Mikroalbümin Testi Nedir, Yüksekliği Nedenleri ?

Mikroalbümin testi  özellikle Hipertansiyon ve Diyabet hastalarının takibi sırasında Nefropati gelişme olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.

Mikroalbüminüri, idrarla atılan “Albümin” miktarının normalin üzerinde olmakla birlikte standart dipstiklerle ölçülemeyecek seviye olduğu durumları tanımlamak amacıyla kullanılan bir terimdir.

Diabetik Nefropati, Diyabet hastalarında gelişebilen ve son-safha böbrek hastalığına yol açabilen çok önemli bir komplikasyondur.

Kan glukoz konsantrasyonunu normale yakın bir seviyede tutmanın, hem tip 1, hem de tip 2 Diyabet’li hastalarda mikroalbüminüri’nin ortaya çıkmasını ve sonuç olarak da Diabetik nefropati gelişmesini önlemek açısından büyük önem taşıdığı tespit edilmiştir.

Diabetik Nefropati gelişmeye başlayan hastalarda ilk ortaya çıkan bulgu idrarla albümin atılımının artması’dır. Bu bulgunun erkenden belirlenmesi nefropati gelişimini yavaşlatmak amacıyla bazı tedbirlerin alınması olanağını verir.

Özellikle ACE inhibitörleri kullanılarak sıkı kan basıncı ve kan şekeri takibi gibi tebdirler bu amaçla uygulanabilir.

Bu nedenle idrarla çok düşük konsantrasyonda albümin atılımını belirleyebilecek hassas ölçüm metotlarına ihtiyaç doğmuştur.

12 yaş üzerindeki bütün tip 1 ve 70 yaş altındaki bütün tip 2 Diyabet hastalarına yılda bir kez mikroalbümin testi tavsiye edilmektedir.

Mikroalbüminüri Diabetik nefropati yanında İnme ve Kalp hastalığı riski ile de ilişkilidir.

Mikroalbüminüri Testi Nasıl Yapılır ?

Çalışma spot idrardan, 24 saat boyunca toplanan idrardan ve gece 10 saat boyunca (21.00 – 07.00 arası) toplanan idrardan yapılabilir.

Çoğu zaman 24 saatlik idrar toplanması tercih edilse de, herhangi bir zamanda alınacak spot idrar örneğinden de çalışılabilir ama bu durumda ölçülen albümin konsantrasyonunun kreatinin konsantrasyonuna oranlanması gerekir.

Mikroalbümin Yüksekliği Nedenleri ve Önemi Nedir ?

Biyolojik varyasyonun fazlalığı sebebiyle, referans aralık sınırlarını aşan bir sonuç ile karşılaşıldığında, ikinci bir numune ile çalışmanın tekrarlanması önerilir.

Mikroalbüminüri varlığı genellikle Diyabet ve Hipertansiyon‘da görülür ve “Yeni Başlamakta Olan Böbrek Hastalığı” nın bir işareti olarak kabul edilir.

Böyle bir durumda kan glukoz konsantrasyonu ve kan basıncı kontrolünün çok daha sıkı bir şekilde yapılması ve diğer koruyucu önlemlerin titiz bir şekilde uygulanmaya başlanması gerekir.

İdrar örneğinin toplandığı dönemde Şiddetli egzersiz yapılması, Ateşli hastalık geçirilmesi, Soğuğa maruziyet, Konjestif Kalp yetmezliği, Hipertansiyon, Hipertrigliseridemi geçici olarak idrarla atılan albümin miktarında artmaya neden olabilir.

Bu nedenle bir şeker hastasının izlenmesi sırasında, Diabetik Nefropati olasılığının değerlendirilmesi amacıyla yapılan kontrollerin bu türden bir durumun bulunmadığı bir dönemde yapılması gerekir.

 

Mikroalbümin İçin Referans Aralığı Nedir ?