Parkinson Hastalığı Belirtileri ve Tedavisi ?

Parkinson Hastalığı 2. sırada görülen nörodejeneratif bozukluktur ve en yaygın hareket bozukluğudur.

Dünyaca ünlü eski boksör Muhammed Ali‘de bu hastalıktan ölmüştür.

Halkımız arasında ellerde titreme hastalığı, titreme hastalığı gibi isimler de verilmiştir.

Bu hastalığa yakından bakalım, özellikle istemsiz ve durdurulamayan titremeleri başlayan kişilerin uyanık olması gerekir.

Kas kontrolünün ilerleyici olarak kaybedilmesi ile uzuvlarda ve başta titreme, kaslarda sertlik, yavaşlık ve denge bozukluğu ile gider.

Belirtiler kötüleşirken, basit görevleri yapmak, yürümek hatta konuşmak bile zorlaşmaya başlar.

Parkinson hastalığının ilerlemesi ve bozulma derecesi kişiden kişiye değişir. Parkinson hastalığı olan birçok insan çok uzun süre verimli yaşarken, diğerleri çok daha hızlı özürlü olurlar.

Erken ölüm genellikle düşmeye bağlı yaralanmalar veya pnömoni gibi komplikasyonlardan kaynaklanmaktadır.

Parkinson hastalığı gelişen bireylerin çoğu 60 yaş ve üzerindedir. Genel yaşam beklentisi arttıkça, gelecekte Parkinson hastalığı olan bireylerin sayısı artacaktır.

Erişkin başlangıçlı Parkinson hastalığı en sık görülür, ancak 21-40 yaş arasında ve erken başlayan Parkinson hastalığı gibi 21 yaşından önce başlayan tipleri de mevcuttur.

Parkinson hastalığının tanımlanması M.Ö. 5000 yılına dayanıyor. O günlerde, eski bir Hint uygarlığı, Kampavata dedikleri hastalığı bugün levodopa olarak bilinen terapötik maddeyi içeren bir bitkinin tohumlarıyla tedavi etti.

Parkinson hastalığı adını, İngiliz doktor James Parkinson’dan almıştır. 1817 yılında ilk olarak bozukluğu “sarsıntı felci” olarak detaylı bir şekilde tarif etmiştir.

Parkinson Hastalığının Nedeni Nedir ?

Dopamin adı verilen bir madde, düzgün ve kontrollü hareketler üretmek için iki beyin alanı (substantia nigra ve korpus striatum) arasında bir haberci görevi görür.

Parkinson hastalığının hareketle ilişkili semptomlarının çoğuna substantia nigra’daki Dopamin üreten hücrelerin kaybından dolayı Dopamin eksikliği neden olur.

Dopaminin kaybı ne kadar büyükse, hareketle ilgili semptomlar o kadar kötü olur.

Beyindeki diğer hücreler de bir dereceye kadar dejenere olurlar ve Parkinson hastalığının hareketle ilgili olmayan semptomlarına katkıda bulunabilirler.

Dopamin eksikliğinin Parkinson hastalığının motor semptomlarına neden olduğu bilinmesine rağmen, Dopamin üreten Beyin hücrelerinin bozulmasının nedeni  açık değildir.

Genetik ve patolojik çalışmalar çeşitli disfonksiyonel hücresel süreçlerin, inflamasyonun ve stresin hücre hasarına katkıda bulunduğunu ortaya koymuştur.

Buna ek olarak, Lewy cisimleri adı verilen anormal kümeler, Parkinson hastalığı olan bireylerin birçok Beyin hücresinde bulunur. Parkinson hastalığına ilişkin bu kümelerin işlevi anlaşılamamıştır.

Genel olarak, bilim adamları Dopamin kaybının genetik ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonundan kaynaklandığından şüphelenmektedir.

Parkinson Hastalığı Belirtileri Nelerdir ?

Parkinson hastalığının birincil semptomları, gönüllü ve istem dışı motor fonksiyonlarıyla ilgilidir ve genellikle vücudun bir tarafında başlar.

Semptomlar başlangıçta hafiftir ve zaman içinde ilerleyecektir. Bazı kişiler diğerlerinden daha fazla etkilenir.

Çalışmalar, birincil belirtilerin ortaya çıktığı zamana kadar, Parkinson hastalığı olan bireylerin Beynin Dopamin üreten hücrelerinin % 60 ila % 80 veya daha fazlasını kaybedeceğini göstermiştir.

Karakteristik motor semptomları şunlardır:

Titremeler

Parmaklar, eller, kollar, ayaklar, bacaklar, çene veya kafa içinde titremeler olur. Rahatsız edici olanlar çoğu zaman dinlenirken görülür, ancak bir iş yaparken olmazlar.

Bir kişi heyecanlı, yorgun veya stresli olduğunda, titremeler daha da kötüye gitebilir.

Sertlik

Hareket sırasında artabilen uzuvlar ve gövdede sertlik. Sertlik kas krampları ve ağrıya neden olabilir.

İnce el hareketlerinin kaybedilmesi, sıkışık el yazısına (Mikrografi) neden olabilir ve yemeyi zorlaştırabilir.

Bradikinezi

Gönüllü hareketlerin yavaşlamasıdır.

Zamanla, harekete geçmek ve hareketi tamamlamak zorlaşabilir. Sertlik ile birlikte yüz kaslarını da etkileyebilir ve ifadesi olmayan, “Maske benzeri” bir görünüme yol açar.

Postüral dengesizlik

Engellenmiş veya kaybolmuş refleksler dengeyi sağlamayı zorlaştırabilir. Postür kararsızlığı düşmelere neden olabilir.

 

 

Parkinson Yürüyüşü

Daha ilerlemiş Parkinson hastalığı olan bireyler, çarpıtılmış bir konuma ve azalmış veya olmayan kol salınımlı, ayırıcı bir yürüyüş sergilerler.

Yürüyüşe başlamak ve dönüş yapmak zorlaşabilir. Bireyler adım adım ilerledikçe donabilir ve yürürken öne düşebilirler.

Kaygı, güvensizlik ve stres

Karışıklık, hafıza kaybı ve Demans 

Kabızlık

Depresyon

Yutma güçlüğü ve aşırı salivasyon

Koku duyusu azalması

Terleme artışı

Erkek Erektil Disfonksiyon

Cilt problemleri

Yavaş, daha sessiz konuşma ve tek tonlu ses

İdrara sıkışma diğer belirtilerdir.

Parkinson Hastalığı Nasıl Teşhis Edilir ?

Parkinson hastalığının erken ve doğru teşhisi, mümkün olan en uzun süre yüksek bir yaşam kalitesini sürdürmek için önemlidir.

Bununla birlikte, Parkinson hastalığını kesin olarak teşhis edecek herhangi bir test yoktur.

Parkinson hastalığının teşhisi – özellikle erken evrede – ilgili hareket bozukluklarına ve Parkinson benzeri semptomlarla ilgili diğer koşullara benzerlikler nedeniyle zor olabilir.

Bu nedenle semptomlardan sorumlu olabilecek diğer koşulları ortadan kaldırmak için erken safhadaki bireyleri düzenli olarak yeniden değerlendirmek önemlidir.

Hareket bozuklukları konusunda uzmanlaşmış bir Nörolog, doğru tanıyı koyacaktır.

İlk değerlendirme, Tıbbi öykü, Nörolojik bir muayene ve mevcut semptomlara dayanarak yapılır.

Parkinson Hastalığının Tedavisi Nedir ?

Şu anda Parkinson hastalığı için herhangi bir kesin tedavi mevcut değildir.

Motor semptomlarının başlamasını geciktirmek ve motor semptomlarını hafifletmek için çeşitli terapiler mevcuttur.

Bu tedavilerin tümü ya Dopaminin yerini alması, Dopaminin taklit edilmesi ya da Dopamin etkisinin süresini uzatarak Beyindeki Dopamin miktarını artıracak şekilde tasarlanmıştır.

Çalışmalar, motor olmayan evredeki erken tedavinin motor semptomlarının başlamasını geciktirerek yaşam kalitesini arttırdığını göstermiştir.

Parkinson hastalığının en etkili tedavisi, Levodopa (Sinemet) olup, Beyinde Dopamine dönüştürülür.

Bununla birlikte, Levodopa ile yapılan uzun süreli tedavi, istenmeyen yan etkilere (her doza kısa süreli yanıt, ağrılı kramplar ve istemsiz hareketler) neden olabileceğinden, motor bozukluğu daha şiddetli olana kadar kullanımı genellikle ertelenir.

İlerlemiş, neredeyse yönetilemeyen motor semptomları olan bazı kişiler için cerrahi bir seçenek olabilir.

Derin Beyin stimülasyonunda (DBS), cerrah hareketle ilgili Beynin alanlarını uyarmak için elektrotları yerleştirir. Başka bir ameliyat çeşidinde, Beynin Parkinson semptomlarına neden olan belirli alanları yok edilir.

Araştırılan alternatif bir yaklaşım, kök hücrelerden türeyen Dopamin üreten hücrelerin kullanılmasıdır.

Kök hücre tedavisi büyük potansiyele sahipken, bu tür hücreler Parkinson hastalığının tedavisinde terapötik değere gelebilmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

İlaç ve cerrahiye ek olarak, genel yaşam tarzı değişiklikleri (dinlenme ve egzersiz), fizik tedavi, mesleki terapi ve konuşma terapisi faydalı olabilir.

Parkinson Hastalığı Ölümcül mü ?

Parkinson hastalığının semptomlarının şiddeti kişiden kişiye büyük ölçüde değişir ve bozukluğun ne kadar hızlı ilerleyeceğini tahmin etmek mümkün değildir.

Parkinson hastalığının kendisi ölümcül bir hastalık değildir ve ortalama yaşam beklentisi hastalığı olmayan insanlardakine benzerdir.

Pnömoni, düşmeye bağlı yaralanmalar ve boğulma gibi ikincil komplikasyonlar ölümle sonuçlanabilir.