Nükleer Matriks Protein (NMP-22) Testi Nedir, Neden İstenir ?

Nükleer Matriks Protein (NMP-22) testi özellikle mesane kanseri tanısında istenen bir testtir.

Mesane göbek altındaki kasların arkasında, erkeklerde bağırsakların önünde kadınlarda rahmin altında yer alan bir organdır. Böbreklerden gelen idrarın biriktiği torbadır.

Mesane (idrar torbası) normal bir erişkinde 350-500 ml kadar idrar biriktirebilir.

 

NMP-22 “Nuclear Matrix Protein-22” Testi

Mesane kanseri kesin tanısı sistoskopi metoduyla yani mesaneye özel yöntemlerle girip bakma, inceleme ve mesane biyopsisi yani mesaneden alınan doku hücrelerinin mikroskobik ve histolojik incelenmesi ile konur.

Sistoskopi invazif yani uğraştırıcı ve mesaneye müdahale, girişim gerektirir ve pratik değildir, ayrıca ayrıntılı değerlendirmek için anestezi ve uzmanlık gerektirir.

Biyopsi yani sitolojik inceleme ise hassas bir testdir.

Pozitif sitoloji test sonucunun mesane kanseri olma yüzdesi % 60-100 gibi çok yüksektir  ama duyarlılığı hafif hastalık için çok düşük kalmaktadır. Bu nedenle negatif sitoloji mesane kanseri olmadığı anlamına gelmez. Objektif değildir, yoruma açıktır. Pahalıdır ve uzmana gereksinimi vardır.

Tüm bu nedenler araştırmacıları;

İnvazif olmayan, kolay, hızlı, objektif (uzman kişi gereksinimi olmayan), sensitif ve spesifik, maliyet-etkinlik olarak olumlu, tekrar edilebilen özellikte tümör markırları arayışına yöneltmiştir.

Bunlardan kanda yapılan tümör testleri olan “Bladder tumor antigen, BTA”,“Telomerase”, FDP ve özellikle NMP-22 giderek değer kazanmaktadır.

NMP-22 1974 yılında keşfedilmiştir, hücre çekirdeğinin iskeletinde yer alır, DNA replikasyonu ve transkripsiyonunda, RNA işlenmesi, genlerin işlenmesi ve düzenlenmesinde önemli rolü vardır.

Sağlıklı insanların idrarlarında NMP-22 çok düşük düzeylerde iken ürotelyal tümörlerde artar.

NMP-22 nin mesane kanserinde duyarlılık ve özgüllüğü çeşitli çalışmalarda;

Cut-off değeri 6 U/ml alındığında NMP-22, sitolojiden daha sensitif bulunmuştur (NMP- 22 % 84, sitoloji %69)

Mikroskopik hematürili hastaların değerlendirilmesinde radyolojik tanı yöntemlerinin NMP-22 ile kombine kullanılması % 100 duyarlılık sağlarken hastaların % 60 ı gereksiz sistoskopi’den korunmaktadır.

Sistoskopi’nin NMP-22 ile birlikte kullanılması mesane kanseri tanısında en etkili yöntemdir.

NMP-22 in sistoskopi ile birlikte kullanılması nükslerin % 99’unu belirlemiştir.

Numune 

10 ml spot idrar.

Sabah ilk idrarı tercih edilir ve soğukta saklanmalıdır, özel solusyon içinde stabilize edilir.

Mesane yıkanması ile alınmış örnekler, sondadan alınmış idrar, serum, plazma veya tam kan örnekleri kabul edilmez.

İnterferanslar

Egzersiz

Kemoterapi alma

Sistit ve üriner sistem enfeksiyonları

Mesane ve böbrek taşı

Sistoskopi ve üriner kateterizasyon, stent, nefrostomi tüpü (5 gün boyunca yalancı NMP-22 yüksekliği devam edebilir, en erken 3 hafta sonra test edilmeli) ile yalancı yüksek veya pozitif sonuçlar alınabilir.

Referans Değerler

Çeşitli çalışmalarda NMP-22 değerleri;

Sağlıklı insanlarda 3.75 U/ml

Hematüri’de 6.4 U/ml

Yayılmamış ve aktif olmayan mesane tümörlerinde 5.5 U/ml ve

Transizyonel hücreli mesane kanserinde 19 U/ml civarlarında bulunmuştur.

Kadınlarda erkeklere oranla biraz daha yüksektir.

Ortalama olarak kadınlarda 3.90 U/ml, erkeklerde 2.8 U/ml.

Bununla beraber < 10 U/ml referans değer olarak alınmaktadır.

Özetle;

NMP-22, mesane kanseri risk grubunun (yaş, sigara, meslek) değerlendirilmesinde ürolojinin yanısıra ülkemizde de Amerika ve Avrupada olduğu gibi Jinekoloji, Aile Hekimliği ve Pratisyen Hekimliğin pratiğine girmesi gereken testlerden biridir.

 

 

Bir Cevap Yazın

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !
%d blogcu bunu beğendi: