RDW-CV ve RDW-SD Ne Demek, Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri ?

Kan tahlillerinden biri olan ve en fazla istenen testlerin başında gelen Hemogram testinde RDW-CV ve RDW-SD adlı iki parametre de raporlanabilir.

Bu iki parametre nedir ve neyi anlatır birlikte inceleyelim.

Hemogram Testi Nedir ?

Hemogram testi genellikle Anemi yani kansızlıklar, Enfeksiyonlar, Trombosit düşüklüğü veya yüksekliği durumları, Kanserler, Kanamalar, Allerji ve Kemik iliği hastalıkları gibi yüzlerce durumda istenen bir testtir.

Hemogram Testi Nasıl Yapılır ?

Kolunuzdan alınan bir tüp kandan çalışılır.

Bu tüp Hemogram analizörü denen bir cihaza verilir ve sonuçlar çalışan merkezin iş yükü ve hastanın aciliyetine göre 20 dk ile 2 saat içinde raporlanır.

Hemogram Testinde RDW Nedir ?

RDW demek “Red Cell Distribution Width: Eritrositlerin Büyüklüklerine Göre Dağılım Genişliği” demektir. Bu parametre cihazın Eritrosit histogramlarından elde edilen istatiksel bir değerdir.

Eritrositlerin büyüklüklerine göre dağılım genişliğini göstermektedir.

Kısaca Eritrositler yani Kırmızı Kan Hücrelerinin birbirinden büyüklük bakımından ne kadar farklı olduğunu gösterir. Tıpta buna Anizositoz denir.

Örneğin RDW ne kadar büyükse kanınızda o kadar fazla oranda birbirinden farklı büyüklükte Eritrosit var demektir.

RDW Neyi Gösterir ?

RDW değeri genellikle Demir eksikliği anemisinin erken dönemi ile Talasemi taşıyıcılığının ayrımında kullanılır.

Talasemi taşıyıcılarında Eritrositler mikrositiktir, yani Eritrositlerin boyutları birbirinden çok farklı değildir. Bir başka deyimle Anizositoz Demir eksikliğindeki kadar belirgin değildir yani RDW normaldir.

Demir eksikliği anemisinde ise Eritrositlerin boyutları birbirinden çok farklı olabilmektedir yani RDW yüksektir.

 

 

RDW Yüksekliği Nedenleri ?

Makrositer anemi

Alkolizm

Karaciğer hastalıkları

B12 eksikliği anemisi

Folat eksikliği anemisi

Mikrositer anemi

Demir eksikliği anemisi

Bazen Talasemi

RDW Düşüklüğü Nedenleri ?

RDW düşüklüğü çok fazla tanıda kullanılmaz.

Makrositer anemi

Mikrositer anemi’lerde düşük olabilir.

RDW-CV Nedir ?

Eritrosit büyüklüğü dağılımını incelemek için “Red cell distribution width-coefficient variation” (RDW-CV) ve “Red cell distribution width–standard deviation”(RDW-SD) olmak üzere iki istatistiksel yöntem kullanılır.

RDW-CV 1 standart deviasyondaki (Eritrositlerin % 68.26’sinin) histogram genişliğinin MCV‘ye bölünüp, 100 ile çarpılmasıyla hesaplanır.

RDW-CV Kaç Olmalı  ?

RDW-CV’nin normal değeri yaklaşık % 11.5 -15.5 arasında olmalıdır.

RDW-SD Nedir ?

RDW-SD Eritrositlerin % 20’sinin bulunduğu bölgedeki genişliği gösterir.

RDW-SD değeri RDW-CV’den farklı olarak MCV değerinden etkilenmez ve Eritrosit büyüklük farklılıklarını daha doğru yansıtır.

RDW-SD Kaç Olmalı  ?

RDW-SD’nin değeri yaklaşık 37 – 54 femtolitre (fl) olmalıdır.

 

Kanda Demir Yüksekliği ile ilgili videomuzu izleyin;