Parvovirüs B19 Antikoru ve 5.Hastalık Nedir ?

Parvovirüs (5.Hastalık) B19 Antikoru  klinik belirtileri sergileyen hastalarda, Parvovirüs B 19 enfeksiyonu olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.

Parvovirüs B19, Parvoviridae ailesine ait, tek zincirden oluşan DNA içeren bir virüstür.

İnsanda Eritema İnfeksiyozum’a (Beşinci hastalık), Hemolitik anemisi olanlarda Aplastik krize, Artrit ve Hamilelerde Fetüs kaybına neden olabilir.

Çok yaygın görülen bir hastalıktır. Çocuklarda 15 yaşına kadar Parvovirüs B19 antikoru oluşma olasılığı % 50 civarındadır.

5. Hastalık Nedir ?

Çocuklarda görülen Eritema İnfeksiyozum hastalığı solunum yolu ile bulaşır. Beşinci hastalık olarak da adlandırılan bu hastalığın yaptığı salgınlar, genellikle ilkbaharda görülür.

İnkübasyon dönemi 4 – 14 gün kadar olmakla birlikte bazen 20 güne kadar uzayabilir.

Kırıklık

Boğaz ağrısı

Burun akıntısı ve

hafif derecede Ateş ile seyreden, 1 – 4 günlük prodromal belirtilerin ardından yüze “Tokatlanmış Yanak” görüntüsü veren döküntüye neden olan bir hastalık tablosu oluşturur.

Döküntü, yoğun eritemli ve makülopapüler karakterdedir. Daha sonra gövde ve ekstremitelerde de görülür. Genellikle subakut seyreder ve kendiliğinden iyileşir.

Yetişkinlerdeki akut Parvovirüs B19 enfeksiyonu, Nezleye benzer bir tabloya ve sıklıkla belli belirsiz bir döküntüye neden olur.

Özellikle kadınlarda olmak üzere, hastaların % 80 kadarında omuz haricindeki periferik eklemleri, omurganın boyun ve lumbosakral bölgesini kalça eklemini tutabilen eklem enflamasyonuna neden olur.

Hastalık genellikle 2 – 4 hafta kadar sonra kendiliğinden sonlanır.

Akut enfeksiyonun hamilelerde meydana gelmesi durumunda % 10-20 kadar vakada fetüs de etkilenir. Hidrops fetalis ve fetüs kaybı gibi çok ciddi sonuçlara yol açabilir.

Maternal enfeksiyon sonrası fetal kayıplarla karşılaşma oranının % 1-9 arasında değiştiği bildirilmektedir.

Orak Hücreli Anemi, Herediter Sferositoz, Talasemi intermedia, Pirüvat Kinaz yetersizliği gibi nedenlere bağlı olarak kronik hemolitik anemisi olan hastalarda orta derecede veya şiddetli anemiye neden olan geçici Aplastik krize yol açabilir.

Bu vakalarda şiddetli anemiye rağmen Retikülositoz görülmez.

Bağışıklık yetersizliği olan hastalarda ise kemik iliğinde eritropoez yetersizliğine bağlı ağır, kronik anemi meydana gelebilir.

Değerlendirme:

Parvovirüs B19’a yönelik antikor testleri kişinin bu virüsle ilişkisi hakkında bilgi verir.

IgM antikorlarının pozitifliği enfeksiyonun yakın bir zamanda meydana geldiğini, tek başına IgG antikorlarının pozitifliği, enfeksiyonun geçmişte geçirilmiş olduğunu, her iki sınıf antikorun da negatifliği ise kişinin daha önce bu etken ile karşılaşmamış olduğunu gösterir.

Numune:

Serum

Referans Değer:

Negatif.

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !