MPV (Mean Platelet Volüm) ve PCT (Platelecrit) Nedir ?

MPV ve PCT Trombositlerin hacim ve şekilleriyle ilgili parametrelerdir.

Trombositler (Platelet) Kan’ın en küçük şekilli hücreleridir ve çekirdekleri yoktur.

Başlıca Kemik iliğinde yapılırlar ve ömürleri ortalama 7 gündür.

Trombositlerin yaklaşık % 65’i Kan, % 35’i Dalak’ta bulunur.

Trombositlerin Görevi Nedir ?

Kanın pıhtılaşması

Damar bütünlüğünün sağlanması

Vazokonstrüksiyon (Damar kasılması)

Adezyon – Agregasyon aktivasyonu ile

Damar duvarı yırtılmalarında kanamanın ilk aşamada durdurulması için plak oluşumunda görevleri vardır.

MPV (Mean Platelet Volüm) Nedir ?

MPV testi Trombositlerin boyutlarının göstergesidir. MPV değerinde artış demek Trombositlerin çaplarının artmış olması demektir.

MPV artışı Kemik iliğinin yeni Trombosit sentezini artırdığını gösterir. Böylece daha büyük, genç ve daha fonksiyonel Trombositler üretilir ve MPV artmış bulunur.

MPV testi genellikle Trombositopeni yani Trombosit azlığı ayırıcı tanısında istenir.

 

MPV Yüksekliği Neden Olur ?

Prostetik Kalp Kapakçığı 

Miyeloproliferatif hastalıklar

Büyük Kanamalar

Lösemiler

Splenektomi (Dalağın alınması)

Vaskülitler (Damar iltihapları)

Megaloblastik Anemi

ITP 

Bernard-Soulier Hastalığı 

May-Hegglin Anomalisi 

Sepsislere bağlı Trombositopeni ile MPV artabilir.

MPV yüksekliği Koroner Kalp Hastalığı ve Felç riskini artırır.

MPV Düşüklüğü Neden Olur ?

Trombositler normalden küçüktür.

Wiskott-Aldrich Sendromu

Aplastik Anemi

Trombositopeni-Absent Radii Sendromu

Storage Pool Hastalığı başlıca MPV düşüklüğü nedenleridir.

Numune : 

EDTA’lı Tam Kan.

Bekletilmiş kanda Trombositler parçalanır, böylece MPV artabilir.

Bu nedenle Hemogram tahlili için numunede Hemoliz olmamalı ve fazla bekletilmemelidir.

İdeali Hemogram tahlili için numune 3 saat içinde çalışılmalıdır.

Referans Değerler :

Ortalama 7.4 – 12 fl (Femtolitre, µm3).

PCT (Plateletcrit) Nedir ?

Bazı kan sayım cihazlarında PCT kısaltmasıyla bir parametre daha verilir.

PCT (Plateletcrit) tıpkı HCT gibi kandaki toplam Trombositlerin Kan’a oranıdır yani PCT = Plt x MPV dir.

PCT (Plateletcrit) Kaç Olmalı ?

Klinik önemi pek olmadığından fazla kullanılmaz, referans değerleri ortalama % 0.1- 0.3 arasındadır.

PCT (Plateletcrit) Ne Demek ?

Belki Trombosit sayısının düşük ama çapının büyük olduğu hastalıklarda yararlı olabilir. Çünkü sayı düşük olsa bile büyük Trombositler ile Trombosit fonksiyonları ikame edildiğinden bu hastalarda aslında Platelet sayısından ziyade PCT’e bakmak daha yararlı olabilir.