Mesane Kanseri Belirtileri, Nasıl Anlaşılır ve Tedavi Edilir ?

Mesane Kanseri Mesane yani İdrar kesesinin içini döşeyen hücre tabakasından kaynaklanan ve erkeklerde 4.sıklıkla görülen bir tümördür.

Mesane göbek altındaki kasların arkasında, erkeklerde Bağırsakların önünde, kadınlarda ise Rahmin altında yer alan bir organdır.

Böbreklerden gelen idrarın biriktiği torbadır.

Mesane normal bir erişkinde 350-500 ml kadar idrar biriktirebilir.

Mesane Kanseri Nedir ?

Mesaneyi oluşturan hücrelerin kontrolsüz olarak çoğalmasıyla oluşur. Kas tabakasına geçmiş Mesane kanseri çevre dokulara yayılabilir.

Kan dolaşımı sayesinde dokulara ulaşıp uzak metastaz yapabilir, Akciğer ve Karaciğer gibi organlara yayılabilir.

 

Mesane kanserinin toplumda fazla bilinmemesi, sık nüks etmesi ve hızlı ilerlemesi tanıyı, tedaviyi ve takibi zorlaştırmaktadır.

İlk tanı anında mesane kanserinin % 75-85 i mukoza ve submukozaya sınırlı yani yayılmamıştır.

 

İlk tanıdan itibaren % 50 – 70’i 5 yıl içinde nüks eder yani tekrarlar ve % 10 – 20 si invazif olur yani yayılır.

Mesane kanserlerinin % 90’ı TCC (Transizyonel Hücreli) kanserdir.

 

 

Mesane Kanseri Ne Sıklıkla Görülür ?

Amerika Kanser Derneği verilerine göre erkeklerde en sık görülen 4. kanserdir.

Kadınlarda en sık görülen 8. kanser olmasına rağmen, bu hastalıktan ölüm oranı erkeklerden yüksektir.

Her 28 erkekten 1’i yaşamları süresince bu hastalığa yakalanır.

Ülkemizde en sık görülen Ürogenital Kanser‘dir.

Mesane Kanseri Neden Olur ?

Tam olarak sebebi belirlenmemiş olan bu hastalığın her yaşta görülmesi mümkün olsa da çoğunlukla 60 yaş üstünde görüldüğünden ileri yaş hastalığı olarak düşünülebilir.

Sigara içenlerde 3-4 kat daha fazla rastlanan bu kanser, genetik yatkınlığı olanlar ile Anilin boyaları, Lastik ve Deri gibi sanayilerde çalışanlarda kimyasal maddelere uzun süre maruz kalma sonucu daha sıklıkla gözlenmektedir.

Tekrarlayan İdrar yolu hastalıklarında, Böbrek taşı olanlarda, uzun süre sonda kullanmak zorunda olanlarda mesane kanseri riski artmaktadır.

 

Makroskobik Hematüri

 

Mesane Kanseri Belirtileri Nelerdir ?

Mesane kanserinin ilk ve en önemli belirtisi ağrısız Hematüri yani idrardan gözle veya sadece mikroskopta görülen kan gelmesidir ve % 85 oranında görülür.

Dizüri (idrarda yanma) 

İşeme esnasında ağrı

Pollaküri (sık idrara çıkma isteği)

Bu şikayetler basit idrar yolları iltihabı ile benzer şikayetler olduğundan pek önemsenmez, fakat özellikle risk grubundaki kişilerde bu şikayetler olduğunda mutlaka Doktora başvurulmalıdır.

Mesane Kanseri Nasıl Anlaşılır ?

Mesane kanseri, özellikle yaşlı erkeklerde ağrısız Hematüri olduğunda ilk akla gelmesi gereken bir durumdur ve tanısı için çeşitli kan ve görüntüleme testleri yapılır.

İdrar Tahlili

İdrar Kültürü

Ultrason incelemesi

Böbrek görüntüleme testleri (IVP veya Tomografi)

İdrarda tümör hücresi araştırılması (NMP 22 veya sitoloji)

Sistoskopi (Mesaneye Endoskopla, ışıklı kamera sistemi ile bakma işlemi) ile tanı konmaktadır.

Mesane kanseri kesin tanısı Sistoskopi ve Mesane Biyopsisi yani Sitoloji ile konur.

Mesane Kanseri Tedavisi Nasıldır ?

Yüzeyel Mesane kanseri, Mesanenin kas duvarını işgal etmeyen ve iç ile sınırlı olan bir kanserdir. Mesaneye ilaçların instillasyonu veya bazı durumlarda Radikal Sistektomi yani Mesanenin cerrahi olarak alınmasını gerektirebilir.

Yüksek dereceli, daha büyük, çoklu veya tekrarlayan yüzeysel Mesane kanserleri  ilave tedavi gerektirir.

En etkili ve yaygın olarak kullanılan ilaçlardan biri BCG‘dir.

Sığırlarda Tüberküloza neden olan değiştirilmiş bir bakteri şeklidir. İdrar yoluna yerleştirilen kateter kullanılarak solüsyon şeklinde Mesaneye damlatılır. Vücudun bağışıklık sistemini kanserli mesane hücrelerine karşı harekete geçirecek ve büyümelerini ve gelişmesini engelleyerek uyarır.

Yüksek dereceli yüzeyel Mesane kanseri agresif formu olan hastalarda ve yukarıda bahsedilen tedavilere rağmen yanıt vermeyen veya tekrarlayan Mesane kanseri olan hastalarda Radikal Sistektomi adı verilen cerrahi işlem yapılır.

Kas invaziv Mesane kanserinde tedavi yine Radikal Sistektomi yani Mesanenin cerrahi olarak çıkarılması ve Bağırsak segmentleri kullanılarak idrar akımının yönlendirilmesidir.

Bununla birlikte, bazı hastalar bu ameliyat için uygun olmaz veya istemezler. Bu hastalarda Kemoterapi ve Radyasyon kombinasyonu verilebilir. 

Mesane kanseri için Kemoterapi  metastaz yapmış yani vücudun diğer bölgelerine yayılmış olanlarda verilir. Ayrıca Radikal Sistektomi sonrası kanser gelişme riskini azaltmak amacıyla “lokal olarak ilerlemiş” durumlarda da kullanılabilir. Buna “Adjuvan Kemoterapi” denir.

Mesane Kanseri Hastası Ne Kadar Yaşar ?

Mesane kanserinin prognozunu yani kontrol ve tedavi şansını etkileyen en önemli faktörler, tümörün evresi ve derecesidir.

Evrelere göre ortalama 5 yıllık hayatta kalma oranları;

Evre 0 : % 98

Evre I : % 88

Evre II : % 63

Evre III : % 46

Evre IV : % 15

Mesane Kanseri Önlenebilir mi ?

Mesane kanserini önlemenin en iyi yolu, hastalığa neden olan ajanlara maruz kalmaktan kaçınmaktır.

Sigara içme mesane kanseri riskini 3-4 kat artırır. Sigara derhal kesilmelidir.

Anilin boyaları gibi kansere neden olan kimyasal maddelere mesleki maruziyetten kaçınılması da önemli olabilir.

Bu alandaki araştırmalara rağmen, normal bireylerde Mesane kanseri riskini azaltacak hiçbir ilaç, Bitkisel tedavi veya diyet takviyesi yoktur.