Primidon Testi Nedir ?

Primidon Epilepsi tedavisinde kullanılır ve testi ilacın hedeflenen tedavi edici kan konsantrasyonuna ulaşıp ulaşmadığının izlenmesi ve toksite olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.

Primidon, grand mal epilepsilerin ve diğer antiepileptiklerle kontrol altına alınamayan psikomotor ve fokal orijinli epilepsilerin tedavisinde kullanılır.

Plazma yarı ömrü 4-12 saat arasında, ortalama 8 saat civarındadır.

Proteine bağlanma yüzdesi yüksek değildir. Ortalama %10, maksimum %20 kadarı proteinlere bağlanır.

Primidon Testi Nedir ?

Pirimidon, aktif metaboliti olan fenobarbitale dönüşerek etki eder. Bu nedenle tedavinin takibi sırasında fenobarbital ve pirimidon beraberce de izlenebilir. Çünkü, primidon toksisitesi genellikle fenobarbital birikimine bağlı olarak gerçekleşir.

Tedavinin başlangıcında doz kademe kademe artırılır.

Kararlı kan seviyesine tedaviye başlanmasından 2 hafta kadar sonra ulaşılır.

Değerlendirme:

Toksik etkilerin görülmeye başladığı kan konsantrasyonu tedavi edici aralığın üst sınırına çok yakındır.

Kan konsantrasyonunun 12 µg/mL’yi aşmasıyla birlikte toksik etkiler ortaya çıkmaya başlayabilir.

Toksik seviyeye ulaşılınca, merkezi sinir sistemi depresyonu, vertigo, görme bozuklukları, refleks zayıflaması veya kaybı, uyurgezerlik, bitkinlik gibi bulgu ve belirtiler ortaya çıkmaya başlar.

Toksite durumunda klinik bulgular, pirimidonun kan konsantrasyonu ile korelasyon gösterir.

Numune:

Serum.

Numune bir sonraki ilaç dozunun alınmasından hemen önce alınmalıdır. En son ilaç alınma saati bildirilmelidir.

Referans Aralığı:

7-12 ug/ml