Reaktif Artrit Nedir ? & Reiter Sendromu (Reaktif Artit) Tedavisi ve Egzersizler

Reaktif artrit veya Reiter sendromu da denir, inflamasyonlu eklemler, gözlerde inflamasyon (konjunktivit) ve genital, idrar veya gastrointestinal sistemlerin inflamasyonu ile giden artritin kronik bir formudur.

Bu tip eklem inflamasyonlarına “reaktif artrit” adı verilir çünkü genital, üriner veya gastrointestinal sistemlerde bakteriyel enfeksiyonların varlığına “tepki veren” bir bağışıklık sistemi içerdiği düşünülür.

Buna göre, bazı insanların bağışıklık sistemleri, bu alanlar bazı bakterilere maruz kaldığında genetik olarak aşırı tepki vermeye başlar.

Reaktif artrit en çok 30-40 yaşlarında görülür, ancak herhangi bir yaşta ortaya çıkabilir.

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyondan sonra ortaya çıkan reaktif artrit  erkeklerde daha sık görülür. Bağırsak enfeksiyonundan sonra gelişen form  erkeklerde ve kadınlarda eşit sıklıkla görülür.

Reaktif artrit sistemik romatizmal bir hastalıktır. Bu, eklem dışındaki organları etkileyebileceği anlamına gelir, gözler, ağız, deri, böbrekler, kalp ve akciğer gibi dokularda inflamasyona neden olur.

Reaktif artrit, psöriatik artrit, ankilozan spondilit ve Crohn hastalığı ve ülseratif kolitle ilişkili artrit gibi bir takım diğer artritik koşullarla birçok benzer özelliğe sahiptir.

Bu artritik koşulların her biri, omurga ve diğer eklemler, gözler, deri, ağız ve çeşitli organlarda benzer hastalıklara ve inflamasyona neden olabilir. Benzerlikleri ve omurgayı tutma eğilimi göz önüne alındığında, bu koşullara topluca “spondiloartropatiler” denir.

Reaktif artritin nedeni nedir ?

Belirttiğim gibi, reaktif artrit kısmen genetik bir durumdur. Reaktif artritli hastalarda normal popülasyondan çok daha sık olan bazı genetik belirteçler vardır.

Örneğin, HLA-B27 geni, reaktif artritli hastalarda sık görülür.

Ancak, reaktif artrit geliştirecek yatkınlıkları olan hastalarda bile, bazı enfeksiyonlara maruz kalmanın hastalığın başlangıcını tetiklemek için gerekli olduğu düşünülmektedir.

Reaktif artrit, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan sonra ortaya çıkabilir. Bu post-venereal formuyla ilişkilendirilen en yaygın bakteri Chlamydia trachomatis adı verilen bir organizmadır.

Reaktif artirit, Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter ve Clostridium difficile gibi bağırsaktaki bakteri organizmaları ile bulaşıcı dizanteriden sonra da ortaya çıkar.

Tipik olarak artrit, bakteriyel enfeksiyonun başlamasından bir ila üç hafta sonra gelişir.

Mesane kanserinin tedavisinde kullanılan BCG’nin mesane infüzyonuyla ilişkili reaktif artrit de bildirilmiştir.

Reaktif artrit gelişimi için risk faktörleri nelerdir ?

Cinsiyet: Reaktif artrit erkeklerde daha sıktır.
Yaş: 20 ila 40 yaş arasındaki insanlarda en sık görülür.
Herediter faktörler: HLA-B27 gibi kalıtsal genler reaktif artrit gelişme riskini arttırır.

Reaktif artrit belirtileri ve bulguları nelerdir ?

Reaktif artrit semptomları, eklemleri etkileyen ve eklem dışı bölgeleri etkileyen şeklinde ayrılabilir.

Reaktif artritte tutulan klasik eklemler diz, ayak bilekleri ve ayaklardır.

Tutulum genellikle asimetriktir, yani vücudun bir tarafı tutulur.

Enflamasyon eklem ağrısı, sertlik, şişme, sıcaklık ve kızarıklığa neden olur.

Reaktif artrit omurgayı da tutabilir, sırt ya da boyunda sertlik ve ağrıya (ankilozan spondilit ve psoriatik artrit de dahil olmak üzere tüm spondiloartropatilerin karakteristiği) neden olabilir.

Kıkırdak, özellikle göğüs önündeki kaburgaların buluştuğu göğüs kemiğinin etrafında, tutulabilir. Bu duruma kosto-kondrit denir.

Kaslar tendonlarla kemiklere tutunurlar. Reaktif artritte, tendon eklenme noktaları inflame olabilir (entezit), hassasiyet ve egzersiz yaparken ağrılı olabilir.

Aşil tendiniti, reaktif artritte sık görülür.

Reaktif artritli hastalarda tutulan ve ağrı ve tahriş semptomlarına neden olan diğer alanlar, gözler (konjonktivit), cinsel organlar, üriner sistem (üretra, mesane ve prostat bezi), cilt, ağız, kalın bağırsak ve aort’dur.

Gözün beyaz kısmının (konjuktivit) ve göz irisinin (iritis) iltihabı, reaktif artritte erken görülür ve aralıklı olabilir.

Göz beyazları konjunktivit iltihaplı olduğunda ağrı olmayabilir. Gözün renkli kısmı (iris) iltihaplandığı zaman, iritis ve üveit oluşturur, parlak ışıklara bakıldığında (tıbbi olarak fotofobi denir) çok acı verici olabilir.

Üretrit penisin sonundan itibaren idrara çıkma ve /veya pis drenaj üzerine yanma ile ilişkilendirilebilir. Penisin çevresindeki cilt iltihaplanabilir.

Sistit ve prostatit oluşabilir.

Ellerin avuç içi derisi ve/veya ayak tabanlarının derisi, bazen eski kanla dolu küçük, sıvı dolu kabarcıklar geliştirebilir. Etkilenen cilt soyulabilir ve sedef hastalığını taklit edebilir. Klasik görünüm tıbbi olarak keratoderma blennorhagica olarak anılır.

Penis ucunun benzer şekilde iltihaplanması, dolinat balanit olarak adlandırılan, erkeklerdeki tahriş edici döküntülere neden olabilir.

Ağız, sert ve yumuşak damakta ve hatta dil üzerinde açık yaralar (ülserler) gelişebilir. Genellikle ağrısız olduklarından hastanın dikkatini çekmeyebilir.

Büyük bağırsağın (kolit) iltihaplanması ishal veya dışkıda pus veya kan oluşturabilir.

Aort iltihabı (aortit), reaktif artritli hastaların küçük bir yüzdesinde görülebilir. Kalp aort kapağının bozulmasına ve kalp yetmezliğine neden olabilir.

Kalbin elektriksel iletken yolu, reaktif artritte de skarlaşarak kalp atışını düzenlemek için bir kalp pilinin yerleştirilmesini gerektirebilecek düzensiz kalp atışlarına (aritmiler) yol açabilir.

Reaktif artrit teşhisi için hangi testler kullanılır ?

Reaktif artriti teşhis etmek için kullanılan tek bir laboratuar testi yoktur.

Reaktif artrit teşhisi, artrit ile göz iltihabı, genital, idrar ve /veya gastrointestinal sistemler gibi semptomların kombinasyonunun tanınması üzerine konur.

Eklemler genellikle sabahları daha sert olmaya meyillidir.

Romatoid artritte tipik olarak bulunan romatoid faktör, reaktif artritte genellikle negatiftir.

HLA-B27 geni kan testi özellikle omurga hastalığının teşhisinde yardımcı olabilir.

Benzer semptomlarla birlikte olası diğer hastalıkları ortadan kaldırmak için diğer testler yapılabilir.

Reaktif artrit tedavisi nasıldır ?

Reaktif artrit tedavisi, vücudun nerelerinde tezahür ettiğine dayanır.

Eklem iltihabı için, hastalar genellikle başlangıçta nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlarla (NSAİ) tedavi edilir. Bu ilaçlar arasında aspirin, indometasin, tolmetin, sulindak, piroksikam ve diğerleri bulunur.

Olası yan etkileri arasında ülserasyon ve kanama da dahil olmak üzere gastrointestinal tahriş vardır. Bu riski en aza indirgemek için yemeklerle birlikte alınmaları gerekir.

Prednizon gibi kortikosteroidler inflamasyonu azaltmak için yararlı olabilirler ve reaktif artritte inflamasyonun kısa vadeli tedavisinde kullanılırlar. Eklem içine ağızdan veya lokal enjeksiyon yoluyla verilebilirler. Ayrıca bazı tendinit tiplerinde de kullanılırlar.

Hâlâ reaktif artriti tetikleyen enfeksiyon varsa, antibiyotikler reçete edilebilir.

Sulfasalazin‘in, persistan reaktif artritli bazı hastalarda etkili olduğu gösterilmiştir. Bu sülfa bazlı ilacın potansiyel yan etkileri sülfa döküntüsü reaksiyonu ve kemik iliğinin bastırılmasını içerir. Bu nedenle, uzun süreli kullanıldığında tam kan sayımı bakılır.

Reaktif artritte kronik eklem inflamasyonunun agresif inflamasyonu için, DMARD metotreksatı de dahil olmak üzere bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullanılır. Metotreksat oral olarak enjeksiyon yoluyla verilebilir. Haftalık olarak verilir ve kemik iliği ve karaciğere potansiyel toksisite nedeniyle kan sayımlarının ve kan karaciğer testlerinin düzenli olarak izlenmesini gerektirir.

Tümör nekroz faktörü blokerleri (TNF):  TNF hücre proteini, romatoid artritte inflamasyon ajanı olarak görev yapar. TNF blokerlerinin reaktif artritte de faydalı olabileceğine dair bazı kanıtlar vardır.

Egzersiz artritli kişilere yardım edebilir. Bir fizyoterapist eklemler için özel egzersizler gösterir.

Reaktif artritin prognozu nedir ?

Reaktif artrit için genel görünüm çok iyidir. Bugün birçok etkili tedavi vardır.

Hastalığa erken teşhis konduğunda ve agresif bir şekilde tedavi edildiğinde görünüm en iyisidir.

Belirli bir neden belirlendiğinde ve yok edildiğinde bazen reaktif artriti iyileştirmek bile mümkündür.

Reaktif artriti önlemek mümkün müdür ?

Evet.

Reaktif artrit, bir dereceye kadar, cinsel enfeksiyonlardan kaçınarak ve gıdaları uygun şekilde saklayıp düzgün pişirerek önlenebilir.

Reaktif artrit için yeni tedavi çalışmaları var mı ?

Gelecekte reaktif artrit tedavisinde daha spesifik yeni ilaçlar geliştirilecek.

Uzun süreli antibiyotik tedavisi ile yapılan klinik çalışmalar devam etmekte ve bunların, klamidya enfeksiyonu ile ilişkili reaktif artritte özellikle etkili olabileceği düşünülmektedir.

Etanersept (Enbrel) ve infliximab (Remicade) gibi TNF blokerlerin, şiddetli, dirençli reaktif artriti tedavi etme potansiyeli vardır.

Bu ilaçlarla ilgili daha ileri çalışmalar devam etmektedir.

 

Bunları da Merak Edebilirsiniz;

“Osteoartrit Nedir ?”

“Ankilozan Spondilit Nedir ?”

“HLA B27 Testi Ne İşe Yarar ?”

“Kalp Yetmezliği Nedir ?”

“Aritmi Nedir ?”

“Klamidya Enfeksiyonları Nedir ?”

“Selülit Nasıl Geçer ?”

“Evde Uyuşturucu Testi Nasıl Yapılır ?

 

Bir Cevap Yazın

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !
%d blogcu bunu beğendi: