Metanefrin Testi Nedir, Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri ?

Metanefrin Testi özellikle Endokrinolog’lar tarafından çok istenen testlerdendir. Başlıca Katekolamin salgılayan, Feokromasitoma gibi Adrenal tümörlerde ve Paraganglioma gibi Nöral kaynaklı tümörlerde teşhis ve tedaviye alınan cevabın izlenmesi amacıyla kullanılır.

Normetanefrin Norepinefrin’in, Metanefrin ise Epinefrin‘in idrarla atılan metabolitidir.

Norepinefrin’in Normetanefrin, Epinefrin’in Metanefrin’e dönüşümünü Katekol-O-Metiltransferaz (COMT) enzimi katalizler.

Sonraki aşamada bu ürünler Monoamin Oksidaz (MAO) tarafından okside edilerek Vanilmandelik Asit‘e (VMA) dönüştürülür.

Norepinefrin ve Epinefrin’in bir kısmı ise önce MAO tarafından 3-4 Dihidroksimandelik asite ve ardından da COMT etkisiyle VMA’ya dönüşür.

Değerlendirme:

Feokromasitoma gibi Adrenal, Paraganglioma gibi Nöral kaynaklı tümörlerin araştırılması sırasında, birinci kademe testi olarak önerilen plazma Metanefrinlerinin ölçümü, yüksek sensitivite ancak daha düşük spesifite’ye sahiptir.

Bu nedenle plazma Metanefrin konsantrasyonlarının normal sınırlar içinde bulunması, Feokromasitoma olasılığını ekarte etmez.

Yaygınlığı düşük bir hastalık olması ve spesifitesinin biraz daha düşük olması sebebiyle, plazma Metanefrin konsantrasyonunda referans aralık sınırlarını aşan bir değerle karşılaşıldığında, yalancı pozitiflik olasılığı dikkate alınarak, ikinci kademede idrar Metanefrin ve Normetanefrin konsantrasyonlarının da ölçülmesi önerilir.

Stres ve

İlaçlar;

Asetaminofen

Buspiron

MAO inhibitörleri

Amfetaminler

Kafein

Klonidin

Deksametazon

Diüretikler

Metildopa

Kalsiyum Kanal Blokerleri

Trisiklik Antidepresanlar

Alkol ve Vazodilatatörler yalancı yüksek sonuçlara neden olabilir.

Bu sebeple örnek alınmasından önceki günlerde bu ilaçların kullanılmamış olması önerilir.

Başta Halotan olmak üzere bazı Anestezikler idrarla atılan Metanefrin konsantrasyonunu yükselttiğinden, analizin genel anestezi uygulamasının hemen ardından yapılmaması gerekir.

Hipertansiyon tedavisi amacıyla kullanılan ACE inhibitörlerinin, Angiotensin Reseptör Blokerlerlerinin ve selektif Adrenoreseptör Blokerlerinin kesilmesine gerek yoktur.

Diğer tansiyon ilaçlarının kesilmesi gerekiyorsa, onların yerine bu ilaçlar arasından seçim yapılabilir.

Tirozin Hidroksilaz enziminin inhibitörü olan Metirozin, Feokromasitoma’nın geçici tedavisi için kullanılır. Bu ilacı kullanmakta olan hastalarda Katekolamin ve metabolitlerinin sentezinde yavaşlama ve dolayısıyla da ölçüm sonuçlarında düşme meydana gelir.

Numune :

24 saatlik İdrar :  10 ml 6N HCl üzerine toplanması gerekir.

Gerekli görülürse Spot İdrar’dan da ölçüm yapılabilir.

İdrar toplanmasına başlanmasından 48-72 saat kadar önce test sonucunu etkileyebilecek ilaçların kesilmesi veya değiştirilmesi önerilir.

EDTA’lı plazma (Mor kapaklı tüp).

Numuneler alındıktan sonra bekletilmeden plazması ayrılmalı ve dondurularak muhafaza edilmelidir.

Referans Aralığı (İdrar) :

Hipertansiyon’u olan şahıslarda, 24 saatte İdrarla atılan Metanefrin miktarı, Hipertansiyon’u olmayan kişilerde ölçülen miktarın 2 katını aşmayan düzeylere yükselebilir.

Referans Aralığı (Plazma):

 

 

Metanefrin Testi Nedir, Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri ?” için bir yorum

Bir cevap yazın

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !