Protein S Aktivitesi Nedir, Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri ?

Protein S Aktivitesi testi özellikle Tromboembolik bir olay yaşayanlarda ve Tekrarlayan Düşük sorunu sebebiyle Trombofili açısından araştırmaya tabi tutulanlarda ihtiyaç duyulur.

Protein S Aktivitesi Nedir ?

Protein S, aynen protein C gibi K vitaminine bağımlı olarak Karaciğer’de üretilir. Endotelde de bir miktar üretiminin olabileceği düşünülmektedir.

Plazmaya ek olarak Trombosit’lerde de bulunur. Plazmada serbest şekilde veya reversibl olarak Kompleman Düzenleyici Protein olarak bilinen C4b Bağlayıcı Protein’e (C4bBP) bağlı olarak bulunur.

Antikoagülan aktivitesi yalnızca serbest formunda bulunur.

C4bBP, Akut Faz Reaktanı olduğundan, İnflamatuar olaylarda plazma konsantrasyonunun artması, serbest Protein S konsantrasyonunun ve dolayısıyla da Protein S aktivitesinin geçici olarak azalmasına neden olur. Biyolojik yarı ömrü 2-3 gün kadardır.

Serbest haldeki Protein S, Faktör V ve Faktör VIII’in aktif formlarını inaktive eden Protein C’nin aktivitesini gösterebilmesi için gerekli koenzim olarak fonksiyon görür.

Protein S Aktivitesi Düşüklüğü Nedenleri :

Konjenital Protein S Yetersizliği, Otozomal Dominant geçiş gösteren bir hastalıktır. Bu sebeple, defekti Heterozigot olarak taşıyan hastalarda bile Tromboemboli gelişme riskinde belirgin derecede artma görülür.

Bu vakalarda Venöz Tromboemboli gelişme olasılığı yaklaşık 10 kat daha fazladır

Venöz Trombotik olaylar, arteryel olaylara göre daha sık görülür.

Bu hastalarda, Tromboembolik olaylara ek olarak Tekrarlayan Düşükler, Preeklampsi, Abruptio Plasenta, İntraüterin gelişme geriliği ve Ölü Doğum gibi gebelik komplikasyonları da sık görülür.

Homozigot vakalarda, protein S aktivitesi ölçülemeyecek kadar düşük seviyede olduğundan, klinik tablo çok daha şiddetli seyredebilir. Yeni doğan döneminde, şiddetli intravasküler koagülasyon ve fibrinolitik aktivite sonucunda ortaya çıkan Neonatal Purpura Fulminans tablosu gelişebilir.

Konjenital Protein S yetersizliği bulunan hastalarda Kumadin ve türevlerinin kullanımı sırasında cilt nekrozu meydana gelme riski vardır.

Sonradan Ortaya Çıkan Protein S Düşüklükleri, Konjenital yetersizliklere göre daha fazla görülür.

K Vitamini yetersizliği

Oral Antikoagülan kullanımı

Karaciğer hastalıkları

Dissemine İntravasküler Koagülasyon

Trombotik Trombositopenik Purpura

Akut İnflamatuvar olaylar

Gebelik

Estrojen tedavisi

Oral Kontraseptif kullanımı

Nefrotik Sendrom

Orak Hücreli Anemi sonradan ortaya çıkan Protein S yetersizliğinin başlıca sebepleridir.

Protein S Aktivitesi Yüksekliği Nedenleri :

Yüksekliği klinik olarak nadir görülür ve sorun teşkil etmez.

Heparin konsantrasyonunun 1 U/mL’den yüksek olması

Lupus Antikoagülan varlığı veya

Spesifik Faktör V inhibitör varlığı Protein S aktivitesinin gerçek değerin üzerinde ölçülmesine sebep olabilir. Böyle durumlarda, aktivite düşük olduğu halde yanlışlıkla normal sonuç elde edilebilir.

Genel olarak Akut Hastalık, Hamilelik dönemlerinde ve Doğumdan hemen sonra ölçüm yapılmaması önerilir.

Numune :

Sitratlı Plazma (mavi kapaklı tüp).

Numune alındıktan sonra plazma Hemoliz edilmeden hemen ayrılmalı, soğuk ortamda muhafaza edilmeli ve gönderilmelidir.

Kumadin türevi Antikoagülan kullanan hastalarda Protein S aktivitesi, bu ilaçların etkisiyle düşük bulunabileceğinden, numunenin tedaviye 2 hafta ara verildikten sonra alınması önerilmektedir.

Heparin kullanan hastalarda ise tedavi numunenin alınmasından en az 2 gün önce kesilmelidir.

Referans Aralığı :

Normalin % 55 – 160‘ı.