Numune Red Kriterleri

Laboratuvarda çalışılan testlerden doğru sonuç elde edilmesi ve özellikle analiz öncesi evre hatalarının en aza indirilmesini sağlamak için numunelerin bazı kriterlere uyması gereklidir.

Aşağıda belirtilen kriterlere uymayan numuneler red edilerek çalışılmamalı ve yeni numune istenmelidir.

Mikrobiyoloji Laboratuvarı Numune Red Kriterleri

Uygun koşullarda ve sürede bekletilmemiş olan numuneler.

Kontamine örnek kapları.

Homojenize edilmemiş örnekler.

Toplama kaplarının niteliklerinin uygunsuzluğu.

Hastada ishal, Hemoroid, adet kanaması olması durumunda Gaitada Gizli Kan (GGK) testi uygulanmaz.

Serolojik testler için 2 ml’den az kan alınması, Hemoliz oluşumu, Hatalı tüp seçimi.

Elisa testleri için 3 ml’den az kan alınması, Hemoliz oluşumu, Hatalı tüp seçimi.

Kan Kültürünün çocuklarda 2 ml’den az kan alınması.

Gaita numunesinin 1 saatten fazla beklemiş olması.

İdrar numunesinin steril kap dışında başka bir kaba yapılmış olması, ya da başka bir kaptan aktarılması.

Tam idrar tetkiki için 5 cc’den az idrar numunesi verilmesi.

Barkodsuz tüp veya yanlış barkod yapıştırılması.

Hasta adı ve soyadının bulunmadığı, örnek tanımının yapılmadığı, hatalı yapıldığı veya örnek kabındaki bilgilerin uyumsuz olduğu durumlarda numune kabulü yapılmaz.

Ayrıca barkodu olmayan numuneler laboratuvara kabul edilmez. Sistem arızası olduğunda, servis sorumlusunun laboratuvarı bilgilendirmesi dahilinde acil testler çalışılır.

Biyokimya Laboratuvarı Numune Red Kriterleri

Tam Kan Sayımı (CBC) için 1 cc den az kan alımı, pıhtılı kan, hatalı tüp seçimi.

Biyokimya ve Hormon için gelen kanların 2 cc den az olması ve Hemolizli olması, yanlış barkodlu olması.

Hemoglobin A1C için 2 cc’den az veya fazla kan olması, pıhtılı kan, hatalı tüp seçimi olması.

Koagülasyon kanları siyah çizginin altında ya da üstünde ise, yanlış tüpe kan alınması, kanın pıhtılı olması, kanın kataterden ya da serumlu koldan alınması.

Barkodsuz tüp veya yanlış barkod yapıştırılması.

Hasta adı ve soyadının bulunmadığı, örnek tanımının yapılmadığı, hatalı yapıldığı veya örnek kabındaki bilgilerin uyumsuz olduğu durumlarda numune kabulü yapılmaz. Ayrıca barkodu olmayan numuneler laboratuvara kabul edilmez. Sistem arızası olduğunda, servis sorumlusunun laboratuvarı bilgilendirmesi dahilinde acil testler çalışılır.

Hemolizli kanlar laboratuvara kabul edilmez.

Lipemik, ikterik numuneler geldiğinde LİS’ in açıklama kısmında belirtilir. Aşırı ise kabul edilmez.

Tüp içindeki numune miktarı yeterli değilse numune kabul edilmez.

Plazma ve Tam Kan örneklerinde pıhtılı olanlar kabul edilmez.

Laboratuvara uygun transfer koşullarında gelmeyen örnekler kabul edilmez.

Önerilen sürelerin dışında bekletilmiş örnekler laboratuvara kabul edilmez.