Reaktif Artrit Nedir, Reiter Sendromu Tedavisi ve Egzersizler ?

Reaktif Artrit (Reiter Sendromu), İnflamasyonlu Eklemler, Gözlerde inflamasyon (Konjunktivit) ve Genital, İdrar veya Gastrointestinal sistem inflamasyonu ile giden Artrit’in kronik bir formudur.

Reaktif Artrit Nedir ?

Bazı tip Eklem inflamasyonlarına “Reaktif Artrit” adı verilir çünkü Genital, Üriner veya Gastrointestinal sistemlerde Bakteriyel enfeksiyonların varlığına “tepki veren” bir Bağışıklık sistemi içerdiği düşünülür.

Buna göre, bazı insanların Bağışıklık sistemleri, bu alanlar bazı Bakterilere maruz kaldığında genetik olarak aşırı tepki vermeye başlar.

Reaktif Artrit Kimlerde Sıktır ?

Reaktif Artrit en çok 30-40 yaşlarında görülür, ancak herhangi bir yaşta ortaya çıkabilir.

Reaktif Artrit Sistemik Romatizmal bir hastalıktır. Bu, Eklem dışındaki organları etkileyebileceği anlamına gelir, Gözler, Ağız, Deri, Böbrekler, Kalp ve Akciğer gibi dokularda inflamasyona neden olur.

Reaktif Artrit Neden Olur ?

Reaktif Artrit kısmen genetik bir durumdur. Reaktif Artritli hastalarda normal popülasyondan çok daha sık olan bazı genetik belirteçler vardır.

Örneğin, HLA-B27, Reaktif Artritli hastalarda sık olarak pozitif bulunur.

Ancak, Reaktif Artrit geliştirecek yatkınlıkları olan hastalarda bile, bazı Enfeksiyonlara maruz kalmanın hastalığın başlangıcını tetiklemek için gerekli olduğu düşünülmektedir.

Reaktif Artrit, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan sonra ortaya çıkabilir. Bu post-venereal formuyla ilişkilendirilen en yaygın bakteri Chlamydia Trachomatis adı verilen bir organizmadır.

Reaktif Artrit, Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter ve Clostridium Difficile gibi Bağırsaktaki Bakteri organizmaları ile bulaşıcı Dizanteri’den sonra da ortaya çıkar.

Tipik olarak Artrit, Bakteriyel enfeksiyonun başlamasından 1 – 3 hafta sonra gelişir.

Mesane Kanserinin tedavisinde kullanılan BCG‘nin Mesane infüzyonuyla ilişkili Reaktif Artrit de bildirilmiştir.

Reaktif Artrit Belirtileri Nelerdir ?

Reaktif Artritte tutulan klasik Eklemler Diz, Ayak bilekleri ve Ayak‘lardır.

Tutulum genellikle asimetriktir, yani vücudun bir tarafı tutulur.

Enflamasyon Eklem ağrısı, sertlik, şişme, sıcaklık ve kızarıklığa neden olur.

Reaktif Artrit Omurgayı da tutabilir, Sırt ya da Boyunda sertlik ve ağrı’ya neden olabilir.

Kıkırdak, özellikle Göğüs önündeki Kaburgaların buluştuğu Göğüs kemiğinin etrafında, tutulabilir. Bu duruma Kostokondrit denir.

Kaslar Tendonlarla Kemiklere tutunurlar. Reaktif Artritte, Tendon noktaları inflame olabilir (Entezit), hassasiyet ve egzersiz yaparken ağrılı olabilir.

Aşil Tendinit’i sık görülür.

Gözler (Konjonktivit), Cinsel organlar, Üriner sistem (Üretra, Mesane ve Prostat), Cilt, Ağız, Kalınbağırsak ve Aort‘da tutulabilir.

Ağız, sert ve yumuşak Damakta ve hatta Dil üzerinde açık yaralar (ülserler) gelişebilir. Genellikle ağrısız olduklarından hastanın dikkatini çekmeyebilir.

Büyük Bağırsağın (Kolit) iltihaplanması ishal veya dışkıda pus veya kan oluşturabilir.

Kalp yetmezliği’ne neden olabilir.

Düzensiz Kalp atışlarına (Aritmi) yol açabilir.

Reaktif Artrit (Reiter Sendromu) Tanısı Nasıl Konur ?

Reaktif Artriti teşhis etmek için kullanılan tek bir Laboratuar testi yoktur.

Reaktif Artrit teşhisi, Artrit ile göz iltihabı, genital, idrar veya gastrointestinal sistemler gibi semptomların kombinasyonunun tanınması üzerine konur.

Eklemler genellikle sabahları daha sert olmaya meyillidir.

Romatoid Artritte tipik olarak bulunan RF, Reaktif Artritte genellikle negatiftir.

HLA-B27 geni kan testi özellikle Omurga hastalığının teşhisinde yardımcı olabilir.

Benzer semptomlarla birlikte olası diğer hastalıkları ortadan kaldırmak için diğer testler yapılabilir.

Reaktif Artrit (Reiter Sendromu) Tedavisi Nasıldır ?

Reaktif Artrit tedavisi, vücudun nerelerinde tezahür ettiğine dayanır.

Eklem iltihabı için, hastalar genellikle başlangıçta Nonsteroid Anti-İnflamatuvar ilaçlarla (NSAİD) tedavi edilir.

Prednizon gibi Kortikosteroidler inflamasyonu azaltmak için yararlı olabilirler inflamasyonun kısa vadeli tedavisinde kullanılırlar.

Hâlâ Reaktif Artriti tetikleyen enfeksiyon varsa, Antibiyotikler reçete edilebilir.

Sulfasalazin‘in, persistan Reaktif Artritli bazı hastalarda etkili olduğu gösterilmiştir.

Reaktif artritte kronik eklem inflamasyonunun agresif inflamasyonu için, Metotreksat dahil olmak üzere bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullanılır.

Tümör Nekroz Faktör Blokerleri (TNF) nin de faydalı olabileceğine dair bazı kanıtlar vardır.

Egzersiz Artritli kişilere yardım edebilir. Bir Fizyoterapist Eklemler için özel Egzersizler gösterir.

Reiter Sendromu Egzersizleri Nasıldır ?

Reiter Sendromu tedavisinde ilaç dışı tedavilerin en önemlisi egzersizdir. Egzersizin hedefleri
mobilitedeki kısıtlanmayı ve sakatlık oluşumunu önlemek veya geciktirmek, ağrı ve tutukluk
şikayetlerinin düzelmesine yardımcı olmaktır.

Hastalar yüzme, bisiklet sürme gibi rekreasyonel aktiviteler için cesaretlendirilmelidir.

Reaktif Artrit’in Gidişatı Nasıldır ?

Reaktif Artrit için genel görünüm çok iyidir. Bugün birçok etkili tedavi vardır.

Hastalığa erken teşhis konduğunda ve agresif bir şekilde tedavi edildiğinde görünüm çok daha iyidir.