Pıhtılaşma Zamanı Testi Nedir, Nasıl Yapılır ?

Pıhtılaşma Zamanı testi genellikle Ameliyat öncesi PT-APTT ve kanama zamanı ile beraber rutin kullanılan testlerdendir ve aşırı kanama riskinin önceden tayini için kullanılır.

Pıhtılaşma Nasıl Olur ?

Damarın yırtılması ya da kanın kendi hasarına cevap olarak kanda bir düzineden fazla pıhtılaşma faktörünün rol oynadığı bir dizi kimyasal reaksiyonlar kompleksi meydana gelir.

Sonuç olarak, aktive olan tüm maddeler Protrombin aktivatörü denen bir kompleks oluşturur.

Trombin bir enzim görevi yaparak Fibrinojen’i Fibrin iplikçiklerine çevirir, daha sonra Fibrin iplikçikleri Trombosit, kan hücreleri ve plazmayı da içine alarak pıhtıyı oluşturur.

Pıhtılaşma Zamanı Testi Nasıl Yapılır ?

Pıhtılaşma zamanını saptamak için kullanılacak kanın genellikle venden alınması uygundur; zira Parmak ucundan veya Kulak memesinden kan alındığında kan ve doku Tromboplastininin oluşumu bu süreyi etkileyebilir.

 

 

Lam Metodu

Parmak ucu alkolle temizlendikten sonra lansetle parmak delinir.

Dokuya temas etmemeye dikkat edilerek lam üzerine iki ayrı kan damlası alınır ve kronometre işletilir.

1 dakika beklendikten sonra her 30 saniyede bir toplu iğnenin ucu birinci kan damlasının içinden geçirilir ve iğneye pıhtının yapışıp yapışmadığı kontrol edilir.

Pıhtının yapıştığı an ikinci kan damlasının da kontrolü yapılır. İkinci kan damlasındaki pıhtılaşmanın görüldüğü an gerçek pıhtılaşma zamanını verir.

Bu yöntemle normal pıhtılaşma zamanı 2–10 dk’dır.

Lee-White Metodu

Tüplerle yapılır, yapılışı zordur, pek kullanılmaz.

Steril enjektörün içine steril  % 0,85’lik NaCI eriyiği çekip boşaltılır.

Kol venasından bu enjektöre 4 ml kan çekilir. Enjektöre kan gelmeye başladığı anda kronometre işletilir.

Enjektörden iğne ayrıldıktan sonra, deneyden önce % 0,85’lik NaCI eriyiği ile çalkalanmış 3 test tüpünün her birine birer 1 ml kan boşaltılır.

Sonra tüpler 37 C° de su banyosuna bırakılır. 3 dakika sonra birinci tüp eğilerek pıhtı kontrol edilir. Bundan 30 saniye sonra ikinci tüp kontrol edilir. Sırasıyla birinci ve ikinci tüp 30’ar saniye aralarla eğilerek pıhtılaşmanın başlangıcı tespit edilir.

Bundan sonra deneyin başlangıcından itibaren hareketsiz bırakılan üçüncü tüpte pıhtılaştığı anda kronometrenin gösterdiği zaman kaydedilir.

Bu metotta normal pıhtılaşma zamanı 5–10 dk’dır.

Pıhtılaşma zamanı tayin edilirken kullanılan cihazın ve kan alma şartlarının her defasında aynı olmasına dikkat edilmelidir. Sıcaklığın artması ile pıhtılaşma zamanı kısalır, düşmesi ile uzar.

Kan alınan yerin travmaya maruz bırakılması da pıhtılaşma zamanını kısaltır.

Damar dışına çıkan kan doku mayileri ile karıştığında daha çabuk koagüle olduğu için, cilt ponksiyonu ile alınan kan ve alınan kana göre daha çabuk pıhtılaşır.

Pıhtılaşma Zamanının Uzadığı Durumlar :

Ağır Koagülasyon bozuklukları

Afibrinojenemi

Hipofibrinojenemi

Hemofili

Heparin tedavisi

Aspirin 

Tıkanma Sarılıkları

Warfarin kullanımı

Faktör VII  ve XIII  hariç  diğer  koagülasyon  faktörlerinin  eksikliği (ciddi düzeyde ise)

Lösemi

Fosfor ve Kloroform zehirlenmesi (Karaciğer harabiyeti)

Toksik dozda X-ray’e maruz kalma.

Pıhtılaşma Zamanının Kısaldığı Durumlar :

Tifo

Kanama sonrası

Anestezi sonrası

Ağır Metallere maruziyet

Oral Kontraseptif kullanılması 

Pıhtılaşma Zamanı Referans Aralığı Kaç Dakikadır ?

Lam Metodu : 2-10 dk

Lee-White Metodu : 5 – 10 dk

 

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !