Methemoglobin Testi Nedir, Neden Yapılır ?

Methemoglobin testi pek fazla istenmese de siyanotik kişilerin (Methemoglobinemi) olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.

Methemoglobin, Hemoglobinin Hem grubunda bulunan 2+ değerlikli Demirin (Ferröz) oksitlenerek 3+ değerlikli (Ferrik) hale dönüşmesi sonucunda oluşur.

Hem grubundaki bu değişiklik bir yandan Hemoglobinin rengini kırmızıdan kahverengine dönüştürürken, aynı zamanda oksijen taşıma yeteneğini ortadan kaldırır.

Sağlıklı bireylerde oluşan az miktardaki Methemoglobin, Methemoglobin Redüktaz enzimi tarafından indirgenerek Hemoglobine dönüştürülür.

Enzim aktivitesinin yetersizliği veya üretimin indirgeme kapasitesinin üzerinde olması durumunda Methemoglobinemi meydana gelir.

Konjenital Methemoglobinemiler çok seyrek rastlanılan hastalıklardır. Konjenital Methemoglobinemilerden daha sık olarak, kimyasal maddelerin veya ilaçların sebep olduğu kazanılmış Methemoglobinemilerle karşılaşılır.

Gübre olarak kullanılan Nitratların içme suyuna karışmasının, gıda endüstrisinde koruyucu olarak kullanılan Nitratların gıdalarda fazla miktarda bulunmasının veya Tarımda Fungisit olarak kullanılan Bakır Sülfatın sebep olduğu zehirlenmeler inorganik maddelerin sebep olduğu Methemoglobinemilerdir.

Amil Nitrit, İzobütil Nitrit, Sodyum Nitrit, Nitrogliserin, Nitroprussit, Nitrik Oksit, Nitrojen Oksit Nethemoglobinemiye sebep olan ve ilaç olarak kullanılan başlıca organik Nitrit bileşikleridir.

Trinitrotoluen’in patlaması sonucunda açığa çıkan Nitrit bileşiklerinin sebep olduğu zehirlenmeler de Methemoglobinemiye sebep olabilir.

Benzokain, lidokain, prilokain, fenazopiridin gibi lokal anestezikler, primakin ve klorokin gibi sıtma ilaçları, siklofosfamid, ifosfamid ve flutamid gibi antineoplastik ilaçlar, asetaminofen, asetanilid, fenasetin, celecoxib gibi analjezik ve antipiretikler, sulfonamidler, nitrofuranlar, paraaminosalisilik asit ve dapson gibi antibiyotikler, Methemoglobinemiye sebep olabilen en önemli ilaçlardır.

Anilin boyaları, Nitrobenzen, Naftalen, Aminofenol ve Nitroethan endüstride kullanılan ve Methemoglobinemiye sebep olabilen başlıca maddelerdir.

Antiseptik olarak kullanılan Rezorsinol, gıda boyası olarak kullanılan İndigo Carmine ve Herbisit olarak kullanılan Paraquat da Methemoglobinemiye sebep olabilir.

Değerlendirme:

Sağlıklı kişilerde Methemoglobin oranı genellikle % 1’in altında bulunur.

Enzim eksikliğine bağlı Konjenital Methemoglobinemilerin en sık görülen türünde Methemoglobin oranı % 10-35 arasında değişebilir ve kişiye siyanotik bir görünüm vermek dışında başka bir soruna sebep olmaz.

Hemoglobin defektine bağlı Methemoglobinemilerde de genellikle Siyanotik görünüm dışında başka bir belirti bulunmaz.

Toksik Methemoglobinemilerde çok daha yüksek oranlar görülebilir. Methemoglobinemi oranı % 10’un üzerine çıktığında Siyanoz belirgin hale gelmeye başlar.

Oran % 40’ı geçmeye başlayınca Hipoksiye bağlı klinik belirtiler ortaya çıkar. Daha yüksek oranlar ölümcül sonuçlara yol açabilir.

Numune:

EDTA’lı tam kan (mor kapaklı tüp).

Methemoglobinin stabil bir molekül olmaması sebebiyle, oranın beklemekle düşeceği dikkate alınmalıdır.

Buzdolabında bile yaklaşık olarak bir günde % 40 oranında düşebilir.

Referans Aralığı:

< % 1.50

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !