RNP Antikorları (Anti-RNP) Nedir ?

RNP Antikorları (Anti-RNP) testi ANA test sonucu pozitif çıkan ve klinik özellikleri itibarıyla Mikst Bağ Dokusu Hastalığı veya Sistemik Lupus Eritematozus olasılıklarını düşündüren hastaların değerlendirilmesi sırasında kullanılır.

Anti-RNP Nedir ?

Günümüzde tek başına bağımsız bir parametre olmaktan çok, Sm antikoru ile birlikte, western blot tekniği ile yapılan Antinükleer Antikor tarama testinin (ANA Profili) bir komponenti olarak çalışılmaktadır.

Aynı zamanda nRNP ve U1RNP olarak da adlandırılan RNP, Sistemik Lupus Eritematozus hastalarının % 50’sinde ve başta Mikst Bağ Dokusu Hastalığı (MCTD) olmak üzere bağ dokusu hastalıklarının çoğunda  bulunur.

MCTD serolojik olarak yüksek titrede RNP antikorlarının varlığı, ancak aynı zamanda Sm ve dsDNA antikorlarının bulunmaması ile karakterize bir hastalıktır.

RNP antikorları, IFA tekniği ile yapılan Antinükleer Antikor çalışmasında Benekli boyanma modeline neden olur.

Bugüne kadar tanımlanmış başlıca beş bağımsız bağ dokusu hastalığı tablosu mevcuttur. Bunlar ;

Sistemik Lupus Eritematozus

Skleroderma

Polimiyozit

Dermatomiyozit

Romatoid Artrit‘tir.

Sjögren Sendromu çoğunlukla bu hastalıklarla birlikte, daha seyrek olarak da tek başına bulunabilir.

Klinik olarak bütün bu hastalıkların özelliklerini taşıyabildiği için bu şekilde adlandırılan Mikst Bağ Dokusu Hastalığı‘nda görülen en önemli klinik bulgular ;

Reynaud fenomeni

Artralji/artrit

Ösofageal hipomobilite

Pulmoner fonksiyon bozukluğu

Ellerde şişme

Miyozit

Döküntü

Lökopeni

Sklerodaktili

Plörit

Perikardit ve

Pulmoner Hipertansiyon’dur.

Klinik olarak Lupus Eritematozus’a çok benzemekle birlikte, Renal tutulum olmaması ile bu hastalıktan ayrılır.

Anti-RNP Pozitif Ne Demek ?

SLE vakalarının % 50 kadarında ve başta Mikst Bağ Dokusu Hastalığı (MCTD) olmak üzere diğer bağ dokusu hastalıklarında pozitif bulunur.

Diğer antikorlarla birlikte bulunduğunda bağ dokusu hastalığı olasılığını destekleyen, ancak hastalık spesifitesi olmayan bir veri olarak kabul edilir.

Klinik bulguların da eşlik etmesi koşuluyla, dsDNA ve Sm antikorları olmaksızın, RNP antikorlarının tek başına pozitif bulunması, Mikst Bağ Dokusu Hastalığı olasılığını destekleyen bir veri olarak kabul edilir.

Numune:

Serum

Referans Değer:

Negatif.