Monosit (Mon) Yüksekliği ve Düşüklüğü Ne Demek ?

Monosit‘ler kandaki en büyük Lökosit yani beyaz kan hücreleri türüdür. Beyaz kan hücrelerinin yaklaşık % 2 ila 10’unu oluştururlar.

Bu yazımızda “monosit nedir, yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir ve nasıl düşürülüp yükseltilir ?” sorularını yanıtlayacağız.

Monosit Nedir ?

Monosit’ler viral, bakteriyel, fungal yani mantar ve protozoal yani parazit enfeksiyonlara karşı vücudun korunma hücrelerindendir.

Bu hücreler mikroorganizmaları öldürür, yabancı parçacıkları alır, ölü hücreleri temizler ve bağışıklık tepkilerini artırırlar.

Bununla birlikte, Artrit ve Ateroskleroz dahil olmak üzere çeşitli enflamatuar hastalıkların gelişiminde de rol oynayabilirler.

Kemik iliğinde üretilirler ve kana geçerler. Kanda birkaç saat kaldıktan sonra, Makrofaj‘lara dönüşecekleri dokulara (Dalak, Karaciğer, Akciğerler ve Kemik iliği) geçerler.

Monosit Referans Aralığı Nedir ?

Monosit’lerin kanda normal sınırları yaklaşık tüm lökositlerin % 2-10’u arasında olmalarıdır. Bu değer kan mikrolitresi başına 200 ila 800 arasına denk gelir.

Monosit (Mon) Yüksekliği Ne Demek ?

Monositoz, kanda dolaşan Monosit sayısının erişkinlerde kan mikrolitresi başına 800’ün, yani yaklaşık tüm lökositlerin % 10’unun üzerinde olmasıdır.

Başlıca nedenleri;

Hematolojik maligniteler

(miyelodisplastik bozukluk, akut monositik, kronik miyelomonositik lösemi, Hodgkin ve non-Hodgkin lenfoma)

Enfeksiyonlar

(tüberküloz, viral enfeksiyonlar, bakteriyel endokardit, bruselloz, sıtma, sifiliz)

Otoimmün hastalıklar

(sistemik lupus eritematoz, romatoid artrit, inflamatuar barsak hastalığı)

Sarkoidoz 

Kanser

(yumurtalık, meme, rektum)

Kalp krizi 

Apandisit 

HIV enfeksiyonu 

Depresyon 

Doğum 

Obezite 

Şiddetli Pnömoni 

Alkolik Karaciğer hastalığı‘dır.

Monosit (Mon) Düşüklüğü Ne Demek ?

Monositopeni’de, kanda dolaşan Monosit’lerin sayısı erişkinlerde kan mikrolitresi başına 200’ün altına düşmüştür.

Aplastik anemi 

Lösemi

(kıllı hücreli lösemi, kronik lenfositik lösemi)

MonoMAC sendromu

(monositopeni ve mycobacterium avium kompleks sendromu)

Şiddetli yanık yaralanmaları 

Romatoid artrit 

Sistemik lupus eritematozus 

HIV enfeksiyonu 

Vitamin B12 eksikliği 

Kortikosteroid tedavisi

(geçici monositopeni)

INF-alfa ve TNF-alfa uygulanması

Radyasyon tedavisi başlıca Monosit düşüklüğü nedenleridir.