, Menenjit Grip benzeri semptomlara neden olabilir.

Bazı Menenjit türleri derhal tedavi edilmezse ölümcül olabilir. Menenjit belirtileri gösteren herkes tıpkı Ensefalit’te olduğu gibi hemen bir Doktora görünmelidir.

Ensefalit ve Menenjit Tanısı Nasıl Konur ?

Ensefalit veya Menenjit, yukarıda tarif edilen semptomların bulunduğu zaman düşünülür.

Doktor, kapsamlı bir öykü  ve muayene sonrasında Ensefalit veya Menenjit’i teşhis eder.

Tanıyı belirlemede daha fazla yardımcı olmak için özel testler yapılabilir.

Beyin taraması (BT veya MR) ve Beyin-Omurilik Sıvısı analizi için değerlendirilmesini içerir.

Omurilik Ponksiyonu, muayene için omurilik kanalından (BOS) sıvı örnekleri almak için en yaygın yöntemdir. Lomber ponksiyon (LP) Omurilik kanalındaki sıvı içine bir iğnenin sokulmasıdır. 

Omurilik sıvısının değerlendirilmesi genellikle, kesin teşhis için ve uygun antibiyotik seçimi gibi optimal tedavi kararlarının alınmasına yardımcı olmak için gereklidir.

Menenjit’li hastalarda BOS sıvısı sıklıkla düşük Glukoz  seviyesine ve artmış Lökosit sayısına sahiptir.

Buna ek olarak, sıvı, Menenjit’in bazı viral nedenlerini veya Menenjit’e neden olan bakterileri  tanımlamak için Kültür’e alınabilir.

Ensefalit ve Menenjit Tedavisi Nasıl Yapılır ?

Ensefalit veya Menenjit tanısı düşünüldüğünde, Antibiyotik ve /veya Antiviral ilaçlar acilen düşünülmelidir. Bazı durumlarda, nöbetleri önlemek veya tedavi etmek için Antikonvülzan‘lar kullanılır.

Bazen Beyin Ödemi ve inflamasyonu azaltmak için Kortikosteroid‘ler uygulanır.

Sinirlilik veya huzursuzluk için sakinleştiricilere ihtiyaç duyulabilir. Ateşi azaltmak veya Baş ağrılarını tedavi etmek için ilave ilaçlar kullanılabilir.

Hastaneye kaldırma ihtiyacı genellikle hastanın Menenjit tipine ve semptomların ciddiyetine bağlıdır.

Ensefalit veya Menenjit Tehlikeli mi ?

Bazı vakalar hafif, kısa ve nispeten iyi huyludur ve hastalar tamamen düzelmiştir.

Diğer vakalar şiddetlidir ve kalıcı Nörolojik bozulma veya ölüm mümkündür. Bu genellikle enfeksiyon tipi ve tedavinin ne kadar çabuk başlayabileceği ile belirlenir.

Menenjit sinir sisteminde kalıcı hasara neden olabilir ve Hidrosefali oluşturabilir.

Erken tanı ve hemen tedavi ile, birçok hasta Menenjit’ten kurtulur.

Menenjit Bulaşıcı mıdır ?

Evet, bazı Bakteriyel Menenjit türleri bulaşıcıdır.

Bakteriler, solunum ve Boğaz salgıları yoluyla yayılır (örneğin, öksürme, öpüşme, mutfak eşyalarının paylaşımı).

Bazen Menenjit oluşturan bakteriler, Menenjit’li bir hasta ile yakın veya uzun süre temas kuran diğer insanlara da yayılabilir.

Menenjit Aşısı Var mı ?

Organizmaların yayılmasını önlemek için temel adımlar olan iyi el hijyeni ve öksürürken ağzının kapatılması da Menenjit yayılma riskini azaltmada yardımcı olacaktır.

Hib (Haemophilus İnfluenzae B tipi) ve bazı N. Meningitidis suşları ve birçok Streptococcus Pneumoniae suşuna karşı aşı bulunmaktadır.

Pnömokok aşısı 2 yaşın altındaki çocuklarda etkili değildir, ancak 65 yaşın üzerindeki tüm insanlar ve belirli kronik tıbbi problemleri olan gençler için önerilir.