Miyoglobin Testi Nedir ?

Miyoglobin testi eskiden Miyokard İnfarktüsü‘nde sık kullanılan tanı testlerinden biriydi.

Günümüzde hemen hemen hiç istenmemektedir. Nadir istemlerde Kalp Kası (Miyokard İnfarktüsü) ve  her türlü Kas hasarının belirlenmesi amacıyla kullanılır.

Miyoglobin Nedir ?

Miyoglobin, Kalp kası, Çizgili kas ve bazı Düz kas hücrelerinde bulunan, oksijen bağlama özelliğine sahip bir Hem proteini’dir.

Doku kapillerleri içinde Hemoglobin’den serbestlenen oksijeni bağlayan Miyoglobin, onu hücre içinde rezerv olarak muhafaza eder ve ihtiyaç halinde, Mitokondrilerdeki Oksidatif Fosforilizasyon reaksiyonlarında kullanılmak üzere serbest hale getirir.

Değerlendirme:

Miyokard İnfarktüsü de dahil olmak üzere, kas dokusunda hasara sebep olan bütün durumlarda doku içindeki Miyoglobin kana geçebilir.

Bu nedenle, bu dokularda hasar meydana getiren bir durumun bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla serumda Miyoglobin ölçümünden yararlanılabilir.

Geçmişte kısa bir dönem önerilmiş olmasına rağmen, Spesifitesi düşük olduğundan, günümüzde Miyokard İnfarktüsü olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılması önerilmemektedir.

Günümüzde spesifitesinin yüksek olması sebebiyle, Miyokard hasarı olasılığının değerlendirilmesi amacıyla Troponin ölçümünden yararlanılmaktadır.

Kas travması ve Miyopati‘lerin yanı sıra, Resüsitasyon ve İntramüsküler enjeksiyon gibi tıbbi müdahaleler de serum Miyoglobin konsantrasyonunu yükseltebilir.

Şok tablosu sırasında, diğer dokulara olduğu gibi kas dokusuna da yeterince oksijen ulaşamaması, serum Miyoglobin konsantrasyonunu yükselten bir sebep olarak karşımıza çıkabilir.

Tamamen sağlıklı bir insanda Şiddetli Kas aktivitesi sonrasında serum Miyoglobin konsantrasyonunda dikkat çekici miktarda artış meydana gelebilir.

Renal Yetmezlikte, Böreklerle atılımın azalmasına bağlı olarak kan seviyesinde yükselme olabilir.

Serum Miyoglobin konsantrasyonu, Akut Miyokard İnfarktüsü sonrasında, hastaların % 85 kadarında, 1-4 saat içinde yükselir.

Yaklaşık 8-12 saat içinde en yüksek seviyeye ulaşılır.

Serum konsantrasyonunun tekrar referans aralık sınırlarına geri dönmesi için genellikle 24-36 saat geçmesi gerekir.

Numune:

Serum.

Referans Aralığı:

7-74 ng/ml

Miyoglobin – İdrar

Başlıca olarak Kas hasarına ve buna bağlı olarak idrarla Miyoglobin atılımında artışa neden olan hastalıkların teşhisi ve tedaviye alınan cevabın izlenmesi sırasında kullanılır.

Kuşkulu durumlarda Hemoglobinüri ile Miyoglobinüri arasında ayrım yapılmasına yardımcı olur.

Miyoglobinüri’ye sebep olan olaylar genellikle serumda Kreatin Kinaz, Aldolaz, LDH, AST ve diğer bazı enzim aktivitelerinin artışı ile birlikte görülür.

İdrarla atılan Miyoglobin, Tubüluslerde presipite olarak obstrüksiyona ve sonuçta da Böbrek hasarı’na yol açabilir.

Miyoglobinüri riskinin bulunduğu bir durumda, sorunun erkenden tespiti ve gecikmeden yapılacak olan yoğun sıvı tedavisi, Akut Böbrek Hasarı oluşmasını önleyebilir.

İdrardaki Miyoglobin konsantrasyonunun 4 µg/mL’nin üzerine çıkmasıyla birlikte, idrarın renginde gözle görülür değişiklik meydana gelmeye başlar.

Değerlendirme:

İskelet veya Miyokard kasında hasar meydana getiren her durumda Miyoglobinin serum konsantrasyonu ile birlikte idrarla atılan miktarı da artar.

Progressif Müsküler Hastalıklar

Herediter Miyoglobinüri ve

Fosforilaz eksikliği, Miyoglobinüri’ye neden olan en önemli genetik hastalıklardır.

İdmansız kişilerin aşırı egzersiz yapması

Crush sendromu

Elektrik şoku

Yanıklar

Alkol entoksikasyonu

Yılan sokmasına bağlı zehirlenmeler

Karbon monoksit zehirlenmeleri

Diabetik asidoz

Hipokalemi

Malign Hiperpireksi ve

Barbitürat zehirlenmeleri, Miyoglobinüri’ye sebep olan başlıca mekanik, toksik ve metabolik sebepleri oluşturur.

Kokain, Eroin, Metadon, Amfetaminler gibi toksik maddelerin kullanımına bağlı olarak da Miyoglobinüri gelişebilir.

Her türlü kas zedelenmesi idrarla atılan Miyoglobin miktarını artırdığından, idrarda Miyoglobin artışının tespiti tek başına spesifik bir hastalığın işareti olarak kullanılamaz.

Akut Renal Yetersizlik durumunda, aynı zamanda idrarla atılan Miyoglobin miktarında belirgin artış tespit edilmesi, hastalık tablosunun Miyopati ile ilişkili olabileceğini düşündürür.

Numune:

Spot İdrar.

Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir.

Miyoglobin’in çökmesine sebep olduğundan, asit üzerine toplanmış idrar örneklerinin kullanılması mümkün değildir.

Referans Aralığı:

0 – 200 ng/ml.

 

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !