Oksiyur (Kıl Kurdu) Testi ve Gaitada Enterobius Vermicularis Nedir ?

Oksiyur (Kıl Kurdu, Enterobius Vermicularis) Testi rutin parazit incelemelerinde istenebileceği gibi tek olarakta istenebilir.

Farkı diğer parazitler gibi dışkıkan direkt mikroskobi ile saptamak çoğu zaman mümkün değildir.

Selofan Bant yöntemiyle tanı konur.

Özellikle de çocuklarda, Kıl Kurdu enfeksiyonu olasılığının araştırılması amacıyla kullanılır.

Enterobius Vermicularis Nedir ?

Yuvarlak solucan yani Nematod grubundan olan Enterobius Vermicularis Halk arasında Kıl Kurdu olarak adlandırılır.

Yetişkin dişilerinin boyu 8-13 mm, erkeklerinin boyu 2-5 mm‘dir.

Yumurtaları renksiz, şeffaf ve oval görünümde olup uzunluğu 50-60 µm, eni 20-30 µm civarındadır. Çıplak gözle parazitin görülebilmesine rağmen, yumurtaların görünmesi mümkün değildir.

Bu parazitin doğada bilinen tek konakçısı İnsan‘dır.

Parazit bütün Dünya’da, özellikle kalabalık halde, bir arada yaşayan okul öncesi ve okul çağındaki çocuklar arasında yaygın bir şekilde görülür.

Ağız yoluyla alınan yumurtalar, Duodenum’da çatlar ve  larvalar serbest hale gelir.

Duodenum’dan başlayan seyahat sırasında yaşanan olgunlaşma süreci sonunda Kalın Bağırsağa ulaşan larvalar erişkin hale gelmiş olur.

Yeterli olgunluğa ulaştıklarında, Anüs’ten dışarı çıkarak içlerindeki yumurtaları boşaltır ve ölürler.

Parazitin Anüs dışına çıkışı genellikle gece, uykunun derin olduğu saatlerde gerçekleşir. Daha çok makat çevresindeki kıvrımlara bırakılan yumurtalar, oksijenle temastan sonra yaklaşık 5-6 saat içinde olgunlaşmasını tamamlar.

Kaşıntılı olan Perianal bölgeyi kaşıyan kişi kendini yeniden enfekte edebildiği gibi elle temas sonucunda çevresindekileri de enfekte edebilir.

Enfekte kişi uyandıktan sonra yumurtaları doğrudan doğruya çevreye yayabileceği gibi, iç çamaşırları ve yatak çarşafları da yumurtaların çevreye yayılmasına aracılık edebilir.

Yumurtalar dış ortama oldukça dayanıklıdır.

Çok yüksek sıcaklıklara maruz kalmadıkları sürece dış ortamda 3 hafta’ya kadar Enfekte edici özelliklerini muhafaza edebilirler.

Enterobius Vermicularis’in sebep olduğu enfeksiyon, Oksiyurozis veya Enterobiazis olarak adlandırılır.

Enfekte kişilerin yaklaşık üçte birinde herhangi bir klinik şikâyet bulunmaz.

Bütün Dünya’da yaygın olarak görülen bu parazitin enfeksiyonunda şikayetler, çocuklarda yetişkinlere göre daha belirgin olarak görülür.

 

En sık rastlanan şikâyet, Anal ve Perineal bölgelerde özellikle geceleri artan Kaşıntı‘dır.

İştahsızlık ve Karın ağrısı da hastalarda en sık görülen belirtilerdendir.

Çok nadir de olsa, Bağırsaklarda bulunan parazit Akut Apandisit sebebi olabileceği gibi, Bağırsak tıkanması, Perforasyon‘a yol açabilir, Crohn hastalığına benzer şekilde Enterokolit ve Eozinofilik İleokolit‘e neden olabilir.

Parazit çok seyrek de olsa Bağırsak dışı yerleşim gösterebilir.

 

 

Tanı Nasıl Konur ?

Perianal bölgeden Selofan Bant tekniği ile veya Anal Swap’larla toplanan yumurtaların mikroskopik inceleme sırasında görülmesiyle konur.

Parazitin yumurtalarını Bağırsak içine bırakmaması nedeniyle dışkıdan yapılacak incelemenin fazla bir yararı olmaz.

Selofan Bant tekniğinde, bir lam üzerine yapıştırılmış Selofan Bant’lar kullanılır. Yetişkin hastalarda Anal Swap’larla yumurta toplanması tekniği tercih edilir.

Her iki teknikle de yumurta toplama işlemi, sabahın erken saatlerinde, sabah temizliği yapılmadan, tuvalete gidilmeden, mümkünse yataktan çıkılmadan önce yapılmalıdır.

Hasta yüzükoyun pozisyondayken, yardımcı olan şahıs, Selofan Bandın yapışkan yüzünü anüs çevresine ve özellikle de deri kıvrımlarına temas ettirir.

Amaç, mevcutsa parazitin cilt üzerine bıraktığı yumurtaların banda yapışmasını sağlamaktır.

Bu işlemin tamamlanmasından hemen sonra, Band lam üzerine yapıştırılarak mikroskop altında incelenmek üzere laboratuvara ulaştırılır.

Uygulamanın hassasiyetini artırmak amacıyla bu işlemin en az 3 ayrı günde tekrarlanması önerilir. Bölgedeki kılların rahatsız edici miktarda olması durumunda, bölgedeki yumurtaların toplanması amacıyla Pamuk Swap kullanılabilir.

Swap Anüs bölgesine sürülerek dolaştırıldıktan sonra, serum fizyolojik içinde laboratuvara gönderilir. Bu örnekten hazırlanan preparatlar da mikroskop altında incelenir.

Tedavi Nasıldır ?

Mebendazol, Pyrantel Pamoate ve Albendazol kullanılabilir.

Bu parazitin aynı evde yaşayan diğer bireylere bulaşma olasılığı yüksek olduğundan, Aile bireylerinden birinde rastlanması durumunda diğer Aile bireylerinin de tedaviye tabi tutulması genellikle önerilir.

Tedavinin yaklaşık 2 hafta kadar sonra tekrarlanması önerilir.