Redüktan (İndirgeyici) Madde-İdrar ve Gaita

Redüktan (İndirgeyici) Madde-İdrar ve Gaita testleri karbonhidrat sindiriminde disakkaridaz enzim eksiklikleri, monosakkarit malabsorbsiyonları veya genel olarak intestinal malabsorbsiyon olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.

Benedict reaksiyonunda olduğu gibi ısıtılmış ortamda, bakır iyonlarını redükleyici maddelere redüktan madde denir. Bu test ile özellikle glukoz, laktoz, maltoz, fruktoz, galaktoz ve pentozlar gibi karbohidrat yapısındaki indirgen maddelerin bulunup bulunmadığının belirlenmesi hedeflenir.

Test sonucunun yorumu:

•    Herhangi bir nedenle glukozürisi olan hastalarda, normal gebeliğin son dönemlerinde, laktasyon döneminde, galaktozemili hastalarda, esansiyel pentozüride, müsküler distrofide ve sentetik diyetle beslenen infantlarda idrarda redüktan madde görülebilir.

•    İdrarla atılan redükleyici maddelerin karbohidrat yapısında olma olasılığından kuşku duyuluyorsa, şeker kromatografisi uygulanarak varsa monosakkaritin türü belirlenebilir.

•    Glukoz, laktoz, maltoz, fruktoz, galaktoz ve pentozlar gibi karbohidrat yapısındaki maddeler dışında, glukuronid bileşikleri, ürik asit, üratlar, fenoller, homojentisik asit, askorbik asit, salisilürik asit gibi karbohidrat yapısında olmayan maddeler de bu reaksiyonu verir.

•    Bunların dışında yüksek dozda salisilat, penisilin, sefalosporin, probenecid kloral hidrat, streptomisin, paraaminosalisilik asit, izoniazid, oksitetrasiklin, paraaminosulfon gibi ilaçlarla tedavi edilen hastalarda, da reaksiyon pozitif bulunabilir.

Numune: İdrar 3 ml ve Gaita 5 gram. Numune soğuk ortamda tercihan dondurularak muhafaza ve transport edilmelidir.

Referans değer: Negatif

 

 

Bir Cevap Yazın

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !
%d blogcu bunu beğendi: