Nöron Spesifik Enolaz (NSE) Testi Nedir, Yüksekliği Neden Olur ?

Nöron Spesifik Enolaz (NSE) testi özellikle Küçük Hücreli Akciğer Kanseri, Nöroblastoma, Retinoblastoma, Tiroit Medüller Kanseri gibi kanserlerin araştırılması sırasında kullanılır.

Pankreas Adacık Hücreli Kanseri, Karsinoid tümör, Feokromasitoma gibi APUD hücreli Nöroendokrin hücrelerden kaynaklanan tümörlerin teşhisine yardımcı bir parametredir.

Nöron Spesifik Enolaz Yüksekliği Neden Olur ?

Sinir dokusunun hızlı ilerleyerek süratli doku tahribatına yol açan hastalıklarında daha belirgin derecede yüksek bulunur.

Örneğin, Senil Demans vakalarının çoğunda serum aktivitesi referans aralık sınırları içinde olduğu halde, Creutzfeld-Jacob Hastalığı gibi hızlı seyir gösteren ilerleyici Demans’larda aktivitesi yüksek bulunur.

Kesin tanısı konmuş Creutzfeld-Jacob Hastalığı vakalarının % 80 kadarında, olasılığı taşıyan vakaların % 60 kadarında, buna karşılık diğer Demans vakalarının yalnızca % 10’u kadarında Beyin Omurilik Sıvısı’ndaki konsantrasyonu 35 ng/ml üzerinde saptanır.

Özellikle Hipoksi’ye bağlı Beyin dokusu hasarının bulunduğu Şok vakalarında, serumda veya Beyin Omurilik Sıvısında NSE aktivitesinin yüksek bulunması, prognoz açısından olumsuz bir gösterge olarak kabul edilir.

Nöroblastoma

Retinoblastoma

Tiroid Medüller Kanseri

Pankreas Adacık Hücreli Kanseri

Karsinoid Tümör

Feokromasitoma ve

Küçük Hücreli Akciğer Kanseri gibi APUD hücreli Nöroendokrin hücrelerden kaynaklanan tümörler için spesifik bir belirleyicidir.

Bu tümörlerin tanı ve takibinde kullanılır. Özellikle Möroblastoma ve Küçük Hücreli Akciğer Kanseri için sensitivitesi yüksektir.

NSE aktivitesinin yeni tanı konmuş Küçük Hücreli Akciğer Kanseri’nin % 70’ine varan kısmında yüksek bulunduğunu, hastalığın derecesi ve tedaviye alınan cevapla korelasyon gösterdiğini bildiren araştırma sonuçları mevcuttur.

Sayılan esas nedenler dışında ;

Septik Şok

Pnömoni

Proton Pompa İnhibitörü kullananlar

Hemolitik Anemi

Hepatik Yetmezlikler ve

Son Dönem Renal Yetmezlik’lerde de NSE aktivitesinde artış tespit edilebilir.

Numune :

Serum.

Numunenin alındıktan hemen sonra Hemoliz edilmeden serumunun ayrılması gerekir.

Eritrositlerin bu izoenzimi önemli bir miktarda içermesi sebebiyle numunenin Hemolizsiz olması kesinlikle şarttır.

Referans Aralığı:

0 – 12.5 µg/L.