Numune Alma ve Hazırlama Rehberi

Numune Alma ve Hazırlama Rehberi

Venöz kan alımı

Açlık gerektiren testler için 8-12 saatlik mutlak açlık gereklidir, hastadan açlık ile ilgili bilgi alınır.

İlaç tedavisi alan hastalarda numune alımı sabah ilaç almadan önce alınmalıdır.

Kan alımında hasta yatar pozisyonda veya rahat bir pozisyonda oturmalıdır.

Turnike kolda maksimum 60 mm Hg basınçla sıkılmalı ve 3 dk. dan fazla tutulmamalıdır.

Kan alınacak bölge seçilirken varsa yanık bölgesinden, mastektomi yapılmış koldan ve hematom bölgesinden kan alınmaz.

Kan alınacak bölge alkollü pamuk ile merkezden çevreye doğru silinir.

Kan alım işlemi tercihan kapalı sistemle yapılmalıdır. Kan gelmeye başladıktan sonra hastaya avucunu açması söylenir ve turnike gevşetilir.

Tüpler vakum bitip daha fazla kan gelmeyinceye kadar doldurulur, kan tüpündeki çizgi ile belirtilmiş işarete kadar olmalıdır. Kan akımı durunca tüp değiştirilir.

Kan alma işlemi bitince turnike açılır, iğne ucu çıkarılırken alkollü pamuk bastırılır, sonra kuru pamuk basılarak kanamanın durması beklenir ve steril bant yapıştırılır.

Hastanın isim soyadı barkod no’su bulunan barkod tüplere dik olacak şekilde yapıştırılır.

 

Kan alımı şu sıra ile yapılmalıdır;

Kan kültürü

EDTA lı kan

Sarı veya Kırmızı kapaklı tüp

Koagülasyon tüpü

Sedimantasyon tüpü

Antikoagülan içeren tüpler kan alındıktan hemen sonra yavaşça alt-üst edilerek özenle karıştırılmalıdır.

Hemoliz’i önlemek için;

Kan almak için alkolle silinen bölgenin kuruması beklenir.

Çok ince uçlu iğne kullanılmamalıdır.

Rezidüel alkol kullanılmamalıdır.

Alınan numune sıcak ve soğuğa uzun süre maruz kalmamalıdır.

Kan enjektöre hızlı çekilmemelidir.

Antikoagülanlı tüpler hızlı karıştırılmamalıdır.

Laboratuvarda kullanılan numune tüpleri

 

 

Topuktan kan alma;

Bilekten topuğa doğru bir sıvazlama sonrası topuk alkollü pamuk ile silinir ve kuruması beklenir. İşlem topuğun arka yuvarlak kısmından değil, medial ve lateral bölümünden yapılmalıdır.

Topuğa ılık gazlı bez ile kompres yapmak faydalı olabilir. Bebeğin bacağının kalp hizasının altında tutulması da venöz basıncı arttırarak rahat kan alınmasını sağlar.

Lanset ile topuk delindikten sonra ilk damla kuru pamuk ile silinir. İlk damlada alkol artığı ya da ekstrasellüler sıvı mevcuttur.

Yeni Doğan Bilirübin için kan alma;

Topuk hafifçe sıvazlanarak büyük damla oluşması sağlanır.

Kapiller pipet yere paralel tutularak kan damlası emdirilir.

Hava kabarcığı oluşmamasına dikkat edilerek kapiller tüpün ¾ kadar kısmına kan alınır.

Alınan kapiller tüpler bekletilmeden ilgili analiz teknisyenine teslim edilir.

Numune hemen laboratuvara ulaştırılamayacaksa ışıktan korunmalıdır.

Yeni Doğan Tarama ve Neonatal TSH için kan alma;

Topuk hafifçe sıvazlanarak büyük damla oluşması sağlanır.

Filtre kağıdının yuvarlak işaretli kısmı kan damlasına değdirilip kanın işaretli alana, kağıdın önünden ve arkasından bakınca tam olarak doldurulacak şekilde absorbe olması sağlanmalıdır.

En az 3 halka bu şekilde doldurulmalıdır.

Numune alındıktan sonra filtre kağıdı oda ısısında (15-22 C‘de) yatay konumda 3 saat bekletilir.

Numune tamamen kuruduktan sonra temiz bir zarfın içine konularak ilgili laboratuvara gönderilmek üzere bekletilir.

Kan Kültürü alma;

Uygun kan alımı zamanı antimikrobial tedavi öncesi veya sonrası yapılır.

Mümkün olduğunca ateşli evrelerde yapılır.

Kan alınacak bölge Betadin’li steril gazlı bezle daha sonra % 70’lik Alkol ile temizlenir, her defasında 2 dk beklenmelidir.

Kan kültürü şişesine kanın eklenmesinden sonra şişe hafifçe karıştırılır, çok hızlı çalkalanmamalıdır.

Kan kültürü alındıktan sonra şişe oda ısında bekletilir, en kısa sürede laboratuvara ulaştırılmalıdır.

Kan numunesi hazırlama

Serum Hazırlama:

Serum, sarı/kırmızı kapaklı 13×100 ve 18×100 lük 5 cc ve 8 cc. Vakumlu plastik jelli veya plastik düz tüpe alınan kandan elde edilen numunedir.

Tüp çeperinde bulunan silika partikülleri kanın pıhtılaşmasını hızlandırmaktadır. Tüp içinde bulunan jel santrifüj sonrasında serum ve kan hücreleri arasında bariyer oluşturmakta serumun kan hücrelerinden daha iyi ayrılmasını sağlamaktadır.

Serum elde etmek için;

Tüpler 5 – 8 cc olarak tamamen doldurulmalıdır.

Tüpün çeperindeki silika partikülleri ile tamamen temas edebilmesi için kan aldıktan sonra 4-5 kez yavaşça alt üst edilir, kesinlikle çalkalanmaz.

Alınan numune laboratuvarda 30 dakika kadar pıhtılaşması için bekletilir. Bekleme süresi 90 dakikayı geçmemelidir.

Kan pıhtılaştıktan sonra 15 dakika 2500-3500 devirde santrifüj edilmelidir. Böylece tüp içerindeki jel kan hücreleri ile serum arasında fiziki bir engel oluşturur.

Oluşturulan serum numuneleri “Transport tüpüne” aktarılır. Laboratuvara ulaştırmak üzere + 2-8 °C de bekletilir.

Santrifüj edildikten sonra serum tam ayrılmamışsa aynı tüp tekrar santrifüj edilmez. Tekrar santrifüj hücre hasarına neden olacağından bazı enzimler, elektrolitler ve bazı eser elementlerin sonuçlarını etkileyebilir. Bu nedenle jelin üzerindeki serum Transport tüpüne aktarılarak tekrar santrifüj edilmelidir.

EDTA’lı tam kan:

EDTA’lı tam kan, 13×75 lik 2-3 ml vakumlu plastik EDTA’lı, mor kapaklı tüpe alınan numunedir.

Tüpe 2 ml kadar kan alınır.

Pıhtı oluşmaması için kan alındıktan sonra 5-6 kez yavaşça alt-üst edilir, asla çalkalama yapılmamalıdır.

Numune alma işlemi mutlaka çizgiye kadar olmalı ve pıhtılaşmamış olmalıdır.

Numuneler 2-8 °C de saklanmalıdır.

EDTA’lı plazma:

EDTA’lı plazma, 13×75 lik 2-3 ml vakumlu plastik EDTA’lı, mor kapaklı tüpe alınan kanın santrifüj edildikten sonra elde edilen numunedir.

Tüpe 2 ml kadar kan alınır.

Pıhtı oluşmaması için kan alındıktan sonra 5-6 kez yavaşça alt-üst edilir, asla çalkalama yapılmamalıdır.

Kan alımından sonra 2000 devirde 15 dakika santrifüj edilmelidir. Ayrılan plazma transport tüpüne aktarılır, tüpün üzerine EDTA lı plazma etiketi yapıştırılır.

Sitrat’lı kan (Sedimantasyon):

Sitratlı kan, 13×75 lik siyah kapaklı 2.4 ml vakumlu ESR tüpüne alınan numunedir.

Kan örneği tüpte işaretli yere kadar alınmalı, aldıktan sonra 5-6 kez yavaşça alt üst edilmelidir.

Sitrat’lı plazma (Koagülasyon):

Sitratlı plazma, 13×75 lik mavi kapaklı vakumlu sitrat’lı tüpe alınan kandan elde edilen numunedir.

Kan örneği işaretli çizgiye kadar alınır, aldıktan sonra 5-6 kez yavaşça alt üst edilir.

Alınan numune 1500 devirde 15 dakika santrifüj edilir.

Santrifüjden sonra plazma transport tüpüne aktarılır. Tüp hemen kapatılır ve üzerine sitratlı plazma yazılır.

Numune çalışılana kadar mutlaka 2-8 ◦C de bekletilmelidir.

Heparin’li tam kan:

Heparinli tam kan, 13×75 lik 2 ml yeşil kapaklı vakumlu plastik lityum heparin’li tüpe alınan numunedir.

Kan örneği işaretli çizgiye kadar alınır, aldıktan sonra 5-6 kez yavaşça alt üst edilir.

Heparin’li plazma:

Alınan numune 1500 devirde 15 dakika santrifüj edilir.

Santrifüjden sonra plazma transport tüpüne aktarılır, ağzı kapatılıp üzerine heparinli plazma yazılır.

Laboratuvara ulaşana dek soğuk ortamda bekletilir.

Sodyum Florid’li (NaF) tam kan/plazma:

13×75 lik 2 ml lik gri kapaklı oksalat tüpe (NaF) alınan numunedir.

Laktat testi ve santrifüj imkanı olmayan kan şekeri çalışılması gereken durumlarda alınır.

Kan örneği çizgiye kadar alınmalı,kan aldıktan sonra tüp 5-6 kez yavaşça alt üst edilmelidir.

Oksalat’lı plazma:

Alınan numune 1500 devirde 15 dakika santrifüj edilir.

Santrifüjden sonra plazma transport tüpüne aktarılır, ağzı kapatılıp üzerine oksalatlı plazma yazılır.

Laboratuvara ulaşana dek soğuk ortamda bekletilir.

Kan numunelerinin korunması

Kan alındıktan sonra pıhtılaşması için 20- 30 dak.kadar oda sıcaklığında bekletilir.

Bu esnada direk güneş ışığı almamalıdır. Santrifüj edilen kandan serum berrak bir şekilde ayrılmalıdır. Numune en kısa sürede laboratuvara ulaştırılarak çalışmaya alınmalıdır.

Numuneler laboratuvara hemen ulaştırılamayacaksa uygun şekilde hazırlandıktan sonra 2-8 derecede buzdolabında muhafaza edilmelidir.

24 saatlik idrar örneği alma

Hasta laboratuvara başvurduğunda çalışılacak testin numune alımı ile ilgili bilgilendirilir.

Çalışacak teste göre diyet yapması gerekiyorsa hangi besinleri yememesi gerektiği konusunda hasta bilgilendirilir.

Çalışacak teste göre idrara eklenmesi gereken koruyucu var ise, hazırlanıp hastaya verilir. Yada hasta idrarını topladığı süre içinde buzdolabının kapağında saklar, eklenmesi gereken asit laboratuvara geldiğinde 4 saat içinde eklenir.

İdrar toplama kabının ışıktan korunması gerekiyorsa bu konuda hasta uyarılır.

Hastaya 24 saatlik idrar toplama kaplarından verilir. Doktoru toplama konusunda bilgi vermedi ise, hastaya tarif edilir.

Hasta için uygun olabilecek 24 saat belirlenir ve bu 24 saat içinde bütün idrarını 24 saatlik idrar toplama kabına yapması söylenir.

İdrar aralarında kabı buzdolabında saklaması söylenir. Kapağını sıkıca kapatması, dökülmeden laboratuvara ulaştırması söylenir.

Çalışılacak idrar analizine göre eklenmesi gereken koruyucu maddeler aksi belirtilmedikçe kaplara 10 ml eklenmelidir.

Spesifik testler için idrar toplamadan önce uygulanacak perhizler:

5 HIAA

Avakado, muz, patlıcan, ananas, domates ve vanilya içeren besinler, kahve gibi kafeinli içecekler idrar toplamadan 3 gün önce ve toplama sırasında alınmamalıdır.

ADRENALİN (EPİNEFRİN), NORADRENALİN (NOREPİNEFRİN), NORMETANEFRİN, HVA, VMA (Vanil Mandelik Asit) :

Vanilya içeren ürünler (çay, kahve, kakao, muz, greyfurt, domates, portakal, ananas, mandalina, dondurma, dondurma külahı, vanilyalı soslar, pasta, bisküvi, salep, meşrubat, hazır gıdalar, hazır çorbalar, kuruyemişler, salça, kuru meyve, alkol) idrar toplamadan 3 gün önce ve toplama sırasında alınmamalıdır.

Aspirin ve hipertansiyon ilaçları zorunlu durumlar dışında kullanılmamalıdır.

HİDROKSİPROLİN

Dondurma, pasta, et, tavuk, balık, et suyu, tiroid/guatr ilaçları, D vitamini, fenobarbital, aspirin, C vitamini, kortikosteroid, östrojenli ilaçlar  idrar toplamadan 2 gün önce ve toplama sırasında alınmamalıdır.

OGTT (Oral Glukoz Tolerans Testi)

Bu test yapılırken hastanın açlığı, verilen glukoz miktarı, kan alma zamanları çok önemlidir.

Analizlerin çalışılması ve hastadan kan alma süreleri açısından OGTT işlemine sabah 08:00-10:00 arasında başlanması tercih edilir.

Test süresince hasta bir şey yememeli, sigara kullanmamalı ve aşırı efor sarf etmemelidir.

Test öncesi hasta 10 saatlik aç olmalıdır.

Glukoz miktarı olarak hastanın hekimi tarafından belirlenen miktar uygulanır. Bu miktar erişkinler ve hamileler için 50, 75 veya 100 g olabilir.

Kan alma zamanları hastanın hekimi tarafından belirtilmelidir. 0. 30. 60. 120. 180. 240.dk şeklinde zamanlar uygulanabilir.

Hastaya verilecek glukoz hassas tartıda tartılır. 75-100 gr glukoz iki su bardağı içme suyu (yaklaşık 300 ml) içinde eritilir.

Glukozlu su eritilirken laboratuvar teknisyeni hastadan açlık bazal kanını (0. dk) alır. Bazal kanın alınması sonrası hazırlanan glukozlu su hastaya verilir ve 5 dk süresinde karıştırarak içmesi istenir.

Hasta glukozlu suyu içtikten sonra kan numuneleri belirlenen zamanlarda kan alma talimatına göre alınır. Kan alınan tüplerin üzerine mutlaka dakikası belirtilir.

50 gr OGTT

Genellikle hamilelerde tarama maksatlı uygulanan bir testtir. Hastanın hekimi belirtmedikçe açlık gerekmez.

Kan alma görevli hemşire açlık bazal kanını alırken, diğer teknisyen tarafından 50 gr glukoz 1 bardak içme suyu içinde eritilir. Hastadan glukozlu suyu 5 dk süresinde karıştırarak içmesi istenir.

1 saat sonra numune alınır.

Postprandial kan şekeri (Tokluk kan şekeri)

Hastanın hekimi tarafından genellikle açlık kan glukozu ile birlikte yahut sadece tokluk kan şekeri şeklinde istenebilir.

Kan alma görevli hemşire hastadan aç olarak bazal kan alır.

Tokluk kan şekeri için, hasta menüyü yedikten (ağzına ilk lokmayı attıktan) tam 2 saat sonra tokluk kan şekeri için kan verir.

Hasta 2 saatlik zaman dilimi için uyarılarak mutlaka dikkat etmesi istenir.

Gebelikte Tarama testleri:

Prenatal tarama testleri bilgi formu dikkatli ve eksiksiz doldurulmalıdır.

1.trimester tarama testinde (İkili test) NT ölçümü ve CRL ölçümüne göre gebelik yaşı 11 hafta ile 13 hafta 6 gün arasında olmalı, USG ölçümü ile kan alma arasındaki süre en fazla 24 saat olmalıdır.

2.trimester tarama testleri;

*Üçlü Test; Bu test için optimum değerlendirmeler 16-18. gebelik haftaları arasında olmakla birlikte 15-22 haftalar arasındaki tüm gebelerde risk değerlendirmesi yapılmaktadır. AFP, HCG ve E3 hormon düzeyleri çalışılmaktadır.

*Dörtlü test; Bu test 15-22 haftalar arasındaki gebelerde çalışılır. Üçlü teste ek olarak İnhibin A çalışılıp raporlanır.

*Entegre test: İkili test ve dörtlü testin sonuçlarının kombine olarak değerlendirilmesidir. Böylelikle testin duyarlılığı daha da artmaktadır.

Hasta 1. Trimesterde ikili testini yaptırır. Sonuç raporlanarak hastaya verilir. 2.trimesterde dörtlü test yapılır. Raporlama aşamasında ikili ve dörtlü test verileri birleştirilerek raporlama yapılır.

İdrar kültürü için numune alma

Hastaya antibiyotik kullanıp kullanmadığı sorulur. Antibiyotik bitiminden 3 gün (72 saat ) geçmiş ise numune alınır.

Hastanın ismi steril idrar kabının üzerine yazılır ve kap hastaya verilir.

Dezenfektanlı pamuk ile önden arkaya doğru genital bölge temizliği yapıldıktan sonra bir miktar idrar tuvalete yapılır, orta idrar steril idrar kabına alınır. Bu arada kabın kapağını fazla açık bırakmaması için hasta uyarılır.

Hastadan alınan idrar örneği laboratuvara götürülür.

Bebek hastalardan idrar örneği alınabilmesi için poşet bağlama

Bebek kan alma odasındaki yatağa yatırılır. Annesinden altını açması rica edilir. Eğer bebek altını kirletmiş ise önce güzelce temizlenmesi istenir sonra işleme başlanır.

Pamuklarla temizlik yapılır. Önce dezenfektanlı pamuk ile önden arkaya doğru silinir, o atılır.

Sonra saf su ile ıslatılmış pamuk ile önden arkaya doğru silinir, o da atılır, kurulanır ve poşet yapıştırılır.

Bebek idrarını yaptığında yavaşça poşet alınır. Dökülmemesine dikkat edilerek laboratuvara götürülür.

Boğaz sürüntüsü alma

Numune almadan önce yemek yenmemeli, gargara veya lokal dezenfeksiyon kullanılmamalıdır.

Hastaya antibiyotik kullanıp kullanmadığı sorulur. Antibiyotik bitiminden 3 gün (72 saat ) geçmiş ise numune alınır.

Hastaya ağzını kocaman açması ve dilini dışarıya çıkarması söylenir. Dil basacağı ile hastanın dili bastırılır.

Swab hastadan materyal alınmadan hemen önce açılır, bekletilmez ve hiçbir yere değdirilmez.

Swab ile sağ ve sol tonsillerden numune alınır. Tekrar swab kabına sokulur, üzerine hastanın ismi yazılır ve laboratuvara götürülür.

Burun sürüntüsü alma

Hastaya antibiyotik kullanıp kullanmadığı sorulur. Antibiyotik kullanmamışsa numune alınır, kullanmışsa ne zaman bittiği sorulur. Antibiyotik bitiminden 3 gün (72 saat ) geçmiş ise numune alınır.

Hastaya yukarıya bakması söylenir. Swab hastadan materyal alınmadan hemen önce açılır, bekletilmez ve hiçbir yere değdirilmez.

Swab ile her iki delikten numune alınır. Tekrar swab kabına sokulur, üzerine hastanın ismi yazılır ve laboratuvara götürülür.

Cilt sürüntüsü alma

Hastaya antibiyotik kullanıp kullanmadığı sorulur. Antibiyotik kullanmamışsa numune alınır, kullanmışsa ne zaman bittiği sorulur. Antibiyotik bitiminden 3 gün (72 saat ) geçmiş ise numune alınır.

Lezyon nerede ise o bölgeden swab ile numune alınır. Swab hastadan materyal alınmadan hemen önce açılır, bekletilmez ve hiçbir yere değdirilmez.

Tekrar swab kabına sokulur, üzerine hastanın ismi yazılır ve laboratuvara götürülür.

Abse kültürü için numune alma

Hastaya antibiyotik kullanıp kullanmadığı sorulur. Antibiyotik kullanmamışsa numune alınır, kullanmışsa ne zaman bittiği sorulur. Antibiyotik bitiminden 3 gün (72 saat ) geçmiş ise numune alınır.

Abse nerede ise o bölge önce alkollü pamuk ile silinir. Daha sonra abseli bölgeden swab ile numune alınır.

Swab hastadan materyal alınmadan hemen önce açılır, bekletilmez ve hiçbir yere değdirilmez.

Abse patlamamış ise önce steril lanset ile patlatılır sonra swab ile numune alınır.

Abseli bölge tekrar alkol ile silinerek, steril bant ile kapatılır.

Tekrar swab kabına sokulur, üzerine hastanın ismi yazılır ve laboratuvara götürülür.

Balgam kültürü için numune alma

Hastaya antibiyotik kullanıp kullanmadığı sorulur. Antibiyotik kullanmamışsa numune alınır, kullanmışsa ne zaman bittiği sorulur. Antibiyotik bitiminden 3 gün (72 saat ) geçmiş ise numune alınır.

Hastanın ismi steril kabın üzerine yazılır ve kap hastaya verilir. Hastaya balgam örneği vermesi söylenir.

Hasta tükürük karışmamasına dikkat etmesi için uyarılır. Hastadan alınan balgam örneği laboratuvara götürülür.

Gaita kültürü ve analizi için numune alma

Hastaya gaita örneğini yapabileceği üzerinde ismi yazılı kap verilir. Gaita kültürü için steril kap gerekmez.

Eğer hastanın kanlı – mukuslu dışkılaması varsa özellikle bu kısmın verilmesi istenir.

Bebek hastaların bezinde gelen numuneler de kabul edilir. Numune alımından önce hastayla görüşülmüş ise bezi ters bağlaması belirtilir.

Sperm kültürü için numune alma

Hastaya öncelikle son 3 gün içinde antibiyotik kulanıp kullanmadığı sorulur. Sperm kültürü için hastanın cinsel perhiz yapmasına gerek yoktur.

Hastaya işlem öncesi ellerini sabunla iyice yıkayıp kurulaması ve numunenin alınmasındaki manüplasyon sırasında sabun, krem vb. harici maddeler kullanmaması gerektiği belirtilmelidir.

Sperm numunesinin mastürbasyon sonucu steril kaba alınması sağlanır. Steril kabın kapağı sıkıca kapatılmalı, kap üzerine hasta barkodu yada hasta bilgilerini (isim, soyisim, yaş bilgisi) içeren etiket mutlaka yapıştırılmalıdır.

Mycoplasma Hominis ve Üreaplazma Ürealyticum için idrar örneği alma

Steril kap kullanılır. Hastanın ismi steril idrar kabının üzerine yazılır ve kap hastaya verilir.

Hasta erkekse ön idrar örneği vermesi söylenir (hastaya numune verme şekli tarif edilir).

Hasta bayansa orta idrar örneği vermesi söylenir (hastaya numune verme şekli tarif edilir).

Spermiogram testi için numune alma

Sperm numunesinin laboratuvar dışından getirilmesi uygun değildir. Test sonuçlarının sağlıklı olabilmesi açısından numune laboratuvarda alınmalıdır.

Dışarıdan getirilen spermler, ısı değişikliği ve güneş ışığına maruz kalabileceğinden sonuçlar etkilenmektedir.

3-7 gün arasında cinsel perhiz uygulanmalıdır. Tüm ejakülatın steril kabın içine alınabilmesi için hasta numune vermeden önce bilgilendirilmelidir.

Hastanın numuneyi laboratuvar dışında vermesi zorunlu ise, verilen ejakülatın steril kap içinde laboratuvara getirilmesi esnasında kabın mutlak alüminyum folyo ile sarılması çok soğuk yada sıcağa maruz bırakılmaması ve en geç yarım saat içinde laboratuvara ulaştırılması gerekmektedir.

Numune çantasının hazırlama kuralları

Çantanın dış yapısı ısı izolasyonuna sahiptir, iç yapısındaki sünger/köpük iç sıcaklığı koruyabilecek yapıdadır. Çanta içine konacak buz kalıbı numunelerin transfer sırasında uygun ısıda kalmasını sağlamak için gereklidir.

Çanta içine konulacak olan buz kalıbının mutlaka donmuş olması gereklidir.

Yerleştirme işlemi bittikten sonra çantanın mutlaka sıkıca kapatılması gereklidir. Aksi takdirde numunelerin transfer sırasında düşmesi, kırılması, dökülmesi, kaybolması mümkündür.