Miyoglobin Testi Nedir ?

Miyoglobin testi eskiden Miyokard İnfarktüsü‘nde sık kullanılan tanı testlerinden biriydi.

Günümüzde hemen hemen hiç istenmemektedir. Nadir istemlerde Kalp Kası (Miyokard İnfarktüsü) ve her türlü Kas hasarının belirlenmesi amacıyla kullanılır.

Miyoglobin Nedir ?

Miyoglobin, Kalp kası, Çizgili kas ve bazı Düz kas hücrelerinde bulunan, oksijen bağlama özelliğine sahip bir Hem proteini’dir.

Doku kapillerleri içinde Hemoglobin’den serbestlenen oksijeni bağlayan Miyoglobin, onu hücre içinde rezerv olarak muhafaza eder ve ihtiyaç halinde, Mitokondrilerdeki Oksidatif Fosforilizasyon reaksiyonlarında kullanılmak üzere serbest hale getirir.

Miyoglobin Testi Nedir ?

Miyokard İnfarktüsü de dahil olmak üzere, kas dokusunda hasara sebep olan bütün durumlarda doku içindeki Miyoglobin kana geçebilir.

Bu nedenle, bu dokularda hasar meydana getiren bir durumun bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla serumda Miyoglobin ölçümünden yararlanılabilir.

Geçmişte kısa bir dönem önerilmiş olmasına rağmen, Spesifitesi düşük olduğundan, günümüzde Miyokard İnfarktüsü olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılması önerilmemektedir.

Günümüzde spesifitesinin yüksek olması sebebiyle, Miyokard hasarı olasılığının değerlendirilmesi amacıyla Troponin ölçümünden yararlanılmaktadır.

Kas travması

Miyopati

Resüsitasyon

İntramüsküler enjeksiyon

Şok

Şiddetli Kas aktivitesi

Renal Yetmezlik (Böreklerle atılımın azalmasına bağlı)

Akut Miyokard İnfarktüsü (% 85 kadarında, 1-4 saat içinde yükselir) başlıca yükseklik nedenleridir.

Numune:

Serum.

Referans Aralığı:

7-74 ng/ml

Miyoglobin – İdrar

Başlıca olarak Kas hasarına ve buna bağlı olarak idrarla Miyoglobin atılımında artışa neden olan hastalıkların teşhisi ve tedaviye alınan cevabın izlenmesi sırasında kullanılır.

Kuşkulu durumlarda Hemoglobinüri ile Miyoglobinüri arasında ayrım yapılmasına yardımcı olur.

Miyoglobinüri’ye sebep olan olaylar genellikle serumda Kreatin Kinaz, Aldolaz, LDH, AST ve diğer bazı enzim aktivitelerinin artışı ile birlikte görülür.

İdrarla atılan Miyoglobin, Böbrek hasarı’na yol açabilir.

Miyoglobinüri riskinin bulunduğu bir durumda, sorunun erkenden tespiti ve gecikmeden yapılacak olan yoğun sıvı tedavisi, Akut Böbrek Hasarı oluşmasını önleyebilir.

İdrardaki Miyoglobin konsantrasyonunun 4 µg/mL’nin üzerine çıkmasıyla birlikte, idrarın renginde gözle görülür değişiklik meydana gelmeye başlar.

Değerlendirme:

İskelet veya Miyokard kasında hasar

Progressif Müsküler Hastalıklar

Herediter Miyoglobinüri

Fosforilaz eksikliği, Miyoglobinüri’ye neden olan en önemli genetik hastalıklardır.

İdmansız kişilerin aşırı egzersiz yapması

Crush sendromu

Elektrik şoku

Yanıklar

Alkol entoksikasyonu

Yılan sokması

Karbon monoksit zehirlenmeleri

Diabetik asidoz

Hipokalemi

Malign Hiperpireksi

Barbitürat zehirlenmeleri

Kokain, Eroin, Metadon, Amfetaminler idrarda artışa yol açar.

Her türlü kas zedelenmesi idrarla atılan Miyoglobin miktarını artırdığından, idrarda Miyoglobin artışının tespiti tek başına spesifik bir hastalığın işareti olarak kullanılamaz.

Akut Renal Yetersizlik durumunda, aynı zamanda idrarla atılan Miyoglobin miktarında belirgin artış tespit edilmesi, hastalık tablosunun Miyopati ile ilişkili olabileceğini düşündürür.

Numune:

Spot İdrar.

Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir.

Miyoglobin’in çökmesine sebep olduğundan, asit üzerine toplanmış idrar örneklerinin kullanılması mümkün değildir.

Referans Aralığı:

0 – 200 ng/ml.