Parkinson Hastalığı Nedir ? & Parkinson Hastalığı Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi

Parkinson hastalığı 2. sırada görülen nörodejeneratif bozukluktur ve en yaygın hareket bozukluğudur.

Dünyaca ünlü eski boksör Muhammed Ali‘de bu hastalıktan ölmüştür.

Halkımız arasında ellerde titreme hastalığı, titreme hastalığı gibi isimler de verilmiştir.

Bu hastalığa yakından bakalım, özellikle istemsiz ve durdurulamayan titremeleri başlayan kişilerin uyanık olması gerekir.

Kas kontrolünün ilerleyici olarak kaybedilmesi ile uzuvlarda ve başta titreme, kaslarda sertlik, yavaşlık ve denge bozukluğu ile gider.

Belirtiler kötüleşirken, basit görevleri yapmak, yürümek hatta konuşmak bile zorlaşmaya başlar.

Parkinson hastalığının ilerlemesi ve bozulma derecesi kişiden kişiye değişir. Parkinson hastalığı olan birçok insan çok uzun süre verimli yaşarken, diğerleri çok daha hızlı özürlü olurlar.

Erken ölüm genellikle düşmeye bağlı yaralanmalar veya pnömoni gibi komplikasyonlardan kaynaklanmaktadır.

Parkinson hastalığı gelişen bireylerin çoğu 60 yaş ve üzerindedir. Genel yaşam beklentisi arttıkça, gelecekte Parkinson hastalığı olan bireylerin sayısı artacaktır.

Erişkin başlangıçlı Parkinson hastalığı en sık görülür, ancak 21-40 yaş arasında ve erken başlayan Parkinson hastalığı gibi 21 yaşından önce başlayan tipleri de mevcuttur.

Parkinson hastalığının tanımlanması M.Ö. 5000 yılına dayanıyor. O günlerde, eski bir Hint uygarlığı, Kampavata dedikleri hastalığı bugün levodopa olarak bilinen terapötik maddeyi içeren bir bitkinin tohumlarıyla tedavi etti.

Parkinson hastalığı adını, İngiliz doktor James Parkinson’dan almıştır. 1817 yılında ilk olarak bozukluğu “sarsıntı felci” olarak detaylı bir şekilde tarif etmiştir.

Parkinson hastalığına neden olan şey nedir ?

Dopamin adı verilen bir madde, düzgün ve kontrollü hareketler üretmek için iki beyin alanı (substantia nigra ve korpus striatum) arasında bir haberci görevi görür.

Parkinson hastalığının hareketle ilişkili semptomlarının çoğuna substantia nigra’daki dopamin üreten hücrelerin kaybından dolayı dopamin eksikliği neden olur.

Dopamin miktarı çok düşük olduğunda, substantia nigra ile korpus striatum arasındaki iletişim etkisiz hale gelir ve hareket engellenir.

Dopaminin kaybı ne kadar büyükse, hareketle ilgili semptomlar o kadar kötü olur.

Beyindeki diğer hücreler de bir dereceye kadar dejenere olurlar ve Parkinson hastalığının hareketle ilgili olmayan semptomlarına katkıda bulunabilirler.

Dopamin eksikliğinin Parkinson hastalığının motor semptomlarına neden olduğu bilinmesine rağmen, dopamin üreten beyin hücrelerinin bozulmasının nedeni  açık değildir.

Genetik ve patolojik çalışmalar çeşitli disfonksiyonel hücresel süreçlerin, inflamasyonun ve stresin hücre hasarına katkıda bulunduğunu ortaya koymuştur.

Buna ek olarak, Lewy cisimleri adı verilen anormal kümeler, Parkinson hastalığı olan bireylerin birçok beyin hücresinde bulunur. Parkinson hastalığına ilişkin bu kümelerin işlevi anlaşılamamıştır.

Genel olarak, bilim adamları dopamin kaybının genetik ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonundan kaynaklandığından şüphelenmektedir.

Parkinson hastalığı ile hangi genler ilişkilidir ?

Çoğu bireyde, Parkinson hastalığı idiyopatiktir yani bilinen nedeni olmaksızın rastgele olarak ortaya çıkar.

Bununla birlikte, Parkinson teşhisi konan bazı kişilerin de hastalıkları olan aile bireyleri var. Şu ana kadar Parkinson hastalığına kesin olarak bağlı 5 gen tespit edildi.

SNCA (sinüloin, amiloid öncülünün alfa olmayan A4 bileşeni): Parkinson hastalığı olan bireylerin beyin hücrelerinde bu protein Lewy cisimleri olarak adlandırılan kümeler halinde toplanır.

PARK2 (Parkinson hastalığı otozomal resesif geçişli, juvenil 2)

PARK7 (Parkinson hastalığı otozomal resesif geçişli, erken başlangıç ​​7)

PINK1 (PTEN’in indüklediği varsayılan kinaz 1)

LRRK2 (lösin açısından zengin tekrar kinaz 2)

Parkinson hastalığı için kimler risk altındadır ?

Yaş, Parkinson hastalığının gelişimi ve ilerlemesi için en büyük risk faktörüdür. Parkinson hastalığı gelişen çoğu insan 60 yaşın üzerindedir.

Erkekler kadınlardan 1.5 kat ila 2 kat daha sık etkilenir.

Az sayıdaki birey, ailede bozukluğun geçmişi nedeniyle artan risk altındadır.

Kafa travması, hastalık veya pestisitler ve herbisitler gibi çevresel toksinlere maruz kalma da bir risk faktörü olabilir.

Parkinson hastalığının belirtileri nelerdir ?

Parkinson hastalığının birincil semptomları, gönüllü ve istem dışı motor fonksiyonlarıyla ilgilidir ve genellikle vücudun bir tarafında başlar.

Semptomlar başlangıçta hafiftir ve zaman içinde ilerleyecektir. Bazı kişiler diğerlerinden daha fazla etkilenir.

Çalışmalar, birincil belirtilerin ortaya çıktığı zamana kadar, Parkinson hastalığı olan bireylerin beynin dopamin üreten hücrelerinin % 60 ila % 80 veya daha fazlasını kaybedeceğini göstermiştir.

Karakteristik motor semptomları şunlardır:

Titremeler

Parmaklar, eller, kollar, ayaklar, bacaklar, çene veya kafa içinde titremeler olur. Rahatsız edici olanlar çoğu zaman dinlenirken görülür, ancak bir iş yaparken olmazlar.

Bir kişi heyecanlı, yorgun veya stresli olduğunda, titremeler daha da kötüye gitebilir.

Sertlik

Hareket sırasında artabilen uzuvlar ve gövdede sertlik. Sertlik kas krampları ve ağrıya neden olabilir.

İnce el hareketlerinin kaybedilmesi, sıkışık el yazısına (mikrografi) neden olabilir ve yemeyi zorlaştırabilir.

Bradikinezi

Gönüllü hareketlerin yavaşlamasıdır.

Zamanla, harekete geçmek ve hareketi tamamlamak zorlaşabilir. Sertlik ile birlikte yüz kaslarını da etkileyebilir ve ifadesi olmayan, “maske benzeri” bir görünüme yol açar.

Postüral dengesizlik

Engellenmiş veya kaybolmuş refleksler dengeyi sağlamayı zorlaştırabilir. Postür kararsızlığı düşmelere neden olabilir.

 

Parkinson yürüyüşü

Daha ilerlemiş Parkinson hastalığı olan bireyler, çarpıtılmış bir konuma ve azalmış veya olmayan kol salınımlı, ayırıcı bir yürüyüş sergilerler.

Yürüyüşe başlamak ve dönüş yapmak zorlaşabilir. Bireyler adım adım ilerledikçe donabilir ve yürürken öne düşebilirler.

Parkinson hastalığının sekonder semptomları neler ?

Parkinson hastalığının ana semptomları hareketle ilişkili iken ilerleyici kas kontrolü kaybı ve beyindeki hasarın devam etmesi ikincil semptomlara neden olabilir.

Bunlar ciddiyet bakımından çeşitlilik gösterir ve her birey bunları yaşamaz.

İkincil belirtilerin bazıları şunları içerir:

Kaygı, güvensizlik ve stres
Karışıklık, hafıza kaybı ve demans (yaşlı bireylerde daha sık görülür)
Kabızlık
Depresyon
Yutma güçlüğü ve aşırı salivasyon
Koku duyusu azalması
Terleme artışı
Erkek erektil disfonksiyon
Cilt problemleri
Yavaş, daha sessiz konuşma ve tek tonlu ses
İdrara sıkışma

Parkinson hastalığına benzer diğer koşullar nelerdir ?

Parkinson hastalığı ilk etapta Parkinson benzeri belirtilerle Parkinsonizm olarak bilinen bir dizi başka rahatsızlığa benzeyebilir.

Bu koşullar, çoklu sistem atrofisi, ilerleyici supranüklear felç, kortikobazal dejenerasyon, Lewy cisimcikli demans, inme, ensefalit (beyin iltihabı) ve kafa travmasını içerir.

Alzheimer hastalığı ve primer lateral skleroz da Parkinson hastalığı ile karışabilir.

Diğer benzer koşullar esansiyel tremor, distonik tremor, vasküler parkinsonizm ve uyuşturucu kaynaklı parkinsonizm’dir.

Parkinson hastalığı nasıl teşhis edilir ?

Parkinson hastalığının erken ve doğru teşhisi, mümkün olan en uzun süre yüksek bir yaşam kalitesini sürdürmek için önemlidir.

Bununla birlikte, Parkinson hastalığını kesin olarak teşhis edecek herhangi bir test yoktur (bireyin ölümünden sonra otopsi hariç).

Parkinson hastalığının teşhisi – özellikle erken evrede – ilgili hareket bozukluklarına ve parkinson benzeri semptomlarla ilgili diğer koşullara benzerlikler nedeniyle zor olabilir.

Bazen başka bir bozukluk olduğu şeklinde yanlış tanı konabilir ve bazen parkinson benzeri semptomları olan bireylere yanlışlıkla parkinson hastalığı teşhisi konabilir.

Bu nedenle semptomlardan sorumlu olabilecek diğer koşulları ortadan kaldırmak için erken safhadaki bireyleri düzenli olarak yeniden değerlendirmek önemlidir.

Hareket bozuklukları konusunda uzmanlaşmış bir nörolog, doğru tanıyı koyacaktır.

İlk değerlendirme, tıbbi öykü, nörolojik bir muayene ve mevcut semptomlara dayanarak yapılır.

Parkinson hastalığının tanısı aşağıdaki durumlarda daha olasıdır:

Üç ana semptomdan en az ikisi mevcutsa (istirahatte titreme, kas sertliği ve yavaşlık)
Semptomların başlangıcı vücudun bir tarafında olursa
Semptomlar, hareketi kontrol eden bölgede ilaç veya darbe gibi ikincil nedenlerden kaynaklanmıyorsa ve
Levodopa ile semptomlar belirgin olarak düzeliyorsa.

Parkinson hastalığının tedavisi nedir ?

Şu anda Parkinson hastalığı için herhangi bir kesin tedavi mevcut değildir.

Motor semptomlarının başlamasını geciktirmek ve motor semptomlarını hafifletmek için çeşitli terapiler mevcuttur.

Bu tedavilerin tümü ya dopaminin yerini alması, dopaminin taklit edilmesi ya da dopamin etkisinin süresini uzatarak beyindeki dopamin miktarını artıracak şekilde tasarlanmıştır.

Çalışmalar, motor olmayan evredeki erken tedavinin motor semptomlarının başlamasını geciktirerek yaşam kalitesini arttırdığını göstermiştir.

Parkinson hastalığının en etkili tedavisi, levodopa (Sinemet) olup, beyinde dopamine dönüştürülür.

Bununla birlikte, levodopa ile yapılan uzun süreli tedavi, istenmeyen yan etkilere (her doza kısa süreli yanıt, ağrılı kramplar ve istemsiz hareketler) neden olabileceğinden, motor bozukluğu daha şiddetli olana kadar kullanımı genellikle ertelenir.

Levodopa, levodopanın beyine ulaşmadan parçalanmasını önleyen sıklıkla karbidopa (Sinemet) ile birlikte verilir. Karbidopa ile birlikte uygulanması, daha düşük bir levodopa dozu sağlar ve böylece yan etkileri azaltır.

Parkinson hastalığının erken safhalarında, dopaminin (dopamin agonistleri) etkisini taklit eden maddeler ve dopaminin parçalanmasını azaltan maddeler (monoamin oksidaz B tipi (MAO-B) inhibitörleri) motor semptomların hafifletilmesinde çok etkili olabilir.

Bu ilaçların hoş olmayan yan etkileri, vücut dokularında sıvı birikimi, uyuşukluk, kabızlık, baş dönmesi, halüsinasyonlar ve mide bulantısı gibi belirtilerdir ve oldukça yaygındır.

İlerlemiş, neredeyse yönetilemeyen motor semptomları olan bazı kişiler için cerrahi bir seçenek olabilir.

Derin beyin stimülasyonunda (DBS), cerrah hareketle ilgili beynin alanlarını uyarmak için elektrotları yerleştirir. Başka bir ameliyat çeşidinde, beynin Parkinson semptomlarına neden olan belirli alanları yok edilir.

Araştırılan alternatif bir yaklaşım, kök hücrelerden türeyen dopamin üreten hücrelerin kullanılmasıdır.

Kök hücre tedavisi büyük potansiyele sahipken, bu tür hücreler Parkinson hastalığının tedavisinde terapötik değere gelebilmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

İlaç ve cerrahiye ek olarak, genel yaşam tarzı değişiklikleri (dinlenme ve egzersiz), fizik tedavi, mesleki terapi ve konuşma terapisi faydalı olabilir.

Parkinson hastalığı ile nasıl yaşanır ?

Parkinson hastalığı yavaş yavaş ilerlemekle birlikte, sosyal angajmanlardan, işten, temel rutinlere kadar, yaşamın her alanını etkileyecektir.

Bağımsızlığın kademeli olarak kaybedilmesini kabul etmek zor olabilir. Hastalık hakkında iyi bilgilendirilmek, önümüzdeki kaygıları azaltabilir.

Çoğu destek grubu, bozukluğa nasıl başlanacağı konusunda Parkinson hastalığı olan aileleri için değerli bilgiler sunar.

Parkinson hastalığı engellenebilir mi ?

Bilim adamları şu anda parkinson hastalığının genetik yatkınlığın ve toksinler, hastalıklar ve travma gibi çevresel faktörlere maruz kalmanın karmaşık bir kombinasyonu ile tetiklendiğine inanıyor.

Kesin nedenler bilinmediğinden, Parkinson hastalığı şu anda önlenebilir değildir.

Parkinson hastalığının prognozu nedir ?

Parkinson hastalığının semptomlarının şiddeti kişiden kişiye büyük ölçüde değişir ve bozukluğun ne kadar hızlı ilerleyeceğini tahmin etmek mümkün değildir.

Parkinson hastalığının kendisi ölümcül bir hastalık değildir ve ortalama yaşam beklentisi hastalığı olmayan insanlardakine benzerdir.

Pnömoni, düşmeye bağlı yaralanmalar ve boğulma gibi ikincil komplikasyonlar ölümle sonuçlanabilir.

 

Bunları da Merak Edebilirsiniz;

“Multipl Skleroz Nedir ?”

“Cinsel isteksizlik Nedenleri ve Tedavisi”

“Evde Uyuşturucu Testi Nasıl Yapılır ?”

“Karaciğer Yağlanması Nedir ve Tedavisi”

 

 

Bir Cevap Yazın

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !
%d blogcu bunu beğendi: