Pernisiyöz Anemi Nedir, Hangi Vitamin Eksikliğinde Olur ?

Pernisiyöz Anemi‘ye geçmeden önce şu anemi nedir önce onu anlayalım, zira çok sık görülür ve halsizliğiniz, yorgunluğunuz, hatta saç dökülmeniz varsa altta yatan neden Anemi olabilir.

Anemi yani Kansızlık, vücutta yeterli sayıda Eritrosit (Kırmızı kan hücresi) veya Hemoglobin bulunmayışı ile giden bir durumdur.

Hemoglobin, Kırmızı kan hücrelerinde bulunur ve vücudun tüm dokularına oksijen taşımak için gereklidir.

Dolayısıyla Hemoglobin azsa yani Aneminiz varsa vücuttaki dokular ve organlar yeterince oksijen alamaz, Kalp daha çok çalışır ve çarpıntı olur, halsizlik, çabuk yorulma, kilo alamama, saç dökülmesi, dilde atrofi, kaşık tırnak vs birçok Anemi belirtisi oluşmaya başlar.

Erkeklerde, Anemi genellikle 13.5 gram /dl’den daha düşük Hemoglobin düzeyi olarak tanımlanırken, Kadınlarda 12.0 gram /dl’den düşük bir Hemoglobin düzeyi Anemi göstergesi olarak kabul edilir.

Anemi, kırmızı kan hücrelerinin veya Hemoglobin üretimindeki bozulmaların yanı sıra, artan Kırmızı kan hücrelerinin imhası veya kan kaybından da kaynaklanabilir.

Pernisiyöz Anemi Nedir ?

Pernisiyöz Anemi de sorun Gastrik yani Mide mukozasında İntrinsik Faktör (IF) eksikliğinden dolayı B12 vitamininin bozulmuş emilimidir, yani kanda vitamin B12 eksikliği olur.

Periferik kanda büyük, olgunlaşmamış, çekirdekleşmiş hücrelerin dolaştığı ve kan hücreleri olarak işlev görmediği bir hastalıktır.

İnsanlar B12 vitaminini hayvansal ürünlerden (et ve süt ürünleri) alır. Vücut B12 vitaminini uzun süre saklayabilir, yetersiz beslenme, B12 vitamininin eksikliğine başlamadan yıllarca devam etmiş olmalıdır.

Bu nedenle, Pernisiyöz Aneminin belirtileri genellikle yıllarca ortaya çıkmaz.

Pernisiyal Anemi, en sık yaş ortalaması 60 olan erişkinlerde teşhis edilir.

Diğer kansızlık nedenlerinde olduğu gibi, kan oksijen taşıma kapasitesinde azalma ile ilgili belirtiler yorgunluk ve nefes darlığı gibi belirtilerdir.

Vitamin B12 eksikliği sinir sisteminin işlevini de etkiler ve sinir sistemi hasarına bağlı semptomlar, Anemi keşfedilmeden önce bile belirgindir.

Pernisiyöz Anemi Hangi Vitamin Eksikliğinde Olur ?

Bazen Anemi, Alyuvarların boyutlarına ve mikroskobik görünümlerine göre alt sınıflara ayrılır. Bu bağlamda, Pernisiyal Anemi, Megaloblastik Aneminin bir şeklidir.

Megaloblastik Anemide, anormal derecede büyük Kırmızı kan hücreleri (Megaloblast) görülür. Megaloblastlar, B12 vitamini veya Folik asit seviyeleri düşük olduğunda kemik iliğinde üretilir.

Megaloblastik Anemi, diğer kemik iliği hastalıklarından da kaynaklanabilir ve bazı kanser kemoterapi ilaçlarının bir yan etkisi olabilir.

Pernisiyöz Anemi Neden Olur ?

Pernisiyöz Anemi, vücudun kendi bağışıklık sisteminin kendi dokularına yanlışlıkla zarar verdiği bir otoimmün hastalıktır.

Pernisiyöz Anemide gastrointestinal sistemden vitamin B12’nin eksik emiliminin Midede bulunan, vitamin B12’nin emilmesi için gerekli protein olan İntrensik Faktöre (IF) karşı bir otoantikorun varlığından kaynaklandığı düşünülmektedir.

IF proteinine saldıran ve Mide sekresyonlarında IF seviyelerini düşüren otoimmün süreçle birlikte, Mide mukoza hücrelerine karşı bir başka otoimmün reaksiyon da oluşur ve sonuçta Kronik Atrofik Gastrit olarak bilinen bir inflamasyon şekli ortaya çıkar.

Pernisiyöz anemi, bazen Graves Hastalığı, Hashimoto Tiroiditi ve Vitiligo (cilt bölgelerinin renk kaybı veya beyazlaması) gibi diğer otoimmün hastalıklarla ilişkilidir.

Pernisiyöz Anemi, B12 Eksikliği Anemisi ile Aynı mı ?

Hayır.

Pernisiyözi Anemi, yukarıda tarif edilen otoimmün süreçten kaynaklanan bir vitamin B12 eksikliğidir. Bununla birlikte, vitamin B12 eksikliğinin diğer nedenleri de Pernisiyöz Anemi ile aynı semptomları sergileyebilir.

B12 vitamini eksikliğinin diğer potansiyel nedenleri ;

Mideyi veya bir kısmını cerrahi olarak çıkarmak (Gastrektomi)

Çölyak Hastalığı

Crohn Hastalığı

Gastrointestinal sistem enfeksiyonları

Bazı ilaçlar

Zayıf beslenme’dir.

Pernisiyöz Anemi Belirtileri Nelerdir ?

Uyuşma

Karıncalanma

Güçsüzlük

Koordinasyon eksikliği

Beceriksizlik

Hafıza zayıflığı

Kişilik değişiklikleri

Kas zayıflığı

Spastisite

Parapleji

Dışkı- idrar kaçırma (Ciddi boyutlarda olursa)

Nefes darlığı

Yorgunluk

Baş dönmesi

Solgun cilt

Kalpte üfürüm

Taşikardi

Aritmiler

Büyümüş Kalp (Kardiyomegali)

Kalp yetmezliği

Dil parlak veya pürüzsüz görünebilir.

Semptomları olmayan bir hastada bazen Pernisiyöz Anemi teşhis edilir. Bu vakalarda, başka nedenlerden ötürü kan testleri yapıldığında ciddi B12 eksikliği tesadüfen bulunur.

Onun için ellerde ve ayaklarda uyuşma, konsantrasyon güçlüğü, halsizlik, çabuk yorulması olan herkese vitamin B12 testini yaptırmalarını öneriyoruz.

Pernisiyöz Anemi Tanısı Nasıl Konur ?

İlk adım her zaman kapsamlı bir öykü ve fizik muayenedir.

Vitamin B-12 eksikliğinin diğer nedenlerini teşhis etmeye yardımcı olabilecek bir dizi laboratuvar testi mevcuttur. Bu testler ;

Tam Kan Sayımı (CBC)
Periferik yayma incelenmesi
Kan B12 vitamini seviyesi ölçümleri
IF veya Anti-Paryetal Hücre Antikoru testi
Demir ve Demir Bağlama Kapasitesi testi
Folat seviyeleri

Her ikisi de vitamin B12 eksikliğinin hassas göstergeleri olabilecek Metilmalonik asit veya Homosistein kan seviyeleri

Vücudun B12 vitamini emme kapasitesinin bir ölçüsü olan Schilling testi, geçmişte olduğundan daha az kullanılır.

Kemik iliği bozukluklarından şüpheleniliyorsa, bazı vakalarda Kemik iliği aspirasyonu veya Kemik iliği Biyopsisi önerilebilir.

Pernisiyöz Anemi Tedavisi Nasıldır ?

Pernisiyöz Aneminin ve vitamin B12 eksikliğinin belirtileri, B12 vitamini takviyesi ile tedavi edilebilir.

Eğer Pernisiyöz Anemi dışında bir durum B12 vitamini eksikliğinden sorumluysa, tedavinin altta yatan duruma yönlendirilmesi gerekir.

B12 vitamini eksikliği belirtileri sadece birkaç gün tıbbi tedaviden sonra iyileşebilir.

B12 vitamini tipik olarak intramüsküler enjeksiyon şeklinde verilir. 1000 mikrogram (1 mg) vitamin B12 enjeksiyonu genellikle bir hafta süreyle her gün, bunu takiben dört hafta boyunca her hafta 1 mg, daha sonra her ay 1 mg şeklinde verilir.

Pernisiyöz Anemi için Prognoz Nedir ?

Tedavi edilmezse, Pernisiyöz Aneminin Nörolojik komplikasyonları kalıcı olabilir ve ölümle sonlanabilir.

Ancak Pernisiyöz Anemi, B12 vitamini uygulamasıyla kolay ve etkili bir şekilde tedavi edilir. Yaşam boyu tedavi gerekir.

Pernisiyöz Anemisi olan insanlar normal popülasyona kıyasla biraz daha fazla (2-3 kat) Mide kanseri riski taşırlar.