Mycobacterium Tuberculosis Kültürü Nedir ?

Mycobacterium Tuberculosis, Verem (Tüberküloz) hastalığına yol açan bakteridir. Kültür testi Tüberküloz enfeksiyonu olasılığının araştırılması amacıyla kullanılır.

Tüberküloz, Dünya’da yaygın olarak görülen ve en çok yaşam kaybına sebep olan enfeksiyon hastalıklarından biridir.

Eski dönemlerde olduğu gibi, sosyoekonomik açıdan daha geri toplumlarda ve toplum kesimlerinde daha sık görülmekle birlikte, sosyoekonomik açıdan iyi durumda olan toplumlarda görülen sporadik vakaların sayısında artma olduğu dikkati çekmektedir.

Enfeksiyon genellikle basil içeren damlacıkların solunum yoluyla alınması sonucunda gerçekleşir.

Klinik ve radyolojik olarak herhangi bir bulgu ve belirtinin görülmediği bu döneme Primer Tüberküloz enfeksiyonu dönemi adı verilir.

Bağışıklık sistemi yeterince güçlü olan kişilerde, makrofajlar ve hücresel bağışıklıktan sorumlu T lenfositleri, basilleri bir granülom dokusu içinde hapsederek çoğalmalarını ve yayılmalarını engeller. Böylece basiller bu doku içinde uzun yıllar sessiz bir şekilde varlığını sürdürür.

Enfeksiyona ilk kez maruz kalan kişilerin pek çoğunda meydana gelen bu duruma Latent Tüberküloz enfeksiyonu adı verilir. Latent enfeksiyon dönemindeki kişilerde herhangi bir klinik bulgu tespit edilmez ve bu kişilerin çevreleri için risk oluşturmaları söz konusu değildir.

Ancak bağışıklık sistemlerinin zayıflaması halinde, basillerin reaktive olarak Aktif Tüberküloz tablosu oluşturması olasılığı her zaman mevcuttur. Latent Tüberküloz tablosuna sahip kişilerin, koruyucu tedavi uygulanmaması durumunda yaklaşık % 10’luk bir kısmında Aktif Tüberküloz gelişebildiği bildirilmektedir.

Gastrektomi, Silikozis, Diabetes Mellitus ve HIV enfeksiyonu, Kortikosteroid tedavisi ve bağışıklık sisteminin zayıflamasına yol açan diğer ilaç tedavileri reaktivasyon olasılığını artırır.

Tüberküloz Tanısı Nasıl Konur ?

Kesin teşhis için kültür yöntemleri veya nükleik asit amplifikasyonu yöntemleri kullanılır.

Semptomatik bir şahısta, enfeksiyon olasılığını destekleyen bir veri sağlamakla birlikte, Ziehl-Neelsen boyası ile Balgam örneğinde aside dirençli basillerin görülmesi hiçbir zaman kesin tanı için yeterli olamaz. Çünkü bu özelliği taşımakla birlikte Tüberküloza sebep olmayan bazı saprofitik bakteriler hava yolunda kolonize olabilir ve çok seyrek de olsa pulmoner hastalığa sebebiyet verebilir.

Gece boyunca yutulan Akciğer salgısından yararlanmak amacıyla, sabah saatlerinde Mideden aspire edilen sıvının da kültür amacıyla kullanılması mümkündür.

Mycobacterium Tuberculosis Kültürü Nedir ?

Lowenstein-Jensen gibi katı besiyerlerinde kesin sonucun alınması 12 haftayı bulur. Buna karşılık sıvı kültür ortamında üreme hızı çok daha yüksektir.

Becton Dickinson firması tarafından üretilen BACTEC sistemleri kullanılarak yapılan çalışmalarda, teknik olarak Mikobakteri varlığının gösterilebilmesi için 4-8 günlük bir sürenin yeterli olduğu bildirilse de üreme olmadığının söylenmesi için genellikle 3-4 hafta beklenmesi gerekir.

Nükleik asit amplifikasyonu yerine kültür çalışması yapılması, bakterilerin canlılığının doğrudan gösterilmesi ve daha sonrasında tip tayini ve direnç testlerinin çalışılmasının sağlanması açısından da önemlidir.

Değerlendirme:

Kültürde üreme olması Mikobakteri enfeksiyonunun kanıtıdır.

Numune:

Balgam (10 mL)

Bronkoalveolar lavaj sıvısı

Mide suyu (10-15 mL)

İdrar (10 mL)

BOS (2 mL)

Plevra, Perikart, Ascites ve Eklem sıvısı gibi vücut sıvıları (10-15 mL)

Doku örnekleri

Kan (5 mL)

Kemik iliği

Apse ve

Gaita.

Numuneler steril, vidalı kapaklı kap içinde laboratuvara ulaştırılmalıdır.

Balgam numunesi için gargara gibi özel bir temizlik işlemine ihtiyaç yoktur. Sabah balgamı tercih edilir, fakat şart değildir.

Açlık Mide suyu, hasta herhangi bir şey yemeden ve yataktan kalkmadan önce ve eğer mümkünse bir gece hastanede yatırıldıktan sonra sabah erken saatlerde alınmalıdır.

İdrar, sabah erken saatlerde en az 10 mL ilk idrar veya sabah idrarının tamamı alınmalıdır. Diğer zaman birimlerinde alınan idrar örnekleri daha dilüe olacağından uygun değildir.