Prokalsitonin (PCT) Testi Nedir, Neden İstenir ?

Prokalsitonin (PCT) testi nispeten yeni bir markerdır ve başlıca olarak Sepsis ile şiddetli Bakteriyel enfeksiyonların tanı ve tedavi takibinde istenir.

Sepsis de Tiroid’le beraber birçok dokudan (Karaciğer, Akciğer, Böbrek, Adipositler ve Kas) PCT salgılanır ve kandaki miktarı 1000 ng/ml’ye kadar varabilir.

Prokalsitonin (PCT) Testi Nedir ?

Normal şartlar altında Tiroid bezinin C hücrelerinden 141 aa’li Pre-Prokalsitonin Hormonu salgılanır.

Hücre içi kesilme işlemi ile 25 aa ayrılır ve geriye 116 aa’li Prokalsitonin kalır.

Prokalsitonin de daha sonra Kalsitonin, Katakalsin ve N-Terminal bölge diye 3 parçaya ayrılır.

Prokalsitonin (PCT) Testi Neden İstenir ?

Şiddetli Bakteriyel enfeksiyonlar ve Sepsis‘i, diğer hastalıklardan ayırmada ve tedavi takibinde kullanılır.

Enfeksiyonlarda Lökosit, Nötrofil, Sedimantasyon, CRP düzeyi klinikte en sık kullanılan testlerdir.

Bunlar içinde CRP inflamasyonun oldukça duyarlı bir göstergesidir, spesifik değildir yani sadece infeksiyonlarda değil aynı zamanda cerrahi müdahaleler, travmalar, tümörler, otoimmün hastalıklar ve kronik inflamatuar hastalığı olanlarda da belirgin şekilde yükselmektedir.

Bakteriyel enfeksiyonların kesin tanısı Kültür’le konur. Ancak günlük uygulamada Kültür alınması ve etkenin üretilmesi her zaman mümkün olmamaktadır.

Ayrıca Kültürün sonuçlanması için de 24, 48 saat hatta bazen 1-2 hafta gibi zamana ihtiyaç vardır.

Diğer taraftan her Ateş durumda ciddi Bakteriyel enfeksiyon kuşkusuyla Antibiyotik kullanımı bir taraftan toplumda dirençli Bakterilerin giderek artmasına, diğer taraftan maliyet artışına neden olmaktadır.

PCT klinik belirti veren şiddetli Bakteriyel infeksiyonlar ve Sepsis için yeni bir markerdır. Tedavi için erken tanıyı sağlar ve tedaviye başlamak için gereksiz beklemelerin önüne geçer.

İmmün sistemin inflamatuvar aktivitesini yansıtmada diğer tüm infeksiyon ve inflamasyon belirteçlerinden daha iyidir.

Sepsis Nedir ?

SIRS (Sistemik İnflamatuvar Yanıt Sendromu)

Aşağıdaki bulgulardan 2 yada daha fazlası varsa SIRS’dan bahsedilir.

Ateş > 38 C veya < 36 C

Kalp atım hızı : > 90/dk

Solunum hızı: > 20/dk veya PaCO2 < 32 Torr

Lökosit (Beyaz küre) : > 12.000/mm3 veya < 4.000/mm3 veya > %10 immatür (band) nötrofil

Sepsis 

İnfeksiyonlara vücudun verdiği sistemik yanıtın tümüne denir. SIRS var ve bilinen yada kuvvetle muhtemel infeksiyon ajanından şühpeleniliyorsa Sepsis’ten bahsedilir.

Sepsis’le beraber Organ yetmezliği, Hipotansiyon veya Hipoperfüzyon varsa (Laktik asidoz, Oligüri, Mental durumda ani değişmeler..) şiddetli Sepsis’ten bahsedilir.

Sepsis Öldürür mü ?

Sepsis ve ona bağlı Multiorgan yetmezliği Kalp dışı Yoğun Bakımlarda ölümlerin 1.ci nedenidir.

Şiddetli Sepsis’in mortalitesi (ölüme yol açma oranı) tüm gelişmiş tedavi seçeneklerine rağmen % 28-50 oranındadır.

Sepsis’de erken tanı ve uygun tedavinin hemen başlatılması hayati önemdedir.

Bununla beraber Sepsis’in benzer klinik bulgular veren diğer non-infeksiyoz durumlardan ayırt edilmesi bazen zordur. Bu nedenle özellikle erken dönemde hangi tedaviye başlanacağını saptamak güç olabilmektedir.

Prokalsitonin işte özellikle bu dönemde sepsis tanısını koymaya çok yardımcı olur.

Prokalsitonin artışı sağlıklı durumdan giderek kötüleşmeye paralel olarak artar.

En önemli avantajı şiddetli Bakteriyel enfeksiyonlar ve Sepsis’in erken (3-6 saat içinde artmaya başlar) ve spesifik artış gösteren markeri olmasıdır.

PCT Viral hastalıklar, lokalize Bakteriyel enfeksiyonlar, Kronik İnflamatuvar hastalıklar ve Otoimmün hastalıklarda genellikle artmaz veya çok düşük düzeydedir.

Sepsis’te genellikle 1-2 ng/ml’den yüksektir ve 10, 100, hatta 1000 ng/ml’ye varan değerlere ulaşabilir.

PCT ayrıca infeksiyoz olmayan nedenlerle oluşan sistemik inflamatuvar yanıtları Sepsis’ten ayırmada en iyi markerdır.

PCT ayrıca İnfeksiyon şiddetini ve Organ disfonksiyonunu göstermede diğer belirteçlerden  daha iyidir.

PCT yarı ömrü ortalama 24 saattir. Septik infeksiyon iyileştikçe seviyesi sadece birkaç günde 0.5 ng/ml’nin altına iner.

Böylece hastalığın gidişatını izlemede ve tedaviye olan yanıtını görmede çok yararlı bir belirteçtir. Tedavi ile her gün seviyesinde % 50 azalma olması başarılı tedavi göstergesidir.

PCT’nin tanıda kullanılması ile Hastanede kalış süresinde kısalma, gereksiz ve uygunsuz Antibiyotik kullanımında azalma ve dolayısıyla tedavi maliyeti açısından ciddi fayda sağlanmıştır.

Prokalsitonin Yüksekliği Nedenleri ;

Sepsis 

Yenidoğanlar (ilk 48 saat 21 ng/ml’ye kadar çıkabilir, sonra 2 ng/ml’nin altına iner)

Travma

Cerrahi

Yanık

Bazı İlaçlardan sonra

Yaygın Mantar enfeksiyonları

Sıtma

Şiddetli Kardiyojenik Şok

Küçük Hücreli Akciğer Kanseri ve

Tiroid Medüller Kanseri‘nde de düşük oranlarda yükselebilir.

Prokalsitonin Düşüklüğü enfeksiyonu ekarte etmez ;

İnfeksiyon’ların erken safhasında

Lokalize infeksiyonlarda

Subakut Bakteriyel Endokardit’te düşük olabilir.

Numune :

Serum veya plazma.

Numune oda ısısında bekletilirse 24 saatte % 10 oranında azalır.

-20 C’de aylarca stabil kalır.

Prokalsitonin Referans Değerleri :

American College of Chest Physicians/Society of Critical Care Medicine göre;

PCT < 0.5 ng/ml : Sistemik İnfeksiyon Yok (lokal Bakteriyel infeksiyon olabilir)

PCT 0.5 – 2.0 ng/ml : Sistemik İnfeksiyon olabilir ama birçok nedenlerle bu değerler oluşabilir.

Hasta yakından izlenir ve 6-24 saat sonra test tekrarlanır.

PCT 2.0 – 10.0 ng/ml : Sistemik İnfeksiyon ihtimali yüksek. Şiddetli Sepsis’e gidiş riski yüksektir.

PCT > 10.0 ng/ml : Sistemik İnfeksiyon (şiddetli Bakteriyel infeksiyon veya Septik Şok) kesin gibidir.