Oligoklonal Bant Araştırması (BOS İmmünfiksasyon Elektroforezi) Nedir ?

Oligoklonal Bant Araştırması (BOS İmmünfiksasyon Elektroforezi) Kriptokkokal Menenjit, İdiopatik Polinörit, Nörosifiliz, Kronik Rubella Panensefaliti, Subakut Sklerozan Panensefalit ve özellikle Multiple Skleroz olasılığının değerlendirilmesine yönelik araştırmalar sırasında kullanılır.

Multiple Skleroz hastalığının teşhisi, klinik bulgular, MR bulguları ve Beyin-Omurilik sıvısı kullanılarak yapılan laboratuvar testleri ile konulabilir.

IgG indeks değeri hesaplanması ve Oligoklonal Band araştırması yapılması bu hastalıkla ilişkili olarak uygulanabilecek başlıca laboratuvar testleridir.

Multiple Skleroz hastalarında bu iki testten birinin pozitif sonuç verme olasılığı % 90 civarındadır. Hastaların yaklaşık % 70-80 kadarında her iki testin sonucu da pozitif bulunur.

İzoelektriksel Fokuslama tekniği kullanılarak Beyin Omurilik sıvısından yapılan çalışmada, serumda karşılığı olmayan 4 veya daha fazla sayıda Band bulunduğunun belirlenmesi, Multiple Skleroz lehine bir bulgu olarak kabul edilir.

Band sayısı hastalığın aktivitesi ile herhangi bir ilişki göstermez.

BOS İmmünfiksasyon Elektroforezi Neden Yapılır ?

Multiple Skleroz’da testin sensitivitesi % 90, spesifitesi ise % 94 civarındadır.

Bu oran IgG indeksi için sırasıyla % 70 ve % 96 dır.

Klinik uygulamada en sık olarak Multiple Skleroz olasılığının araştırılması amacıyla kullanılan bir test olduğu halde :

Kriptokkokal Menenjit

İdiopatik Polinörit

Nörosifiliz

Kronik Rubella Panensefaliti ve

Subakut Sklerozan Panensefalit’te de BOS’da Oligoklonal Bant görülebilir.

Oligoklonal Band varlığı Multiple Skleroz hastalarının % 90 kadarında pozitif olduğu halde, Subakut Sklerozan Panensefalit vakalarının tamamında pozitif bulunur.

Tespit edilen bantların Multipl Skleroz olasılığını desteklemesi, için numunenin serumla kontamine olmaması ve karşılıklarının serumda bulunmaması gerekir.

Numune :

Beyin-Omurilik Sıvısı.

BOS ile birlikte Serum örneği de gönderilmelidir.

 

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !