Protrombin (Faktör II) Testi Nedir, Nasıl Yapılır ?

Protrombin Testi (INR), özellikle Tromboz ve Kanama vakalarında istenebilen bir testtir.

Ameliyata girecek hastalarda sıklıkla istendiği gibi özellikle Kalp kapağı hastalarında Kumadin kullanımının etkinliğini izlemede de kullanılır.

Protrombin (Faktör II) Testi Nedir ?

Protrombin, K vitaminine bağımlı olarak Karaciğer’de sentez edilen bir pıhtılaşma faktörüdür. Koagülasyon şelalesinin son aşamasında Fibrinojen’i Fibrin’e döndüren reaksiyonda rol alır.

Protrombin’in aktive olarak Trombin’e dönüşmesini sağlayan en önemli faktör FXa’dır. FVa, Fosfolipitler ve Kalsiyum iyonları da bu dönüşümü hızlandırır.

Plazma yarı ömrü 3 gün civarındadır.

 

 

Otozomal resesif geçiş gösteren iki kalıtsal defekt, klinik olarak bulgu veren koagülasyon mekanizması bozukluğuna neden olur.

Oldukça seyrek rastlanılan bu kalıtsal defektlerden birinde, kantitatif olarak üretim azlığı olurken, diğerinde kalitatif yani fonksiyonel bozukluk bulunmaktadır. Bu son duruma Disprotrombinemi de denilir.

Homozigot Hipoprotrombinemi’de aktivite % 1-25 gibi düşük değerlere inerken, Heterozigot Hipoprotrombinemi’lerde aktivite % 50-60 civarında bulunur.

Şiddetli kanamalar yalnızca Homozigot formda görülür.

Epistaksis

Ciltte kolayca morluk oluşması

Hematom oluşumu

Menoraji

Travma veya cerrahi müdahale sonrası kanama Homozigot hastalarda rastlanan bulgulardır.

Homozigot hastalarda pıhtılaşma süresinde, aPTT ve PT testlerinde uzama olur.

Protrombin 20210 G–>A mutasyonu bulunan kişilerde (Disprotrombinemi) ise Protrombin aktivitesi artışı ve dolayısıyla Tromboz eğilimi artar.

Venöz Tromboembolizm olasılığı Homozigotlarda 3-7 kat, Heterozigotlarda 2-3 kat artar.

Protrombin (Faktör II) Testi Nasıl Yapılır ?

Kolunuzdan Sitratlı tüpe (Mavi kapaklı tüp) alınan kandan elde edilen plazma örneği kullanılır.

Numune alındıktan sonra santrifüj edilerek, Hemoliz edilmeden plazma hemen ayrılmalı, plastik tüp içinde ve soğuk ortamda gönderilmelidir.

Kesinlikle cam tüp kullanılmamalıdır.

Bazal aktivitenin ölçülmesi için, Kumadin türevi Antikoagülan kullanan hastalarda 2 hafta önce, Heparin kullananlarda ise 2 gün önce tedavi kesilmelidir.

Protrombin (Faktör II) Düşüklüğü Nedenleri :

Kalıtsal Protrombin gen defektleri

K vitamini yetersizliği

Oral Antikoagülan kullanımı

Karaciğer hastalıkları ve

Sistemik Lupus Eritematozus’ta FII aktivitesi düşüklüğü görülebilir.

Homozigot Hipoprotrombinemi’de Faktör II aktivitesi % 1-25 arasında, Heterozigot Hipoprotrombinemi’lerde ise % 50-60 civarında bulunur.

Oral Antikoagülan tedavisi uygulanan hastalarda, aktivitesi en geç düşen ve tedavinin kesilmesinden sonra aktivitesi en geç normale dönen koagülasyon faktörüdür.

Referans Aralığı :

Normal aktivitenin % 50 – 150’si.