Potasyum-İdrar Testi Nedir, Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri

İdrar Potasyum testi özellikle hiperkalemi veya hipokalemi gibi durumlarda, kan potasyum konsantrasyonundaki değişikliğin sebebinin araştırılması amacıyla kullanılır.

Test sonucunun yorumu:

İdrarda potasyum düşüklüğü nedenleri : Oligüri, anüri ve asidozis ile seyreden ve herhangi bir nedene bağlı olarak gelişen akut renal yetmezliklerde ve oligüri ile seyreden son safha renal yetmezlikte idrarla atılan potasyum miktarı azalır. Açlığın başlangıç döneminde idrarla atılan miktar artmakla birlikte ileri safhalarda belirgin derecede azalır. Kronik potasyum yetersizliklerinde, Addison hastalığında, idrar akımında yavaşlamaya neden olan renal hastalıklarda ise idrarla atılan potasyum miktarında azalma meydana gelir.

İdrarda potasyum yüksekliği nedenleri : Cushing sendromu, primer ve sekonder aldosteronizm, primer renal hastalık, renal tubüler asidoz, Albright tipi renal tubüler hastalıklar, ACTH, hidrokortizon ve testosteron tedavisi, hiperglisemide olduğu gibi osmotik diürez, alkalozis, diabetik ketoasidozda glukoneogenezis safhasında olunması idrarla atılan potasyum miktarının artmasına neden olur.

Numune: 24 saatlik idrar, koruyucu kullanılmadan toplanmalıdır.

Referans aralığı: 25-125 mEq/gün

Bir Cevap Yazın

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !
%d blogcu bunu beğendi: