Progesteron Nedir, Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri ?

Progesteron Testi başlıca İnfertilite (Kısırlık) nedenini araştırmada, Ovulasyon’u (Yumurtlama) izlemede, Ektopik veya Kötü Gebelik tanısını koymada ve anormal Uterus kanamalarının ayırıcı tanısında kullanılır.

Ovulasyonun olup olmadığının anlaşılmasında tek başına kullanılabilen en iyi test’tir.

Progesteron Nedir ?

Beyindeki Hipofiz’den salgılanan Luteinizan Hormon’un (LH) denetimi altında yumurtalıklarda üretilir.

Östrojen’in etkilerini bastırır ve Östrojenle birlikte bazı değişimlere yol açar.

Uterus’un (Rahim) gebeliğe hazırlanmasında ve Gebelik boyunca işlevini korumasında rolü olan kadınlık Hormonu’dur.

Gebelik’te diğer Hormonlarla birlikte Meme dokusunu geliştirir ve Doğum sonrasında Süt salgılamaya hazır duruma getirir.

Plasenta tarafından Gebeliğin 12. haftasından itibaren sentezlenir.

Menstüel Siklusun Midlüteal Fazı’nda Pik yapar (en yükek seviyededir).

Ovülasyonun ilk fazında (Foliküler) düşüktür, Ovülasyon olunca artar ve 4-5 gün yüksek kalır, sonra tekrar düşer.

Gebelik’te 12.ci haftadan 32.haftaya kadar sürekli artar (Gebe olmayanlara göre 100 kata kadar artış).

İkiz Gebeliklerde tek Gebeliklere göre daha yüksektir.

Progesteron Yüksekliği Nedenleri :

Konjenital Adrenal Hiperplazi

Cushing Sendromu

Lutean Over Tümörleri, Kistleri

Molar Gebelik

Çoğul Gebelik

Estrojen ve Progesteron’lu ilaçlar

ACTH injeksiyonu

Ketokonazol kullanımı

Tamoksifen kullanımı

Progesteron Düşüklüğü Nedenleri ;

Spontan Abortus

Primer ve Sekonder Hipogonadizm (Galaktore – Amenore Sendromu)

Kısa Lüteal Faz Sendromu

Ektopik Gebelik

Son 1 hafta içinde Radyoizotop ilaç alımı testi etkiler.

Gebelikte < 10 ng/ml değerler genellikle Anormal Gebelik gidişi’ni gösterir.

5 ng/ml altında ise Fetal Ölüm görülebilir.

Numune :

Serum.

Gebelik haftası ve son adet tarihi de bilinmelidir.

Referans Değerler :

Erkek : < 1 ng/ml

Kadın (Prepuberte) : 0.1- 0.3 ng/ml

Kadın (Foliküler) : 0.1- 0.7 ng/ml

Kadın (Lüteal) : 2 – 25 ng/ml

Kadın (Gebelik 1. trimester) : 10 – 44 ng/ml

Kadın (Gebelik 2. trimester) : 19 – 83 ng/ml

Kadın (Gebelik 3. trimester) : 65 – 290 ng/ml