PT (Protrombin Zamanı) ve INR Testi Nedir, Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri

PT (Protrombin Time) veya INR testi özellikle Hemofili, ameliyat öncesi tarama ve kanama durumlarında istenen bir Koagülasyon testidir.

Teste sıklıkla PT veya PTZ de denmektedir.

Protrombin Karaciğer’de sentezlenir ve sentezi için Vitamin K gereklidir.

Kanama olayında bir dizi işlem sonunda Protrombin – Trombin dönüşümü olur. Trombin de Fibrinojen’i Fibrin’e çevirir ve Fibrin pıhtısı ile kanama durdurulmaya çalışılır.

PT testinde Fibrinojen- Protrombin- Faktör V- Faktör VII ve Faktör X değerlendirilmiş olur.

PT Yüksekliği Nedenleri Nelerdir ?

Karaciğer Hastalıkları

Alkolizm

Protrombin- Faktör V- Faktör VII- Faktör X eksiklikleri

Vitamin K Eksikliği (özellikle Yenidoğanlarda eksilir)

Yenidoğanın Hemorajik Hastalığı

Oral Antikoagülan Tedavisi *

*Oral Antikoagülanlar olan Kumarin veya Warfarin, vitamin K oluşumunu inhibe ederek sentezi için vitamin K’ya ihtiyaç duyan Faktör II – VII – IX – X düzeyini düşürürler ve böylece PT uzar.

Heparin Tedavisi

Safra Yolu Obstrüksiyonu

Yağ Malabsorbsiyonları (Sprue, Çölyak hastalığı, İshaller..)

Dissemine İntravasküler Koagülopati

Zollinger-Ellison Sendromu

Hipofibrinojenemi

Disfibrinojenemi

Dolaşan Antikogülanlar (Lupus Antikoagülanı)

Prematüre Yenidoğanlar

Birçok İlaç (Aspirin, Cimetidine, INH, Sefalosproinler, Metronidazol, Fenitoin, Fenilbutazon, Kolestramin,..)

PT Düşüklüğü Nedenleri Nelerdir ?

PT süresinin kısa olması nadir görülür.

Diyetle fazla yeşil yapraklı sebze yeme (vitamin K artar)

Aşırı İshal ve Kusma (dehidratasyon olur)

Kan alırken Turnikeyi fazla sıkma, uzun tutma, travmatize etme veya tüpe fazla kan doldurma

Plazmanın +4 C’de uzun saklanması (Faktör VII aktive olur)

PT Hangi Hastalıklarda Uzamaz ?

Hemofili A (Faktör VIII eksik)

Hemofili B (Faktör IX eksik)

Polisitemi Vera

Von Willebrand Hastalığı ve

Trombosit hastalıklarında (ITP, TTP..) PT etkilenmez.

PT Testi Nasıl Yapılır ?

Mavi kapaklı (Sitratlı ) tüpe, işaretine kadar alınır. Hemen nazikçe 5 kez alt-üst edilir.

Bu kan santrifüj edilir ve bekletilmeden plazması ayrılarak hemen çalışılmalıdır (tüp saklanacaksa ağzı kapalı halde oda ısısında 12 saat bekletilebilir).

INR Testi Nedir ?

INR testi ayrı bir test değildir. PT testi sonucunun uluslararası standartize edilmiş rapor halidir. 

PT için test sonucu, kullanılan yöntem, saniyelerle ölçülen sonuçlar ve sağlıklı kişilerdeki ortalama değerler ile karşılaştırmaya bağlıdır.

Birçok laboratuvarda PT sonuçları saniye ile beraber, özellikle Kumadin gibi anti-koagulan ilaçlar kullanan hastalar için International Normalised Ratio (INR)’na göre ayarlanarak rapor edilir.

INR Kaç Olmalıdır ?

DVT, Kalp kapak hastalıkları gibi durumlar için kan-sulandırıcı ilaç kullananlarda INR değeri genelde 2.0 – 3.0 arasında olmalıdır.

INR düzeylerini hastalığın tipine göre Doktor ayarlar.

Örneğin Derin Ven Trombozu’nda INR’nin ortalama 2-3 arasında olması istenirken, Kalbe Stent takılı hastalarda 3 – 4.5 olması (yani daha fazla olması, çok kaba deyişle daha akışkan kan olması) istenir.  

PT için Kritik değerler :

PR (Hasta PT/Kontrol PT) > 2.5 veya

INR değeri > 3.5 veya

PT > 80 sn (Kanamalar olabilir)

PT için Referans Aralıklar : 

11-17 saniye (Kullanılan kite göre ufak değişimler gösterebilir)

 

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !