Proteus Spp Üredi Ne Demek ?

Proteus Enterobacteriaceae ailesinin üyesi olan bir bakteridir.

Gram negatif, kokobasil veya büyük basil görünümlü, hareketli, sporsuz, kapsülsüz, Laktoz negatif, Üre pozitif, Lizin dekarboksilaz negatif, Nitrat pozitif ve Jelatin eriten bakterilerdir.

Proteus, Morganella ve Providencia’yı da içeren Proteeae kabilesinin bir üyesidir.

Proteus’lar Plak besiyerinde dalga şeklinde yayılma, H2S oluşumu ve Jelatin oluşumu ile Providencia ve Morganella’dan ayrılır.

Proteus cinsi şu anda bilinen 5 türden oluşmaktadır: P. mirabilis, P. vulgaris, P. penneri, P. myxofaciens ve P. hauseri. 

Proteus türlerinin çarpıcı bir mikrobiyolojik özelliği, besiyerinde swarming yani dalgalı, konsantrik halkalı koloni yapmalarıdır.

Proteus ismini, mitolojik Yunan Deniz tanrısı Proteus’tan alır.

Proteus Nerelerde Bulunur ?

Proteus cinsinin üyeleri çevrede yaygındır ve insan gastrointestinal sisteminde bulunur. Proteus spp.’nin neden olduğu en yaygın enfeksiyonlar (İYE) yani İdrar yolu enfeksiyonları’dır. 

Proteus Spp Üredi Ne Demek ?

Bu sonuç sizden hangi bölgeden örnek alınmışşsa, örneğin İdrarda, o bölgede Proteus bakterisinin çoğaldığını gösterir. Enfeksiyona yol açabilir.

Proteus Hangi Hastalıklara Neden Olur ?

Proteus insan dışkısında normal flora elemanı olarak bulunur. Uygun koşulları bulduğunda enfeksiyonlara neden olur.

Özellikle hastane enfeksiyonları olan idrar yolları ve yara enfeksiyonlarında rastlanır.

P. mirabilis, klinik örneklerde tanımlanan en yaygın türdür. P. mirabilis, hem toplumdan edinilmiş hem de kateterle ilişkili İYE, sistit, piyelonefrit, prostatit, yara ve yanık enfeksiyonlarının yaygın bir nedenidir.

Bazen solunum yolu enfeksiyonları, kronik süpüratif otitis media, göz enfeksiyonları, menenjit ve meningoensefalit’e de neden olur.

P. vulgaris‘in İYE, yara ve yanık enfeksiyonlarına, kan dolaşımı ve solunum yolu enfeksiyonlarına neden olduğu bildirilmiştir. 

P. hauseri, insanlarda enfeksiyonlarla ilişkili değildir.

Klinik Bulgular

Proteus spp ile enfeksiyonların klinik belirtileri. temel olarak spesifik değildir. Bununla birlikte, struvit taşları’nı içeren idrar yolu enfeksiyonları karakteristiktir.

Üreaz üreterek, üre’yi amonyak ve karbondioksite hidrolize edebilir ve bu nedenle üriner pH’ı yükseltebilir. İdrarın alkalileştirilmesi, magnezyum-amonyum fosfat tuzlarının çökelmesini, böylece enfeksiyonu teşvik eder.

Laboratuvar Tanısı

Hastalık yerine göre idrar, kan, BOS ve yara sürüntüleri kültür için kullanılır. Kanlı, EMB ve ENDO Agar gibi besiyerlerinde kolaylıkla ürer.

Proteus cinsinin üyeleri Gram negatif, hareketli, fakültatif anaerobik basillerdir.

Pozitif metil-kırmızı reaksiyonu

Negatif Voges-Proskauer reaksiyonu

Fenilalanin deaminaz üretimi

Üreaz pozitif

İndol pozitif (P. mirabilis ve P. penneri negatif)

Laktoz negatif

Glikozdan asit ve gaz oluşturması ve

Besiyerinde dalga morfolojisi tanı koydurur.

Proteus spp. MacConkey agar üzerinde 2-3 mm renksiz, düz kolonilere sahipken, Kanlı agar ve LB agar plakalarını kaplayan dalgalar yapar.

Antibiyotik Duyarlılığı

Proteus spp. benzylepenisilin, oksasilin, tetrasiklin ve makrolidler gibi antibiyotiklere doğal olarak dirençli olabilirler.

Ampisiline direnç kazanabilirler.

Geniş spektrumlu beta-laktamazların (ESBL) üretimi ile ilgili çok sayıda rapor da bulunmaktadır. ESBL’ler, sefotaksim, seftriakson ve seftazidime gibi 3.nesil sefalosporinlere ve aztreonam’a direnç sağlarlar.

Sefoksitin, sefotetan, sefmetazol, imipenem ve meropenem genellikle ESBL’ler tarafından hidrolize edilmez. 

 

 

Bir cevap yazın