Mycoplasma Pneumonia Antikorları (IgG-IgM)

Mycoplasma Pneumonia Antikorları primer atipik pnömoni tablosu sergileyen hastalarda, Mycoplasma pneumonia enfeksiyonu olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.

Mikoplazmalar hücre duvarına sahip olmayan bakterilerdir. Bu sınıfta 150 den fazla bilinen tür bulunmakla birlikte, bunlardan 15 tanesinin insanlarda bulunabildiği ve bunların da 4 tanesinin klinik olarak önem taşıdığı bildirilmektedir. Çoğunlukla solunum sistemi ve ürogentital sistem enfeksiyonlara sebep olurlar. Mycoplasma pneumonia daha çok solunum yolları ile ilişkili, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum ve Mycoplasma genitalium daha çok ürogenital sistemle ilişkili enfeksiyonlara sebep olur.

Mycoplasma pneumoniae’nın sebep olduğu en önemli klinik tablo pnömonidir. Pnömoni vakalarının %20 kadarından sorumludur. En sık olarak 5-20 yaş arasında pnömoniye sebep olur. Klasik olarak primer atipik pnömoni olarak adlandırılan tabloya neden olur. Bulaşma, enfekte bir şahsın solunum sistemi salgılarının sağlıklı bir kişiye ulaşması ile gerçekleşir. Kuluçka dönemi 1-3 hafta arasında değişir. Hastalığın başlangıç belirtileri yorgunluk, ateş, baş ağrısı, kırıklık, öksürük ve boğaz ağrısı olabilir. Öksürük başlangıçta genellikle kuru öksürük tarzında olduğu halde, hasta bir süre sonra balgam da çıkarmaya başlayabilir. Balgam içinde çizgi şeklinde kan bulunması hastanın dikkatini çekebilir.

Hastalığın erken döneminde şikâyetlerin çok şiddetli olmamasına rağmen, bu dönemde çekilen bir akciğer grafisinde atipik tarzda yoğun bir infiltrasyon dikkati çekebilir. Ancak kısa bir zaman içinde klinik tablo aniden ağırlaşabilir. İyileşme çoğunlukla yavaş bir şekilde, 1-4 hafta içinde gerçekleşir. Akciğerlerde oluşturduğu patolojik tablo interstisyel ve peribronşiyal pnömoni veya nekrotizan bronşiyolit olarak tanımlanabilir. Hemolitik anemi, bu enfeksiyonun sebep olduğu komplikasyonlardan biridir. Eritema multiforme, menenjit, menengoensefalit, mono veya polinö-ropati ile birlikte merkezi sinir sistemi tutulumu, miyokardit, perikardit, artrit ve pankreatit enfeksiyon etkeninin sebep olabildiği diğer hastalık tablolarıdır.

Test sonucunun yorumu:

•    IgM antikorlarının pozitifliği, akut enfeksiyon olasılığını düşündürür. Ancak yalancı pozitiflik olasılığı düşünülerek beraberinde IgG antikorlarının da kontrol edilmesi ve izlenmesi önerilir. İki hafta ara ile yapılan analizlerde IgG antikor titresinde 4 katlık artış yakın zamanda geçirilmiş enfeksiyonu olasılığını destekler. Tek başına IgG pozitifliği enfeksiyon etkeni ile geçmişteki bir teması gösterir. IgG sınıfı antikorları pozitif olan bir kişide, klinik olarak kuşku duyulması halinde, reenfeksiyon olasılığının değerlendirilmesi amacıyla yine antikor titresinin izlenmesi önerilir.
•    Klinik belirti ve bulguların varlığına rağmen, IgM antikorlarının negatifliği, Mycoplasma pneumonia enfeksiyonu olasılığını ekarte ettirmez. Çünkü bazen antikorların pozitifleşmesi, klinik bulgu ve belirtilerin ortaya çıkmasından daha sonra gerçekleşebilir. Klinik kuşku durumunda, ilk örnekten 2 hafta kadar sonra yeniden alınacak numune ile çalışmanın tekrarlanması önerilir.

Numune: Serum

Bir Cevap Yazın

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !
%d blogcu bunu beğendi: