OGTT (Oral Glukoz Tolerans Testi) Nedir, OGTT 50 g ve 100 g Testi Nasıl Yapılır ?

OGTT (Oral Glukoz Tolerans Testi) asıl olarak Diyabet teşhis kriteri olarak, İnsülin direnci araştırması sırasında ve bazen de Hipoglisemi belirtileri tanımlayan kişilerin değerlendirilmesinde kullanılır.

Nadiren Akromegali ile ilişkili araştırmalar sırasında kullanılır.

Günümüzde en sık olarak Bozulmuş Açlık Glisemisi olan veya açlık kan glukoz konsantrasyonunun referans aralık sınırları içinde bulunmasına karşın, sebebi açıklanamayan Nefropati, Nöropati, Retinopati gibi sorunları olan hastalarda Diabetes Mellitus olasılığının araştırılması amacıyla kullanılır.

Hemoglobin A1c’nin Diyabet teşhisi için kullanılabilecek bir parametre olarak kabul edilmesinden sonra, bu hastalığın teşhisi amacıyla OGTT testi uygulanma ihtiyacı belirgin derecede azalmıştır.

OGTT 75 gr Testi Nasıl Yapılır ?

Test 1970 yılından bu yana Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanımlandığı şekilde uygulanmaktadır.

Buna göre test uygulanacak kişi, testten önceki en az 3 gün boyunca Karbonhidrat’ı kısıtlanmamış bir diyet uygular.

Genel olarak diyetin günlük 150 gram’dan daha fazla Karbonhidrat içerme koşulundan söz edilse de, Karbonhidrat’ı özellikle kısıtlanmamış bir diyet, genellikle bu ihtiyacı karşılar.

Testin uygulandığı sırada şahsın herhangi bir akut hastalığı bulunmamalı, hasta her zamanki günlük aktivitelerini sürdürüyor olmalıdır.

Testin hastanede yatmakta olan hastalara uygulanması önerilmez.

Hasta testin uygulanacağı sabah, dinlenmiş ve test öncesindeki 8-12 saat boyunca su dışında hiçbir şey yememiş ve içmemiş olarak laboratuvara gelmelidir.

Diürnal ritim sergileyebildiğinden ve öğleden sonraki ölçümlerde daha düşük değerler elde edilebildiğinden, testin sabah saatlerinde uygulanması önerilir.

Yetişkinlere 75 gr, çocuklara kilogram başına 1.75 gr Glukoz verilir.

Çocuklara verilecek doz hiçbir zaman toplamda 75 gramı geçmez.

Vücut ağırlığı 43 kg’ın altında olan yetişkinlere de çocuklar için geçerli olan hesaplama yapılması uygundur.

Testin aşağıda tanımlandığı şekilde uygulanması önerilir :

1- Aç olarak ilk kan örneği alınır.

2- Hastaya glukoz çözeltisi verilir. Çözelti en fazla 5 dakika içinde içilmelidir.

3- Doktor tarafından belirlenen aralıklarla kan örnekleri alınır.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan ilk tanımlamada, 2 saat boyunca 30 dakikalık aralıklarla kan örneği alınması önerildiği halde günümüzde, alınan örnek sayısı genellikle azaltılmaktadır.

En önemli, karar verdirici örnek 2. saat örneği olduğundan, çoğu zaman yalnızca açlık ve 2. saat örneklerinden çalışma yapılması yeterli bulunur.

Testin yapılma amacına uygun olarak doktor 2 saatlik dönem içinde daha fazla örnek alınmasını isteyebileceği gibi, testin süresinin uzatılmasını da talep edebilir.

Reaktif Hipoglisemi olasılığının araştırılması hedefleniyorsa genellikle testin daha uzun uygulanması istendiği gibi, alınan örneklerden en azından bir kısmından İnsülin ölçümünün yapılması da talep edilebilir.

OGTT 50 gr Testi Nasıl Yapılır ?

Gebeliğin 24-28. haftalar içerisinde Gestasyonel Diyabet hastalığını saptamak için 50 gr glukoz yükleme testi uygulanır.

Test aç karnına ya da tok karnına yapılabilir.

50 gram şeker içilir ve 1 saat sonra kan alınıp glukoz bakılır.

5O gr OGTT sonucu 140’dan yüksek ise 100 gr OGTT testi uygulanır.

OGTT 100 gr Testi Nasıl Yapılır ?

Hasta, 3 gün normal ve günlük hayatını sürdürmelidir.

Üçüncü gün akşamı ardından 12 saat hiç yemek yenmemeli ve sabah açlık kanı alınır.

Sonrasında ise 100 gr glukoz 5 dakika içinde içirilir.

Daha sonra birinci, ikinci ve üçüncü saatlerde glukoz yani kan şekeri ölçülür.

Aç karnına > 95 mg/dl
1.saattte> 180 mg/dl
2.saatte> 155 mg/dl
3.saatte> 140 mg/dl

Buradaki 4 değerden 2 ya da daha fazlası yüksek çıkarsa Gestasyonel Diyabet teşhisi konulur. 

75 gram OGTT sonucu aşağıdaki tabloya göre yorumlanır.

 

Numune:

Serum (kırmızı veya sarı kapaklı tüp), NaF-oksalatlı plazma (gri kapaklı tüp).

Örnek NaF içermeyen bir tüpe alınmışsa, bekletilmeden santrifüj edilerek serum ayrılmalıdır.

Bu şekilde ayrılan serum 25 C’de 8 saat, 4 C’de 72 saat stabilitesini korur.

NaF kullanılarak alınan örnekten hazırlanan plazma, stabilitesini oda sıcaklığında 24 saat muhafaza edebilir.

 

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !