Nükleer Matriks Protein (NMP-22) Testi Nedir, Neden İstenir ?

Nükleer Matriks Protein (NMP-22) testi özellikle Mesane Kanseri tanısında istenen bir testtir.

Mesane göbek altındaki kasların arkasında, erkeklerde Bağırsakların önünde kadınlarda Rahmin altında yer alan bir organdır. Böbreklerden gelen idrarın biriktiği torbadır.

Mesane (idrar torbası) normal bir erişkinde 350-500 ml kadar idrar biriktirebilir.

 

Nükleer Matriks Protein (NMP-22) Testi Nedir ?

Mesane Kanseri kesin tanısı sistoskopi metoduyla yani Mesaneye özel yöntemlerle girip bakma, inceleme ve Mesane Biyopsisi yani Mesaneden alınan doku hücrelerinin mikroskobik ve histolojik incelenmesi ile konur.

Sistoskopi invazif yani uğraştırıcı ve Mesaneye müdahale, girişim gerektirir ve pratik değildir, ayrıca ayrıntılı değerlendirmek için anestezi ve uzmanlık gerektirir.

Biyopsi yani sitolojik inceleme ise hassas bir testtir.

Pozitif sitoloji test sonucunun Mesane Kanseri olma yüzdesi % 60-100 gibi çok yüksektir  ama duyarlılığı hafif hastalık için çok düşük kalmaktadır.

Bu nedenle negatif sitoloji Mesane Kanseri olmadığı anlamına gelmez. Objektif değildir, yoruma açıktır, pahalıdır ve uzmana gereksinim vardır.

Tüm bu nedenler araştırmacıları;

İnvazif olmayan, kolay, hızlı, objektif, sensitif ve spesifik, tekrar edilebilen özellikte tümör markırları arayışına yöneltmiştir.

NMP-22 1974 yılında keşfedilmiştir, DNA replikasyonu ve transkripsiyonunda, RNA işlenmesi, genlerin işlenmesi ve düzenlenmesinde önemli rolü vardır.

Sağlıklı insanların idrarlarında NMP-22 çok düşük düzeylerde iken Ürotelyal Tümörlerde artar.

Nükleer Matriks Protein (NMP-22) Testi Neden İstenir ?

Genellikle Mesane kanseri düşünülen hastalarda tanıyı desteklemek için istenir.

NMP-22 nin Mesane Kanserinde duyarlılık ve özgüllüğü ;

Cut-off değeri 6 U/ml alındığında NMP-22, sitolojiden daha sensitif bulunmuştur (% 84).

Mikroskopik hematürili hastaların değerlendirilmesinde radyolojik tanı yöntemlerinin NMP-22 ile kombine kullanılması % 100 duyarlılık sağlarken hastaların % 60 ı gereksiz sistoskopi’den korunmaktadır.

Sistoskopi’nin NMP-22 ile birlikte kullanılması Mesane Kanseri tanısında en etkili yöntemdir.

Numune :

10 ml spot idrar.

Sabah ilk idrarı tercih edilir ve soğukta saklanmalıdır, özel solusyon içinde stabilize edilir.

Mesane yıkanması ile alınmış örnekler, sondadan alınmış idrar, serum, plazma veya tam kan örnekleri kabul edilmez.

NMP 22 Pozitifliği Nedenleri :

Mesane Kanseri

Bundan başka ;

Egzersiz

Kemoterapi alma

Sistit gibi Üriner sistem enfeksiyonları

Mesane ve Böbrek taşı

Sistoskopi

Üriner kateterizasyon

Stent

Nefrostomi tüpü (5 gün boyunca yalancı NMP-22 yüksekliği devam edebilir, en erken 3 hafta sonra test edilmeli) ile yalancı yüksek veya pozitif sonuçlar alınabilir.

Referans Değerler :

Çeşitli çalışmalarda NMP-22 değerleri;

Ortalama olarak Kadınlarda 3.90 U/ml, Erkeklerde 2.8 U/ml ve altında olmalıdır.

Bununla beraber < 10 U/ml referans değer olarak alınmaktadır.