p-ANCA (Miyeloperoksidaz) Testi Nedir ?

p-ANCA (Miyeloperoksidaz) testi başlıca Otoimmün Vaskülit ve özellikle de Mikroskobik Polianjitis olasılığının değerlendirilmesi ve hastalarda tedaviye alınan cevabın izlenmesi amacıyla kullanılır.

İnsan Nötrofil substratı kullanılarak yapılan İmmünfloresan boyamada Perinükleer boyanma paterni gösteren antikorlar, p-ANCA olarak adlandırılır.

p-ANCA (Miyeloperoksidaz) Testi Nedir ?

Miyeloperoksidaz, Nötrofil ve Monosit’lerde bulunan bir enzimdir. Hidrojen Peroksidaz enziminin de rol aldığı reaksiyonlar sonucunda Hidrojen Peroksit’in, Hipoklorit ve Hipokloröz Asit’e dönüşmesini sağlar.

Hipokloröz Asit, Bakterilerle etkileşerek onları tahrip eder. Ancak bu maddenin kontrolsüz bir şekilde fazla miktarda bulunması normal dokularda da zedelenmeye sebep olur.

Bu sebeple Myeloperoksidaz, Kistik Fibrozis ve pek çok otoimmün hastalıkta meydana gelen doku hasarında olduğu gibi Ateroskleroz sürecinden de kısmen sorumludur.

p-ANCA Pozitif Ne Demek ?

p-ANCA pozitifliği, öncelikle Mikroskopik Polianjitis olasılığını akla getirir.

Ancak bu teşhisin konulabilmesi için benzer klinik bulguları sergileyebilen, Sistemik Lupus Eritematozus ve Goodpasture Sendromu’na ait serolojik test sonuçlarının negatif olduğundan emin olunması gerekir.

Mikroskopik Polianjit dışında ;

Romatoid Artrit

Felty Sendromu

Alveolar Hemorajiler

Anjitis/Polianjitis vakaları

Lökositoklastik cilt vasküliti

Nekrotizan – Cresentik Glomerülonefrit

İltihabi Bağırsak Hastalığı

Otoimmün Karaciğer Hastalığı ve

Churg-Strauss Sendromu’nda da görülebilir.

Numune:

Serum.

Referans Değer:

Negatif.